• In English
 • Уряд затвердив план заходів щодо реалізації концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017-2018 роки. Документом передбачено: впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі; функціонування Єдиного державного порталу адміністративних послуг; інтеграцію існуючих електронних послуг до Єдиного порталу; врегулювання на законодавчому рівні інтеграції альтернативних електронному цифровому підпису засобів та схем електронної ідентифікації. Крім того, планується сприяти підвищенню готовності суб'єктів звернення до використання електронних послуг; популяризації електронних послуг із залученням засобів масової інформації, громадських організацій, у тому числі шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів тощо; розвитку каналів доступу до електронних послуг шляхом створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг у центрах надання адміністративних послуг, бібліотеках, банках або мобільних додатків тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 14 червня 2017 р. № 394-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо
  реалізації Концепції розвитку системи
  електронних послуг в Україні

  на 2017 — 2018 роки

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2017—2018 роки (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській міській держадміністраціям:

  забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Державному агентству з питань електронного урядування інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 21

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
  розпорядженням Кабінету Міністрів України 
  від 14 червня 2017 р. № 394-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо реалізації Концепції розвитку системи
  електронних послуг в Україні на 2017—2018 роки

  1. Забезпечити впровадження надання пріоритетних послуг, запровадження надання яких в електронній формі передбачається першочергово (далі — пріоритетні послуги), а саме:

  проведення реінжинірингу порядків надання пріоритетних послуг в електронній формі з метою їх спрощення та оптимізації;

  визначення стадії розвитку пріоритетних послуг та необхідного рівня довіри до схеми і засобу електронної ідентифікації відповідно до законодавства;

  внесення відповідних змін до нормативно-правових актів, які регулюють питання надання пріоритетних послуг, з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”;

  впровадження надання пріоритетних послуг в електронній формі та їх інтеграція до Єдиного державного порталу адміністративних послуг (далі — Єдиний портал).

  Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  2017 рік.

  2. Забезпечити функціонування та розвиток Єдиного порталу шляхом:

  1) удосконалення нормативно-правових актів щодо функціонування Єдиного порталу, зокрема внесення змін до:

  Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2013 р. № 13;

  Порядку інтеграції інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування до Єдиного державного порталу адміністративних послуг, затвердженого наказом Мінекономрозвитку та Мінрегіону від 8 вересня 2016 р. № 1501/248;

  2) модернізації та впровадження Єдиного порталу в дослідну експлуатацію;

  3) створення в установленому законодавством порядку комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю;

  4) введення Єдиного порталу в промислову експлуатацію;

  5) інтеграції системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів та системи електронної взаємодії органів виконавчої влади з Єдиним порталом із дотриманням вимог законодавства у сфері захисту інформації.

  Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування, Адміністрація Держспецзв’язку.

  2017—2018 роки.

  3. Забезпечити інтеграцію існуючих електронних послуг до Єдиного порталу.

  Мінекономрозвитку, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  2017—2018 роки.

  4. Розробити та подати до Мінекономрозвитку та Державного агентства з питань електронного урядування план заходів щодо запровадження надання адміністративних та інших публічних послуг (крім пріоритетних послуг) в електронній формі та інтеграції їх до Єдиного порталу.

  Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  II квартал 2017 року.

  5. Визначити подальший перелік пріоритетних послуг відповідно до суспільних потреб.

  Державне агентство з питань електронного урядування, Мінекономрозвитку.

  III квартал 2017 року.

  6. Розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо законодавчого врегулювання питання застосування, встановлення рівнів довіри та інтеграції альтернативних електронному цифровому підпису схем та засобів електронної ідентифікації до системи електронних послуг і Єдиного порталу згідно із визначеними вимогами до рівнів довіри.

  Державне агентство з питань електронного урядування, Мін’юст, Адміністрація Держспецзв’язку, ДМС, Мінекономрозвитку, Національний банк (за згодою).

  2017—2018 роки.

  7. Сприяти підвищенню готовності суб’єктів звернення до використання електронних послуг шляхом забезпечення:

  проведення на базі загальноосвітніх, професійно-технічних та позашкільних навчальних закладів просвітницьких заходів щодо освоєння інформаційно-комп’ютерної грамотності на базовому рівні;

  створення спеціальних робочих місць для доступу до інформаційно-телекомунікаційних систем на базі бібліотек державної та комунальної форми власності;

  розвитку системи дистанційного навчання, зокрема для осіб з особливими потребами.

  МОН, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  2017—2018 роки.

  8. Сприяти популяризації електронних послуг із залученням засобів масової інформації, громадських організацій шляхом підготовки відповідних відеороликів, інформаційних матеріалів тощо.

  МІП, Державне агентство з питань електронного урядування, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  2017—2018 роки.

  9. Сприяти розвитку каналів доступу до електронних послуг шляхом створення спеціальних автоматизованих пунктів доступу до електронних послуг у центрах надання адміністративних послуг, бібліотеках, банках або мобільних додатках тощо.

  Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою).

  2017—2018 роки.

  _____________________