• In English
 • Уряд зробив черговий крок у напрямку запровадження європейських стандартів захисту прав власності, економічних інтересів громадян та інвесторів. Зокрема, затверджено Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації. Міністерство юстиції здійснюватиме контроль за діяльністю суб'єктів державної реєстрації та державних реєстраторів не тільки при розгляді скарг на рішення, дії або бездіяльність у сфері державної реєстрації, а й шляхом постійного моніторингу реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Прийнятий Порядок визначає підстави та критерії проведення такого моніторингу реєстраційних дій. Виявлення в процесі моніторингу порушень порядку державної реєстрації є підставою для проведення Міністерством юстиції камеральної перевірки державних реєстраторів та/або суб'єктів державної реєстрації. Крім того, документом передбачено складання протоколу про адміністративне правопорушення, у разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 грудня 2016 р. № 990

  Київ

  Про затвердження Порядку здійснення
   контролю у сфері державної реєстрації

  Відповідно до частини четвертої статті 371 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та частини четвертої статті 341 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок здійснення контролю у сфері державної реєстрації, що додається.

  2. Внести до Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 109, № 44, ст. 1622, № 91, ст. 2973), і Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 2, ст. 111, № 90, ст. 2938), зміни, що додаються.

   

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 29

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2016 р. № 990

  ПОРЯДОК
  здійснення контролю у сфері державної реєстрації

  1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення Мін’юстом відповідно до Законів України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” (далі — Закони) контролю за діяльністю у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — державна реєстрація).

  Дія цього Порядку не поширюється на розгляд скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації, територіального органу Мін’юсту, що здійснюється відповідно до статті 37 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” і статті 34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”.

  Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  моніторинг реєстраційних дій — комплекс організаційних та технічних (з використанням програмних засобів ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (далі — реєстри) заходів, які забезпечують систематичну, вибіркову перевірку дотримання державними реєстраторами прав на нерухоме майно, державними реєстраторами юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі — державні реєстратори), уповноваженими особами суб’єктів державної реєстрації законодавства під час проведення реєстраційних дій за критеріями, визначеними цим Порядком;

  неробочий час — проміжки часу з 00 до 07 години та з 22 до 00 годин у понеділок — суботу, а також неділя і святкові дні.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах, інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

  2. Контроль за діяльністю у сфері державної реєстрації здійснюється шляхом розгляду скарг, поданих відповідно до Закону України “Про звернення громадян”, і обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту, а також моніторингу реєстраційних дій в реєстрах.

  У разі виявлення під час розгляду скарг відповідно до Закону України “Про звернення громадян” і обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту чи моніторингу реєстраційних дій в реєстрах порушень порядку державної реєстрації контроль здійснюється шляхом проведення камеральної перевірки державних реєстраторів чи суб’єктів державної реєстрації з прийняттям обов’язкових до виконання рішень, передбачених Законами.

  3. Розгляд скарг здійснюється у строки, встановлені Законом України “Про звернення громадян”.

  Розгляд обґрунтованих подань територіальних органів Мін’юсту здійснюється у строк, що не перевищує 20 робочих днів.

  4. Моніторинг реєстраційних дій проводиться на підставі відомостей реєстрів за допомогою програмних засобів їх ведення за такими критеріями:

  1) порушення строків, визначених Законами;

  2) проведення реєстраційних дій в неробочий час;

  3) відсутність у реєстрах електронних копій документів, поданих для державної реєстрації, виготовлених шляхом їх сканування;

  4) проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень;

  5) скасування (видалення) записів з реєстрів;

  6) державні реєстратори та/або суб’єкти державної реєстрації, визначені Мін’юстом.

  Періодичність моніторингу реєстраційних дій за окремими зазначеними критеріями, перелік державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації, щодо яких проводиться моніторинг за критерієм, визначеним у підпункті 6 цього пункту, а також строк, протягом якого проводиться такий моніторинг, визначаються (затверджуються) Мін’юстом з розміщенням відповідної інформації на офіційному веб-сайті.

  5. За результатами моніторингу реєстраційних дій складається відповідний акт в письмовій формі, який засвідчується підписом посадової особи Мін’юсту, що проводила такий моніторинг.

  У разі виявлення на підставі акта моніторингу реєстраційних дій порушень порядку державної реєстрації проводиться камеральна перевірка державних реєстраторів та/або суб’єктів державної реєстрації.

  У разі виявлення за результатами моніторингу реєстраційних дій фактів неподання юридичною особою державному реєстратору визначеної Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань” інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи посадова особа Мін’юсту в обов’язковому порядку зазначає про такі факти в акті моніторингу реєстраційних дій та складає відповідно до законодавства протокол про адміністративне правопорушення, передбачене частиною шостою статті 16611 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

  6. Камеральна перевірка проводиться на підставі наказу Мін’юсту, яким утворюється комісія у складі не менше ніж трьох посадових осіб Мін’юсту.

  Камеральна перевірка проводиться у строк, що не перевищує 14 робочих днів.

  Наказ Мін’юсту про проведення камеральної перевірки в обов’язковому порядку розміщується на офіційному веб-сайті.

  7. Копія наказу Мін’юсту про проведення камеральної перевірки надсилається протягом трьох робочих днів з дня його прийняття разом із супровідним листом державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації.

  8. Під час проведення камеральної перевірки комісія має право:

  1) ознайомлюватися з електронними копіями документів, на підставі яких проводилися реєстраційні дії та які розміщені у реєстрах, а також з документами, створеними за допомогою програмних засобів ведення реєстрів;

  2) витребувати у суб’єкта державної реєстрації, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, у державного реєстратора копії документів в паперовій формі, відомості про які містяться в реєстрах, проте відсутні виготовлені шляхом сканування електронні копії таких документів у реєстрах;

  3) вимагати від державних реєстраторів, уповноважених осіб суб’єктів державної реєстрації надання пояснень.

  9. Результати камеральної перевірки оформляються довідкою, яка підписується усіма членами комісії.

  У довідці про проведення камеральної перевірки зазначаються:

  дата проведення камеральної перевірки (число, місяць, рік);

  прізвище, ім’я та по батькові посадових осіб Мін’юсту, що проводили камеральну перевірку;

  підстава проведення камеральної перевірки;

  опис виявлених порушень порядку державної реєстрації (з посиланням на відповідні акти законодавства) із зазначенням підтвердних документів чи відомостей з реєстрів;

  пропозиції стосовно змісту рішення за результатами проведеної камеральної перевірки.

  10. За результатами проведеної камеральної перевірки Мін’юст на підставі довідки комісії приймає мотивоване рішення відповідно до Законів у формі наказу.

  11. Рішення, передбачені пунктами 1 і 2 частини другої статті 371 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та пунктами 1 і 2 частини другої статті 341 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, виконуються технічним адміністратором реєстрів.

  Рішення, передбачені пунктом 3 частини другої статті 371 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та пунктом 3 частини другої статті 341 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, виконуються посадовою особою Мін’юсту шляхом складення протоколу про притягнення до адміністративної відповідальності.

  Рішення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 371 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та пунктом 4 частини другої статті 341 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань”, виконуються шляхом надіслання до Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату при Мін’юсті подання щодо анулювання свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

  Матеріали проведеної камеральної перевірки щодо акредитованого суб’єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з таким суб’єктом, у разі виявлення порушень порядку державної реєстрації надсилаються до постійно діючої комісії з питань акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації Мін’юсту для розгляду та прийняття рішення відповідно до законодавства.

  12. Копії рішення, прийнятого за результатами проведеної камеральної перевірки, засвідчені в установленому законодавством порядку, надсилаються скаржнику (в разі розгляду скарги), державному реєстратору та/або суб’єкту державної реєстрації протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

  13. Скарга, документи, створені або отримані під час проведення моніторингу реєстраційних дій, камеральних перевірок, зберігаються Мін’юстом відповідно до вимог законодавства з питань організації діловодства у державних органах.

  Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту можуть надаватися виключно скаржнику, суб’єкту, щодо якого проводилися моніторинг реєстраційних дій та/або камеральна перевірка, і заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам — виключно на підставі судового рішення.

  14. Рішення, дії або бездіяльність Мін’юсту можуть бути оскаржені до суду.

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
     від 21 грудня 2016 р. № 990

  ЗМІНИ,
  що вносяться до порядків, затверджених
  постановами Кабінету Міністрів України
  від 25 грудня 2015 р. № 1128 і 1130


  1. Пункт 18 Порядку розгляду скарг у сфері державної реєстрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1128, доповнити абзацом такого змісту:

  “Документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть надаватися виключно скаржнику, суб’єкту оскарження та заінтересованим особам, права та законні інтереси яких порушено, у разі їх звернення, а іншим особам — виключно на підставі судового рішення.”.

  2. У Порядку акредитації суб’єктів державної реєстрації та моніторингу відповідності таких суб’єктів вимогам акредитації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1130:

  1) пункти 13 і 14 викласти у такій редакції:

  “13. У разі встановлення за результатами моніторингу порушення акредитованим суб’єктом державної реєстрації вимог, передбачених пунктом 8 та абзацом п’ятим пункту 12 цього Порядку, декларування у заяві чи повідомленні недостовірних відомостей, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації, а також у разі отримання комісією матеріалів проведеної камеральної перевірки щодо акредитованого суб’єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з таким суб’єктом, комісія у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня такого встановлення (отримання), ініціює розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації.

  Розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації, у тому числі в одній із сфер державної реєстрації, може бути ініційований за заявою відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.

  14. Розгляд комісією справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації здійснюється за участю представника відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.

  Мін’юст своєчасно, але не пізніше дня, що передує дню розгляду справи, повідомляє акредитованому суб’єктові державної реєстрації про час і місце розгляду комісією справи щодо скасування акредитації такого суб’єкта шляхом надсилання на його юридичну адресу повідомлення про розгляд справи рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

  У повідомленні про розгляд справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації за результатами моніторингу в обов’язковому порядку зазначається стислий зміст установленого за результатами моніторингу порушення акредитованим суб’єктом державної реєстрації вимог, передбачених абзацом п’ятим пункту 12 цього Порядку, та/або декларування недостовірних відомостей у заяві, виявлених під час розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність відповідного акредитованого суб’єкта державної реєстрації.

  У разі розгляду справи щодо скасування акредитації суб’єкта державної реєстрації з підстав отримання матеріалів проведеної камеральної перевірки щодо акредитованого суб’єкта державної реєстрації та/або державного реєстратора, що перебуває у трудових відносинах з таким суб’єктом, до повідомлення про розгляд справи в обов’язковому порядку додаються копії відповідних матеріалів, засвідчені в установленому законодавством порядку. 

  Неприбуття акредитованого суб’єкта державної реєстрації, якого належним чином повідомлено про місце і час розгляду справи щодо скасування акредитації, не перешкоджає розгляду такої справи по суті.”;

  2) у пункті 15 слова “за результатами моніторингу та розгляду відповідної справи” виключити.

  _____________________