• In English
 • Уряд створив міжвідомчі мобільні групи із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства. Міжвідомча мобільна група складатиметься з представників Держпродспоживслужби та Національної поліції. Головна мета групи - оперативне та ефективне здійснення заходів, направлених на недопущення та/або припинення порушень у галузі ветеринарної медицини і сфері безпечності та якості харчових продуктів. Завданнями зазначених груп є: - запобігання порушенням ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження, виявлення та/або припинення таких порушень; - прийняття рішень, узгоджених з Держпродспоживслужбою і Національною поліцією; - узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення ветеринарно-санітарного законодавства, обробка та аналіз такої інформації; - подання Держпродспоживслужбі, МВС, Національній поліції пропозицій щодо прийняття відповідних рішень за результатами роботи Міжвідомчої мобільної групи; - інформування Міністра аграрної політики та продовольства У країни про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 4 липня 2017 р. № 460

  Київ

  Питання посилення ветеринарно-санітарного
  контролю під час переміщення тварин та
  харчових продуктів тваринного походження

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити при Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства.

  2. Затвердити Положення про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства, що додається.

                    Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 75  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 липня 2017 р. № 460

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міжвідомчу мобільну групу із запобігання та
  виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства

  1. Міжвідомча мобільна група із запобігання та виявлення порушень ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження (далі — Міжвідомча мобільна група), утворюється з метою недопущення та/або припинення порушень у галузі ветеринарної медицини і сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів. До складу Міжвідомчої мобільної групи входять представники Держпродспоживслужби і Національної поліції.

  2. Міжвідомча мобільна група у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України і цим Положенням.

  3. Основними завданнями Міжвідомчої мобільної групи є:

  запобігання порушенням ветеринарно-санітарного законодавства, у тому числі з питань контролю під час переміщення тварин та харчових продуктів тваринного походження, виявлення та/або припинення таких порушень;

  прийняття рішень, узгоджених з Держпродспоживслужбою і Національною поліцією;

  узагальнення оперативної та аналітичної інформації про можливі порушення ветеринарно-санітарного законодавства, обробка та аналіз такої інформації;

  подання Держпродспоживслужбі, МВС, Національній поліції пропозицій щодо прийняття відповідних рішень за результатами діяльності Міжвідомчої мобільної групи;

  інформування Міністра аграрної політики та продовольства про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи.

  4. З метою організації діяльності Міжвідомчої мобільної групи Держпродспоживслужба і Національна поліція;

  визначають чисельність та склад Міжвідомчої мобільної групи, її завдання, здійснюють заходи щодо забезпечення відрядження членів Міжвідомчої мобільної групи;

  дають завдання та інструкції членам Міжвідомчої мобільної групи, обов’язкові для виконання доручення;

  узагальнюють інформацію про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи;

  проводять аналіз ефективності заходів, що вживаються;

  інформують Кабінет Міністрів України про результати діяльності Міжвідомчої мобільної групи.

  5. Члени Міжвідомчої мобільної групи з метою організації своєї діяльності мають право;

  запитувати в установленому порядку у центральних та місцевих органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань;

  у разі виникнення підозри про поширення інфекції безперешкодного доступу на підконтрольні об’єкти, зупиняти транспортні засоби, проводити огляд, відбір зразків товарів та відправляти їх для проведення досліджень, експертиз;

  у разі потреби залучати посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, Держпродспоживслужби та Національної поліції;

  розробляти плани заходів з усунення порушень ветеринарно- санітарного законодавства.

  6. Держпродспоживслужба координує та контролює діяльність Міжвідомчої мобільної групи.

  7. Матеріально-технічне забезпечення функціонування Міжвідомчої мобільної групи здійснюється за рахунок коштів, передбачених Держпродспоживслужбі та Національній поліції у державному бюджеті на відповідний рік.

  _____________________