• In English
 • Кабінет Міністрів на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні" розробив та затвердив план заходів з реалізації у 2017 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки. У рамках підготовки плану заходів з метою врахування думки представників різних видів інститутів громадянського суспільства (громадських, благодійних, релігійних, експертних організацій, а також наукових установ) Секретаріатом Кабінету Міністрів та Мінрегіоном протягом вересня - листопада 2016 року проводилися тематичні зустрічі для обговорення пропозицій щодо заходів з розвитку громадянської освіти, удосконалення системи надання соціальних послуг через залучення інститутів громадянського суспільства, сприяння утворенню та діяльності релігійних організацій, сприяння благодійній та волонтерській діяльності. У листопаді 2016 року у партнерстві з Офісом Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Адміністрацією Президента України проведений круглий стіл "Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні". Крім того проект акта був розміщений для обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону та урядовому веб-сайті "Громадянське суспільство і влада". У результаті такої співпраці сформовано ряд заходів, які передбачається реалізувати протягом травня - грудня 2017 року відповідно до стратегічних напрямів, визначених Стратегією: створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства; сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної політики, вирішенні питань місцевого значення; стимулювання участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов для міжсекторальної співпраці. Реалізація передбачених проектом плану заходів сприятиме посиленню інституційної спроможності різних видів інститутів громадянського суспільства, залученню громадськості до прийняття державних рішень та вирішення питань місцевого значення, участі неурядових організацій у наданні соціальних послуг, розвитку громадянського суспільства в Україні.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 11 травня 2017 р. № 296-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів на 2017 рік
  щодо реалізації Національної стратегії
  сприяння розвитку громадянського суспільства
  в Україні на 2016—2020 роки


  1. Затвердити план заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити інформування щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінету Міністрів України про виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

  Прем’єр-міністр України                                                В. ГРОЙСМАН

  Інд. 17

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 11 травня 2017 р. № 296-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння
  розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016—2020 роки

  Створення сприятливих умов для формування
  та розвитку інститутів громадянського суспільства

  1. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо внесення змін до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2917; 2016 р., № 23, ст. 919), зокрема в частині удосконалення процедури проведення конкурсу місцевими органами виконавчої влади, розширення переліку організацій, щодо підтримки яких застосовується конкурсна процедура, перегляду переліку документів, які подаються учасниками конкурсу.

  Мінекономрозвитку, Мінмолодьспорт, Мінсоцполітики, Мінфін, Мінкультури, Міноборони, обласні та Київська міська держадміністрації.

  Жовтень.

  2. Розробити за участю Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо запровадження “єдиного вікна” для подання документів щодо реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, державної реєстрації змін до відомостей про них для отримання ними статусу юридичної особи та статусу неприбуткової організації.

  Мін’юст, Мінкультури, Мінфін, ДФС.

  Жовтень.

  3. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо удосконалення механізму виділення коштів, призначених для державної підтримки громадських об’єднань інвалідів і ветеранів, які мають статус всеукраїнських, з метою здійснення такої фінансової підтримки на конкурсній основі для більш раціонального використання бюджетних коштів.

  Мінсоцполітики, Мінфін, Мінекономрозвитку, Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.

  Жовтень.

  4. Розробити із залученням інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України модельний статут громадської організації із статусом юридичної особи.

  Мін’юст.

  Жовтень.

  5. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань державної реєстрації та діяльності громадських об’єднань” щодо унормування діяльності та державної реєстрації всеукраїнських громадських об’єднань.

  Мін’юст.

  Серпень.

  Сприяння участі громадськості у формуванні та
  реалізації державної, регіональної політики,
  вирішенні питань місцевого значення

  6. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проектів Законів України:

  Про місцевий референдум (реєстраційний номер 2145а-2).

  Мінрегіон, Мін’юст.

  До прийняття Закону;

  Про гарантії свободи мирних зібрань (реєстраційний номер 3587).

  Мін’юст.

  До прийняття Закону;

  Про загальні збори (конференції) членів територіальної громади за місцем проживання (реєстраційний номер 2467).

  Мінрегіон, Мін’юст.

  До прийняття Закону.

  7. Розробити пропозиції щодо удосконалення механізму формування та організації діяльності громадських рад при органах виконавчої влади.

  Мін’юст.

  Жовтень.

  Стимулювання участі інститутів громадянського
  суспільства в соціально-економічному розвитку України

  8. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій пропозиції для місцевих органів виконавчої влади щодо проведення моніторингу надання соціальних послуг та запровадження незалежної оцінки якості надання соціальних послуг.

  Мінсоцполітики.

  Серпень.

  9. Організувати та провести за участю представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій тренінги з питань залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг.

  Мінсоцполітики, обласні та Київська міська держадміністрації.

  Протягом року.

  10. Вжити заходів з метою активізації залучення представників інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.

  Протягом року.

  11. Забезпечити проведення широкої інформаційної кампанії з питання надання соціальних послуг, у тому числі створення за участю представників інститутів громадянського суспільства та міжнародних організацій і поширення через засоби масової інформації соціальної реклами, організацію роботи відповідних телефонних “гарячих ліній”.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.

  Протягом року.

  12. Розробити за участю представників інститутів громадянського суспільства та подати Кабінетові Міністрів України:

  проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України з метою сприяння розвитку благодійної діяльності.

  Мінфін.

  Жовтень;

  проекти законів про внесення змін до Бюджетного кодексу України та до Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації” з метою передбачення можливості отримання громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями на конкурсних засадах підтримки з державного та місцевого бюджетів.

  Мінсоцполітики, Мінфін, Мінкультури, Мінмолодьспорт, Мін’юст.

  Липень.

  Створення сприятливих умов для
  міжсекторальної співпраці

  13. Провести за участю представників інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій, навчальних закладів аналіз проектів, спрямованих на розвиток громадянської освіти населення, що реалізуються в Україні, та визначити заходи з налагодження міжсекторальної співпраці у цьому напрямі.

  МОН.

  Червень.

  14. Опрацювати за участю благодійних організацій і громадських об’єднань питання налагодження співпраці між поліцейськими та представниками благодійних організацій і громадських об’єднань з метою запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, в аеропортах, морських та річкових портах, інших публічних місцях.

  Національна поліція.

  Червень.

  15. Сприяти благодійним організаціям у разі їх звернення у проведенні інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення із запобігання шахрайству під час публічного збору благодійних пожертв.

  Центральні органи виконавчої влади, обласні та Київська міська держадміністрації.

  Протягом року.

  16. Розробити та подати Кабінетові Міністрів України проект Концепції розвитку громадянської освіти та виховання в Україні.

  МОН.

  Вересень.

  17. Розробити та оприлюднити щорічну доповідь про стан розвитку громадянського суспільства в Україні.

  Національний інститут стратегічних досліджень (за згодою).

  Вересень.

  18. Забезпечити реалізацію проектів, спрямованих на підвищення громадянської освіти населення.

  МОН.

  Протягом року.

  _____________________