• In English
 • Уряд вніс зміни до Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення. Рішення прийняте на виконання Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату", згідно з яким узгодженню підлягає не конкретна ціна у контрольованих операціях великих платників податків, а методологія встановлення відповідності умов таких операцій принципу "витягнутої руки", на строк до 5 років на підставі договору про попереднє узгодження ціноутворення. Також враховано світовий досвід та пропозиції бізнес спільноти в частині набрання чинності договором про попереднє узгодження ціноутворення. У разі дотримання умов зазначеного договору контролюючі органи не мають права приймати рішення про донарахування податкових зобов'язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору. Прийняття постанови сприятиме зменшенню податкових ризиків, можливості вирішувати без суперечок складні випадки трансфертного ціноутворення, спрощенню податкового адміністрування великих платників податків та зменшенню витрат на контроль за трансфертним ціноутворенням, а також запобіганню тривалим та витратним процедурам, пов'язаним з перевірками та судовими справами.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 березня 2017 р. № 194

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2015 р. № 504

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 р. № 504 “Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 59, ст. 1941) зміни, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності через десять днів з дня її опублікування.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

               В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 67

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2017 р. № 194

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів
  України від 17 липня 2015 р. № 504

  1. У назві та пункті 1 постанови слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”.

  2. У Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у назві Порядку слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”;

  2) в абзаці другому пункту 8 слова “підпунктами “а” — “ж” замінити словами “підпунктами “а” — “и”;

  3) пункт 19 викласти в такій редакції:

  “19. Договір про попереднє узгодження ціноутворення набирає чинності з 1 січня календарного року, що настає за роком його підписання, або з дати, узгодженої ДФС та платником податків, залежно від обставин та особливостей майбутніх контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення.”;

  4) у пункті 20 слова “три календарні роки” замінити словами “п’ять календарних років”;

  5) у пункті 25 слова і цифру “до 1 травня року, що настає за звітним,” виключити, а слово “форма” замінити словами “строк подання, форма”;

  6) у тексті Порядку слова “узгодження цін” замінити словами “узгодження ціноутворення”, а слова “договір про узгодження цін” в усіх відмінках і формах числа — словами “договір про попереднє узгодження ціноутворення“ у відповідному відмінку і числі.

  _____________________