• In English
 • Уряд прийняв рішення про утворення Ради з міжнародної торгівлі. Рада створить передумови для налагодження конструктивного діалогу між органами державної влади усіх рівнів та суб'єктами господарювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Новостворений консультативно-дорадчий орган сприятиме ефективному вирішенню проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України. Рада забезпечуватиме ефективну взаємодію між Урядом та бізнесом по чотирьох напрямах: спрощення процедур торгівлі; просування експорту; розробка стратегій та реалізація державної політики у сфері міжнародної торгівлі; покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 455

  Київ

  Про утворення Ради з міжнародної торгівлі

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Раду з міжнародної торгівлі у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Раду з міжнародної торгівлі, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 27

   

     Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 4 липня 2017 р. № 455

  СКЛАД
  Ради з міжнародної торгівлі

  Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі, голова Ради

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі — Торговий представник України, заступник голови Ради

  Голова ДРС

  Голова Держпродспоживслужби

  Голова ДФС

  Заступник Міністра фінансів відповідно до розподілу функціональних обов’язків

  Заступник Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції

  Заступник Міністра інфраструктури з питань європейської інтеграції

  Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

  Заступник Міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції

  Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

  Заступник бізнес-омбудсмена (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності (за згодою)

  Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва (за згодою)

  Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах (за згодою)

  Керівник Головного департаменту зовнішньої політики та європейської інтеграції Адміністрації Президента України (за згодою)

  Керівник проектів та програм департаменту відкритих ринків Національного банку (за згодою)

  Директор департаменту розвитку експорту Мінекономрозвитку

  _____________________   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 455

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Раду з міжнародної торгівлі

  1. Рада з міжнародної торгівлі (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Ради є:

  1) сприяння координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері розвитку міжнародної торгівлі України, підтримки зростання експорту та спрощення процедур міжнародної торгівлі;

  2) сприяння в розробленні та реалізації нормативно-правових актів у сфері просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

  3) підготовка пропозицій та рекомендацій щодо:

  формування державної зовнішньоекономічної політики та розвитку міжнародної торгівлі України;

  укладення, виконання чи денонсації міжнародних договорів України у сфері міжнародної торгівлі;

  визначення та впровадження механізмів стимулювання розвитку експорту;

  формування та реалізації основних принципів і позиції Української Сторони з питань, що виникають у рамках членства у Світовій організації торгівлі, вирішення проблемних питань співробітництва України в рамках цієї організації, а також участі Української Сторони в заходах у рамках Світової організації торгівлі;

  покращення системи забезпечення захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері;

  визначення шляхів та механізмів вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України в торговельно-економічній сфері, у тому числі в рамках Світової організації торгівлі;

  визначення та впровадження механізмів просування експорту високотехнологічних товарів та послуг;

  збільшення обсягів експорту вітчизняних товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

  сприяння імплементації поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

  визначення пріоритетних напрямів розвитку двосторонніх зовнішньоекономічних відносин, зокрема в контексті укладення угод про вільну торгівлю;

  реалізації положень Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження;

  4) визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у сфері міжнародної торгівлі України;

  5) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Ради.

  4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  1) сприяє координації дій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань з метою реалізації завдань та заходів у сфері активізації просування українських товарів, робіт та послуг на зовнішні ринки;

  2) розглядає пропозиції підприємств, установ та організацій, їх об’єднань щодо внесення змін до актів законодавства з метою створення сприятливих умов для розвитку сфери міжнародної торгівлі України та готує відповідні пропозиції Кабінету Міністрів України;

  3) звертається із запитами до центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, стосовно вжиття заходів до реалізації нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, прийнятих на основі пропозицій та рекомендацій РадиРади;

  4) вивчає результати діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції, з метою прийняття рішень щодо надання відповідних пропозицій та рекомендацій;

  5) готує піврічні звіти про діяльність Ради та публікує їх на веб-сайтах Кабінету Міністрів України та Мінекономрозвитку.

  5. Рада має право:

  1) подавати запити та отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

  2) залучати посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за погодженням з їх керівництвом) до розгляду питань, що належать до її компетенції;

  3) подавати Кабінету Міністрів України пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції;

  4) залучати експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), для виконання покладених на неї завдань;

  5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

  6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх об’єднаннями, експертами, а також іншими консультативно-дорадчими органами.

  7. У рамках діяльності Ради утворюються такі робочі групи:

  1) із спрощення процедур торгівлі;

  2) з просування експорту;

  3) з формування стратегій розвитку міжнародної торгівлі та аналізу їх реалізації;

  4) з покращення системи митно-тарифного регулювання та торговельного захисту.

  У разі необхідності Рада може утворювати інші робочі групи.

  Основними завданнями робочих груп Ради є безпосередня реалізація завдань Ради за відповідними напрямами, визначеними цим Положенням, проведення експертної оцінки питань, що належать до компетенції Ради, а також розроблення пропозицій та рекомендацій щодо найбільш ефективних способів їх вирішення. Відповідні пропозиції та рекомендації, прийняті на засіданнях робочих груп Ради, подаються керівниками зазначених робочих груп для розгляду на засіданні Ради з метою їх затвердження.

  Пропозиції щодо утворення нових робочих груп Ради та персонального складу робочих груп Ради формує секретаріат Ради.

  Членами робочих груп Ради можуть бути на громадських засадах представники центральних органів виконавчої влади, інших органів державної влади, а також представники ділових кіл, експерти та фахівці у сфері міжнародної торгівлі, зокрема іноземні (за згодою).

  Персональний склад робочих груп Ради затверджується на засіданнях Ради шляхом голосування.

  Перше засідання робочих груп Ради скликається секретаріатом Ради з метою обрання керівників та заступників керівників зазначених робочих груп.

  Керівники та заступники керівників робочих груп Ради обираються з числа членів кожної з робочих груп Ради та затверджуються на засіданні Ради шляхом голосування.

  Керівники робочих груп Ради здійснюють керівництво діяльністю робочих груп, ведуть їх засідання, а також підписують протоколи засідань.

  Заступники керівників робочих груп Ради виконують функції керівників робочих груп у разі відсутності їх керівників.

  Основною формою діяльності робочих груп Ради є засідання, що проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Засідання робочих груп Ради вважаються правоможними, якщо на них присутні більш як половина складу таких робочих груп.

  Рішення робочої групи Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало дві третини загальної кількості присутніх на засіданні членів робочих груп.

  За результатами засідань робочих груп Ради складаються протоколи, які підписуються керівниками або заступниками керівників таких робочих груп.

  З метою реалізації завдань, покладених на робочі групи Ради, керівники робочих груп Ради можуть залучати на громадських засадах експертів, фахівців, зокрема іноземних (за згодою), до роботи зазначених робочих груп Ради без введення відповідних осіб до складу таких робочих груп.

  Робочі групи Ради протягом одного місяця після утворення та обрання керівників розробляють принципи та плани своєї діяльності строком на один календарний рік. Принципи та плани діяльності робочих груп Ради, прийняті на засіданнях таких робочих груп, подаються їх керівниками для розгляду на засіданні Ради з метою затвердження.

  8. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

  Головою Ради є Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі.

  Голова Ради затверджує її персональний склад та в разі потреби вносить до нього зміни.

  Рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Ради.

  Для забезпечення діяльності Ради утворюється секретаріат, керівником якого є секретар Ради, що призначається головою Ради.

  Секретар Ради координує роботу секретаріату Ради, погоджує проект порядку денного засідання Ради, підписує протокол засідання Ради.

  Секретаріат Ради здійснює організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради.

  Секретаріат Ради для забезпечення своєї діяльності може залучати до розгляду питань експертів, фахівців, зокрема іноземних, які залучені/не залучені до виконання завдань Ради, які є/не є членами робочих груп Ради, а також експертів, фахівців, зокрема іноземних, які залучені/не залучені до діяльності робочих груп Ради.

  Експерти, фахівці, зокрема іноземні, залучаються до діяльності секретаріату Ради на громадських засадах.

  Функції секретаріату Ради здійснює Мінекономрозвитку.

  Голова Ради здійснює керівництво діяльністю Ради. Голова або за його дорученням член Ради може брати участь у встановленому порядку в засіданнях урядових комітетів, у нарадах, що проводяться центральними та місцевими органами виконавчої влади, з питань, що належать до компетенції Ради.

  9. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради в разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  Засідання Ради веде голова, а в разі його відсутності заступник голови. Порядок денний засідання Ради формується секретаріатом Ради відповідно до пропозицій членів Ради, центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх об’єднань.

  Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

  10. Пропозиції та рекомендації Ради вважаються прийнятими, якщо за них проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос особи, яка головує на засіданні.

  Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається всім членам Ради та Кабінету Міністрів України.

  11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить центральний орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

  _____________________