• In English
 • Уряд призначив академічні стипендії Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації на II семестр 2016/17 навчального року та аспірантам у 2017/18 навчальному році. Згідно з розпорядженням студентам призначено 100 стипендій, аспірантам - 24. Кандидатів на їх призначення відібрано відповідно до пропозицій вищих навчальних закладів. Розмір стипендії Кабінету Міністрів України аспіранта становитиме - 5664 гривні, студента вищого навчального закладу - 2100 гривень.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 14 червня 2017 р. № 405-р

  Київ

  Про призначення академічної стипендії
  Кабінету Міністрів України студентам вищих
  навчальних закладів та аспірантам

  Призначити академічну стипендію Кабінету Міністрів України студентам вищих навчальних закладів на II семестр 2016/17 навчального року та аспірантам на 2017/18 навчальний рік згідно з додатками 1 і 2.

  Виплату стипендій здійснювати в межах стипендіального фонду вищих навчальних закладів.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     Додаток 1
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 14 червня 2017 р. № 405-р

  СПИСОК
  студентів вищих навчальних закладів, яким призначено
  академічну стипендію Кабінету Міністрів України  на II семестр 2016/17 навчального року

  АЛІЄВА
  Камелія Ейвазівна

  студентка Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Сєвєродонецьк Луганської області)

  БАСАНЕЦЬ
  Анастасія Сергіївна

  студентка Харківського національного аграрного університету імені В. В. Докучаєва

  БЕГА
  Вікторія Тарасівна

  студентка Національного університету “Острозька академія” (Рівненська область)

  БОВСУНОВСЬКА
  Ірина Юріївна

  студентка Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. Дніпро)

  БОКИЙ

  Антон Володимирович

  студент Національного транспортного університету (м. Київ)

  БОРИСОВ

  Роман Андрійович

  курсант Військової академії (м. Одеса)

  БУЗИНОВСЬКА

  Катерина Андріївна

  студентка Уманського національного університету садівництва (Черкаська область)

  ВАСИЛЕВСЬКА

  Оксана Андріївна

  студентка Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

  ВАСЮК
  Соломія Володимирівна

  курсант Львівського державного університету внутрішніх справ

  ГАВРИЛЮК

  Сергій Андрійович

  студент Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка

  ГЕРУС

  Людмила Петрівна

  студентка Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)

  ГЛАДУН

  Юрій Олександрович

  студент Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

  ГЛІБОВИЦЬКИЙ

  Богдан Ігорович

  студент Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (м. Івано-Франківськ)

  ГЛУЩЕНКО
  Ганна Євгенівна

  студентка Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

  ГОРБАТЮК
  Валентина Вікторівна

  студентка Одеського національного економічного університету

  ГОФМАН
  Анастасія Ігорівна

  курсант Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ГРИГОР’ЄВ

  Сергій Миколайович

  студент Державного економіко-технологічного університету транспорту (м. Київ)

  ДАВИДЕНКО

  Андрій Миколайович

  студент Національного університету Києво-Могилянська академія (м. Київ)

  ДОМАНІЧ

  Максим Євгенович

  студент Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

  ДУБІНЕНКО

  Катерина Анатоліївна

  студентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

  ДУПІК

  Елеонора Анатоліївна

  студентка Одеської державної академії будівництва та архітектури

  ЖЕРДЄВА

  Маргарита Ігорівна

  студентка Державного вищого навчального закладу Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (м. Дніпро)

  ЖУРАВЕЛЬ
  Вікторія Вікторівна

  студентка Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

  ЙОСИПЕНКО
  Оксана Олегівна

  студентка Полтавської державної аграрної академії

  ІЛЬЧЕНКО
  Роман Анатолійович

  студент Державного вищого навчального закладу Криворізький національний університет (Дніпропетровська область)

  КАЛЮЖКА
  Владислав Юрійович

  студент Харківського національного медичного університету

  КИРПЕНКО
  Євгеній Віталійович

  курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  КЛИМ

  Ганна Дмитрівна

  студентка Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

  КОВАЛЬЧУК

  Марина Олегівна

  студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

  КОЛОДІЙЧИК
  Дмитро Сергійович

  студент Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського Харківський авіаційний інститут

  КОРКІШКО

  Анастасія Вікторівна

  студентка Чорноморського національного університету імені Петра Могили (м. Миколаїв)

  КОРШИКОВА
  Анастасія Анатоліївна

  студентка Київського національного університету будівництва і архітектури

  КОШМАН
  Станіслав Андрійович

  студент Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (м. Дніпро)

  КРАВЧЕНКО

  Анастасія Олександрівна

  курсант Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)

  КРУШЕНИЦЬКА
  Ірина Петрівна

  курсант Військового інституту телекомунікацій та інформатизації (м. Київ)

  КУДРЯВЦЕВ

  Андрій Валерійович

  студент Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського

  КУЗЬМЕНКО

  Ірина Андріївна

  студентка Державного вищого навчального закладу Донецький національний технічний університет (м. Покровськ Донецької області)

  КУНДЕЛЬСЬКА

  Ірина Сергіївна

  курсант Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

  ЛИСТОПАД

  Андрій Володимирович

  студент Національного університету харчових технологій (м. Київ)

  ЛИСЯК
  Юлія Олександрівна

  студентка Харківського національного університету будівництва та архітектури

  ЛІСАЙ

  Надія Геннадіївна

  студентка Донецького національного медичного університету (м. Лиман Донецької області)

  ЛІСОВЕНКО

  Маргарита Олександрівна

  студентка Сумського державного університету

  ЛУЩАН

  Вікторія Олександрівна

  студентка Черкаського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу Університет банківської справи

  МАВРОДІЙ

  Тетяна Володимирівна

  студентка Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (м. Миколаїв)

  МАНЯЦА

  Марія Сергіївна

  студентка Державного вищого навчального закладу Ужгородський національний університет

  МАСЛЄННІКОВА
  Аліна Олегівна

  студентка Харківського національного університету радіоелектроніки

  МАЦКІВ

  Богдан Миколайович

  студент Херсонського національного технічного університету

  МИРОНЕНКО-МІХЕЙШИНА
  Ольга Юріївна

  студентка Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (м. Київ)

  МИСАКОВЕЦЬ

  Святослав Андрійович

  студент Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Чернігівська область)

  МИХАЙЛОВСЬКИЙ

  Ярослав Максимович

  студент Запорізького державного медичного університету

  МУСІЄНКО

  Вікторія Вікторівна

  студентка Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Запорізька область)

  НІКА

  Юлія Олександрівна

  студентка Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

  ОБИТОЦЬКА

  Марія Володимирівна

  курсант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

  ОЛЬХОВИК
  Олена Володимирівна

  студентка Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

  ПАНІДІНА

  Вікторія Артурівна

  студентка Державного вищого навчального закладу Херсонський державний аграрний університет

  ПАНЧЕНКО

  Анастасія Олександрівна

  студентка Житомирського національного агроекологічного університету

  ПЕТРОВ

  Владислав Олександрович

  курсант Харківського національного університету внутрішніх справ

  ПИРОГОВ

  Вячеслав Олексійович

  студент Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка

  ПОЛОЗУН

  Людмила Сергіївна

  студентка Сумського національного аграрного університету

  ПОЛЯНСЬКА

  Анастасія Дмитрівна

  курсант Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  ПОПОВА

  Зоряна Миколаївна

  студентка Херсонського національного технічного університету

  ПОСТОЛОВСЬКА

  Маряна Миколаївна

  студентка Національного університету Києво-Могилянська академія (м. Київ)

  ПОТРИВАЄВА

  Олександра Ігорівна

  студентка Миколаївського національного аграрного університету

  ПРИЙМА

  Богдан Олександрович

  курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного (м. Львів)

  ПРИЛЄПСЬКА

  Любов Павлівна

  студентка Херсонського державного університету

  РЕЗНІК

  Марія Станіславівна

  студентка Херсонського національного технічного університету

  РЕШЕТНІКОВА

  Катерина Олександрівна

  студентка Національного університету Одеська морська академія

  РОГОЗЯНСЬКА

  Тетяна Петрівна

  студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Черкаська область)

  РОЙ
  Анжела Вікторівна

  студентка Харківської державної академії фізичної культури

  РУСАНЕВИЧ

  Анастасія Тарасівна

  студентка Маріупольського державного університету (Донецька область)

  РЯЗАНОВ

  Микола Романович

  студент Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця)

  СЕНАТОСЕНКО

  Вікторія Олександрівна

  студентка Маріупольського державного університету (Донецька область)

  СИМОНОВА

  Ганна Михайлівна

  курсант Одеського державного університету внутрішніх справ

  СІГОВА

  Христина Віталіївна

  студентка Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький)

  СКРИПНИК

  Максим Ігорович

  студент Вищого державного навчального закладу України Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

  СЛОБОДЯН
  Оксана Анатоліївна

  студентка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

  СПІЦИНА

  Єлизавета Євгеніївна

  студентка Національного авіаційного університету (м. Київ)

  СТАВЕРТІЙ
  Анастасія Андріївна

  студентка Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

  СТЕЛЬМАЩУК

  Іванна Олександрівна

  курсант Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

  ТАНАСІЙЧУК
  Ольга Ярославівна

  студентка Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (Хмельницька область)

  ТКАЧУК

  Надія Олегівна

  студентка Чернігівського національного технологічного університету

  ТУЧАПЕЦЬ

  Анастасія Андріївна

  студентка Львівського інституту економіки і туризму

  ТЯЖИНА

  Валентина Артемівна

  студентка Київського національного торговельно-економічного університету

  ФАДЄЄВА

  Лілія Олександрівна

  студентка Державного вищого навчального закладу Криворізький державний педагогічний університет (Дніпропетровська область)

  ФЕДОРЧУК
  Ольга Святославівна

  студентка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь Київської області)

  ХАМАТГОРАЄВА

  Юлія Римівна

  студентка Бердянського державного педагогічного університету (Запорізька область)

  ЦВІРКУН

  Альона Сергіївна

  студентка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

  ЧЕРКЕВИЧ

  Ольга Олександрівна

  студентка Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського

  ЧУДОВСЬКА

  Катерина Геннадіївна

  студентка Житомирського державного університету імені Івана Франка

  ШАЛЯПІНА
  Альона Сергіївна

  студентка Університету митної справи та фінансів (м. Дніпро)

  ШАРОНОВ

  Ігор Вячеславович

  курсант Херсонської державної морської академії

  ШЕПТИЦЬКА

  Ярина Романівна

  студентка Державного вищого навчального закладу Національний лісотехнічний університет України (м. Львів)

  ШЕРСТЮК

  Олексій Олександрович

  студент Київського національного торговельно-економічного університету

  ШИМАНСЬКИЙ

  Андрій Олексійович

  студент Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова

  ШИХОВ

  Петро Володимирович

  студент Державного вищого навчального закладу Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Київська область)

  ЩЕРБАКОВ

  Сергій Олегович

  студент Харківської державної академії дизайну і мистецтв

  ЯКОВЕЦЬ

  Марина Володимирівна

  студентка Черкаського державного технологічного університету

  ЯРЖЕМСЬКА

  Єлизавета Володимирівна

  студентка Державного вищого навчального закладу Херсонський державний аграрний університет

  ЯРМОЛЕНКО

  Наталія Олександрівна

  студентка Білоцерківського національного аграрного університету (Київська область)

  _____________________

   

   

   

     Додаток 2
  до розпорядження Кабінету Міністрів України
  від 14 червня 2017 р. № 405-р

  СПИСОК
  аспірантів
  вищих навчальних закладів, яким призначено
  академічну стипендію Кабінету Міністрів України
  на 20

  17/18 навчальний рік

  АМІНОВ
  Руслан Флузович

  аспірант Запорізького національного університету

  БІЛАЙ
  Юрій Вікторович

  аспірант Бердянського державного педагогічного університету (Запорізька область)

  ГРИЦАЙ
  Юрій Володимирович

  аспірант Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

  ЗАХАРЧЕНКО
  Ірина Вікторівна

  ад’юнкт Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

  КІР’ЯНЧУК
  Василина Федорівна

  аспірантка Національного університету “Львівська політехніка”

  КОЗЕНКОВА
  Владислава Дмитрівна

  аспірантка Національної металургійної академії України (м. Дніпро)

  КРЮКОВА
  Анна Ігорівна

  аспірантка Національного фармацевтичного університету (м. Харків)

  КУЦИК
  Катерина Володимирівна

  ад’юнкт Національної академії внутрішніх справ (м. Київ)

  МАКСИМОВСЬКИЙ
  Микита Ігорович

  аспірант Харківської державної академії культури

  МАКОГАНЮК
  Анастасія Олегівна

  аспірантка Одеської національної академії зв’язку імені О. С. Попова

  МАСАЛОВИЧ
  Юрій Степанович

  аспірант Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

  МОЛДАВЧУК
  Оксана Василівна

  аспірантка Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

  НОВІК
  Олена Ігорівна

  аспірантка Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь Київської області)

  ОЛАР
  Олександр Валеріувич

  аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  ПАНТЄЛЄЄВА
  Ксенія Олександрівна

  аспірантка Державного вищого навчального закладу “Університет банківської справи” (м. Київ)

  ПАШИНСЬКИЙ
  Микола Вікторович

  аспірант Центральноукраїнського національного технічного університету (м. Кропивницький)

  ПАРХОМЕНКО
  Григорій Петрович

  аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  ПЕТРЕНКО
  Анастасія Вадимівна

  аспірантка Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (м. Київ)

  ПИТЮК
  Олеся Юріївна

  аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  САМОЙЛЕНКО
  Олександр Олександрович

  ад’юнкт Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (м. Хмельницький)

  САРКІСЯН
  Гор Саркісович

  аспірант Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

  СЕНКО
  Ілля Михайлович

  аспірант Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  ЦИБУЛЬНИК
  Марія Олексіївна

  аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  ЯХНЕВИЧ
  Марія Ярославівна

  аспірантка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

  _____________________