• In English
 • Уряд удосконалив положення Примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових. Зокрема, перенесено термін плати за експлуатацію майна газорозподільних систем з 10-го на 25-е число наступного місяця. Крім того, документом виключено можливості втручання Міненерговугілля в господарську діяльність операторів газорозподільних мереж. Також врегульовано питання щодо здійснення приймання-передачі зазначеного майна та визначено строк дії договору та підстави для його припинення. Реалізація акта дозволить врегулювати питання договірних взаємовідносин між операторами газорозподільних мереж та Міненерговугілля, дасть можливість операторам газорозподільних мереж безперебійно здійснювати діяльність з розподілу природного газу споживачам та забезпечити безпеку газопостачання.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 березня 2017 р. № 188

  Київ

  Про внесення змін до постанови Кабінету
  Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 p. № 95 “Про забезпечення ефективного використання газорозподільних систем або їх складових” (Офіційний вісник України, 2017 p., № 20, ст. 559) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 березня 2017 р. № 188

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанови Кабінету

  Міністрів України від 21 лютого 2017 р. № 95

  1. У пункті 4 постанови слова і цифри “заходів для укладення до 10 березня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 квітня 2017 р., а також розірвання попередніх договорів, якими регулюються відносини використання зазначеного майна” замінити словами і цифрами “передбачених законодавством заходів, зокрема для укладення до 10 квітня 2017 р. договорів експлуатації газорозподільних систем або їх складових, які набиратимуть чинності з 1 травня 2017 року”.

  2. У Примірному договорі експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженому зазначеною постановою:

  1) у пункті 11 слова і до дати повернення в установленому законодавством порядку майна Міністерству виключити;

  2) у пункті 15:

  абзац перший після слів що належить державі доповнити словами та обліковується на балансі оператора;

  в абзаці другому цифри 10 замінити цифрами 25;

  3) у пункті 16 слова “, в тому числі після припинення дії договору, до моменту підписання сторонами акта приймання-передачі майна виключити;

  4) у пункті 17:

  у підпункті 3 слова “, а у разі його неналежної експлуатації розірвати договір в установленому законодавством порядку виключити;

  підпункт 4 після слів інвестиційних програм доповнити словами на перший планований рік десятирічного плану розвитку газорозподільної системи (далі інвестиційна програма);

  5) підпункт 2 пункту 18 виключити;

  6) підпункт 17 пункту 20 виключити;

  7) пункт 24 виключити;

  8) пункт 31 викласти в такій редакції:

  “31. Цей договір набирає чинності з дати його підписання повноважними представниками сторін та скріплення печатками сторін (у разі наявності) і діє до його припинення з підстав, передбачених пунктом 32 цього договору.”;

  9) абзаци другий і третій пункту 32 викласти в такій редакції:

  укладення іншого договору, предметом якого є використання відповідного державного майна;

  анулювання ліцензії на провадження господарської діяльності з розподілу природного газу;.

  _____________________