• In English
 • Уряд затвердив план заходів щодо забезпечення реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей. Документом, передбачено сприяти працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їх сімей, залученню дітей трудових мігрантів до освітнього процесу, а саме проведенню з ними додаткових занять (насамперед з української мови, української літератури та історії), зокрема з використанням інтернет-ресурсів. Крім того, планується посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, активізувавши міжнародне співробітництво з питань захисту прав трудових мігрантів. В консульських установах буде запроваджено облік звернень громадян України, які перебувають за кордоном, щодо порушення їх прав, зокрема трудових. Передбачено і опрацювання з урахуванням міжнародного досвіду питання надання психологічної підтримки трудовим мігрантам і членам їх сімей, які стали жертвами трудової або інших видів експлуатації. Реалізація заходів створить додаткові можливості для повернення на Батьківщину громадян України, які працюють за кордоном, з подальшою їх інтеграцією до національного ринку праці та активного суспільного життя в Україні.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 12 квітня 2017 р. № 257-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо
  забезпечення реінтеграції в суспільство
  трудових мігрантів і членів їх сімей

  1. Затвердити план  заходів  щодо забезпечення  реінтеграції в суспільство трудових мігрантів і членів їх сімей, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади:

  подавати щороку до 15 січня Міністерству соціальної політики інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінету Міністрів України;

  забезпечувати виконання зазначеного плану заходів у межах бюджетних призначень на відповідний рік.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 12 квітня 2017 р. № 257-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо забезпечення реінтеграції в суспільство
  трудових мігрантів і членів їх сімей

  1. Сприяти:

  1) працевлаштуванню трудових мігрантів і членів їх сімей після повернення в Україну з урахуванням рівня їх освіти, професійного досвіду, кваліфікації та потреб ринку праці.

  Мінсоцполітики.

  2017 рік;

  2) залученню дітей трудових мігрантів до освітнього процесу шляхом забезпечення проведення з ними додаткових занять (насамперед з української мови, української літератури та історії), зокрема з використанням інтернет-ресурсів.

  МОН.

  Постійно;

  3) забезпеченню відповідно до законодавства навчальних закладів за кордоном, у яких здійснюється навчання українською мовою чи викладається українська мова, відповідними підручниками в разі потреби.

  МОН, МЗС, Мінсоцполітики.

  Постійно;

  4) посиленню інституціональної спроможності закордонних дипломатичних установ України щодо надання правової, інформаційної та іншої допомоги трудовим мігрантам і членам їх сімей на території держави перебування та сприяння їх поверненню в Україну.

  МЗС, Мін’юст.

  2018 рік;

  5) розвитку співробітництва з питань реінтеграції трудових мігрантів і членів їх сімей із державними органами іноземних країн та міжнародними  громадськими об’єднаннями.

  МЗС, Мінсоцполітики.

  Постійно.

  2. Забезпечити:

  1) удосконалення нормативно-правових актів з питань підтвердження результатів неформального навчання трудових мігрантів, які повернулися в Україну.

  Мінсоцполітики, МОН.

  2017 рік;

  2) надання в державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичної допомоги трудовим мігрантам і членам їх сімей, які повернулися в Україну.

  МОЗ, Мінсоцполітики.

  2017 рік;

  3) проведення роз’яснювальної роботи з метою доведення до трудових мігрантів і членів їх сімей інформації про використання міжнародних платіжних систем для переказу коштів на територію України.

  Національний банк (за згодою).

  2017 рік;

  4) вивчення можливостей створення системи збирання та оброблення статистичної інформації про трудових мігрантів і членів їх сімей та моніторингу стану зовнішньої трудової міграції.

  Мінсоцполітики, МЗС, Держстат.

  2017 рік;

  5) своєчасне інформування трудових мігрантів, які мають намір повернутися або повернулися в Україну, зокрема з використанням інтернет-ресурсів, з питань зайнятості, провадження підприємницької діяльності, соціального захисту та охорони здоров’я.

  Мінсоцполітики, МОЗ, МЗС, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації.

  Постійно;

  6) посилення соціального та правового захисту громадян України, які працюють за кордоном, зокрема шляхом активізації міжнародного співробітництва, укладення міжнародних договорів, що стосуються питань захисту прав трудових мігрантів.

  Мінсоцполітики, Мін’юст, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади.

  Постійно;

  7) вивчення міжнародного досвіду та удосконалення нормативно-правової бази з питань ефективного управління трудовою міграцією та протидії нелегальній міграції.

  Мінсоцполітики, МЗС, МВС, ДМС, Мін’юст.

  2018 рік;

  8) стимулювання імміграційних потоків в Україну з урахуванням інвестиційних, наукових і культурних потреб держави, створення сприятливих умов для повернення в Україну діячів науки та культури, кваліфікованих спеціалістів і робітників, потреба в яких є відчутною для національної економіки, їх інтеграції в українське суспільство.

  Мінсоцполітики, МЗС, ДМС, МОН.

  Постійно.

  3. Опрацювати з урахуванням міжнародного досвіду питання надання психологічної підтримки трудовим мігрантам і членам їх сімей, які стали жертвами трудової або інших видів експлуатації.

  МЗС, МОН, Мінсоцполітики.

  2017 рік.

  4. Запровадити в консульських установах облік звернень громадян України, які перебувають за кордоном, щодо порушення їх прав, зокрема трудових.

  МЗС.

  2017 рік.

  5. Провести консультації щодо можливості залучення міжнародної технічної допомоги для створення автоматизованої системи бази даних з обліку трудових мігрантів і подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо налагодження відповідної взаємодії із державними органами іноземних країн та міжнародними громадськими об’єднаннями.

  Мінекономрозвитку, Мінсоцполітики, МЗС.

  2017 рік.

  _____________________