• In English
 • Уряд затвердив Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал. Документом встановлено процедуру внесення до зазначеного Реєстру органами з оцінки відповідності відомостей про сертифікати. Крім того, зобов'язано Міністерство аграрної політики та продовольства, яке є держателем Реєстру, забезпечити вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до його відомостей з використанням Інтернету. Постанова прийнята на виконання Закону України "Про насіння і садивний матеріал".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 21 грудня 2016 р. № 979

  Київ

  Про затвердження Порядку ведення
  Реєстру сертифікатів на насіння
  та/або садивний матеріал

  Відповідно до частини п’ятої статті 121, частини третьої статті 125 Закону України “Про насіння і садивний матеріал” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, що додається.

  2. Державній інспекції сільського господарства передати до 1 січня 2017 р. Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал Міністерству аграрної політики та продовольства.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                   В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 75

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 21 грудня 2016 р. № 979

  ПОРЯДОК
  ведення Реєстру сертифікатів на
  насіння та/або садивний матеріал

  1. Цей Порядок визначає механізм ведення Реєстру сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал, вимоги до його змісту, процедуру внесення до Реєстру відомостей про видані та/або скасовані сертифікати на насіння та/або садивний матеріал (далі — сертифікати).

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  1) Реєстр сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал (далі — Реєстр) — перелік сертифікатів та відомостей про них;

  2) інформація з Реєстру — документ у паперовій або електронній формі, що містить відомості з Реєстру, актуальні на дату та час його формування або на дату та час, визначені у запиті щодо його надання, або інформацію про відсутність таких відомостей у Реєстрі;

  3) технічна помилка — описка, друкарська, граматична, арифметична помилка, допущена під час внесення відомостей до Реєстру.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про насіння і садивний матеріал”.

  3. Держателем Реєстру є Мінагрополітики, яке забезпечує його ведення.

  Реєстр ведеться державною мовою та розміщується на офіційному веб-сайті Мінагрополітики.

  4. Реєстр є електронною базою даних.

  5. Програмне забезпечення Реєстру повинно забезпечувати:

  автоматизацію процесу внесення відомостей про сертифікати до Реєстру;

  внесення відомостей про сертифікати в електронній формі та створення їх електронного архіву;

  зберігання відомостей про сертифікати протягом 10 років з дати закінчення строку їх дії або скасування;

  захист персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних”;

  виконання в повному обсязі функцій адміністратора Реєстру (накопичення, проведення аналізу, актуалізації та обробки даних, надання права доступу тощо);

  проведення інших дій, визначених цим Порядком.

  6. Реєстр містить такі відомості про видані органом з оцінки відповідності (суб’єктом видачі сертифіката) сертифікати:

  номер, дату видачі та строк дії сертифіката;

  найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта насінництва та розсадництва, якому видано сертифікат;

  ботанічний таксон, назву сорту, категорію (генерацію), номер та масу партії, номери етикеток;

  інформацію (відмітку) про скасування сертифіката.

  7. Відомості про сертифікат вносяться до Реєстру органом з оцінки відповідності (суб’єктом видачі сертифіката) не пізніше наступного робочого дня з дня його видачі.

  Внесення до Реєстру інформації (відмітки) про скасування сертифіката здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його скасування.

  Внесення відомостей до Реєстру здійснюється безоплатно.

  8. У разі виявлення у Реєстрі технічної помилки орган з оцінки відповідності (суб’єкт видачі сертифіката) протягом одного робочого дня виправляє її, про що інформує суб’єкта насінництва та розсадництва.

  9. Відомості про сертифікати, що містяться в Реєстрі, є відкритими і загальнодоступними.

  Мінагрополітики забезпечує вільний, цілодобовий і безоплатний доступ до відомостей про сертифікати, що містяться у Реєстрі, з використанням Інтернету.

  _____________________