• In English
 • Уряд затвердив розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах. Постановою встановлено розміри академічних (ординарних) та соціальних стипендій, іменних та академічних стипендій Президента України та Кабінету Міністрів для учнів професійно-технічних і студентів вищих навчальних закладів, стипендій для переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань. Також визначено перелік спеціальностей, для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі. Так, стипендію у підвищених розмірах зможуть отримувати студенти, які навчаються за спеціальностями "Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)", "Біологія", "Фізика та астрономія", "Математика" тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 28 грудня 2016 р. № 1047

  Київ

  Про розміри стипендій у державних та комунальних
  навчальних закладах, наукових установах

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити:

  розміри стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ державної та комунальної форми власності, а також переможців, призерів та учасників інтелектуальних змагань, що додаються;

  перелік спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, згідно з додатком.

  2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  3. Центральним органам виконавчої влади, Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям вжити заходів до забезпечення професійно-технічними, вищими навчальними закладами, науковими установами, що належать до сфери їх управління, виконання вимог цієї постанови за рахунок та в межах затверджених в установленому порядку видатків, передбачених на стипендіальне забезпечення у кошторисах таких закладів, установ.

  4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 грудня 2016 р. № 1047

  РОЗМІРИ
  стипендій учнів професійно-технічних, студентів вищих
  навчальних закладів, наукових установ державної та
  комунальної форми власності, а також переможців,
  призерів та учасників інтелектуальних змагань  1. Розмір мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії:

  для учнів професійно-технічних навчальних закладів 415 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 830 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр” за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1056 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1100 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, крім тих, що навчаються за спеціальностями (спеціалізаціями), для яких встановлюються академічні стипендії у підвищеному розмірі, — 1400 гривень на місяць.

  2. Розмір соціальної стипендії для учнів професійно-технічних, студентів вищих навчальних закладів, наукових установ з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також учнів, студентів, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків:

  для учнів професійно-технічних навчальних закладів 1000 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ 2000 гривень на місяць.

  3. Розмір соціальної стипендії для осіб, які мають право на призначення соціальних стипендій на підставі нормативно-правових актів, якими встановлені державні пільги і гарантії для окремих категорій громадян (крім тих, що зазначені у пункті 2 цих розмірів):

  для учнів професійно-технічних навчальних закладів 377 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 750 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 1000 гривень на місяць.

  4. Розмір академічної стипендії Президента України:

  для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1200 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1800 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2300 гривень на місяць.

  5. Розмір іменних та академічних стипендій, заснованих Кабінетом Міністрів України:

  для учнів професійно-технічних навчальних закладів — 1000 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1600 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2100 гривень на місяць.

  6. Розмір стипендії Президента України учасникам і призерам міжнародних учнівських олімпіад з базових навчальних предметів:

  учасникам — 2200 гривень на місяць;

  призерам — 2500 гривень на місяць.

  7. Розмір стипендії Президента України для переможців всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів і Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів — членів Малої академії наук — 2200 гривень на місяць.

  8. Розмір стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури — 2000 гривень на місяць.

  9. Розмір стипендії Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка:

  для учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів — 1200 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів I—II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” або “бакалавр”, — 1500 гривень на місяць;

  для студентів вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації, наукових установ, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст” або “магістр”, — 2200 гривень на місяць.

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 28 грудня 2016 р. № 1047

  ПЕРЕЛІК
  спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюються
  академічні стипендії у підвищеному розмірі

  Код спеціальності

  Найменування спеціальності
  (спеціалізації)

  014

  Середня освіта (математика, біологія, фізика, хімія, інформатика)

  016

  Спеціальна освіта

  091

  Біологія

  103

  Науки про Землю

  104

  Фізика та астрономія

  105

  Прикладна фізика та наноматеріали

  111

  Математика

  131

  Прикладна механіка

  132

  Матеріалознавство

  133

  Галузеве машинобудування

  134

  Авіаційна та ракетно-космічна техніка

  135

  Суднобудування

  136

  Металургія

  141

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

  142

  Енергетичне машинобудування

  143

  Атомна енергетика

  144

  Теплоенергетика

  145

  Гідроенергетика

  184

  Гірництво

  185

  Нафтогазова інженерія та технології

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 грудня 2016 р. № 1047

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 “Деякі питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 21, ст. 588).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 735 “Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 63, ст. 2145).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1218 “Про встановлення розміру стипендій Президента України переможцям Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 93, ст. 3371).

  4. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 177 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 739).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 703 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 58, ст. 2339).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2012 р. № 1078 “Питання стипендіального забезпечення” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 90, ст. 3652).

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 797 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2704).

  _____________________