• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 16 листопада 2016 р. № 827-р

  Київ

  Деякі питання використання у 2016 році освітньої
  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

  1. Відповідно до статті 22 Закону України “Про Державний бюджет України на 2016 рік” здійснити у 2016 році розподіл обсягу резерву коштів освітньої субвенції та нерозподілених видатків такої субвенції для територій Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, між місцевими бюджетами за бюджетною програмою 2211190 “Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам” згідно з додатком.

  2. Забезпечити:

  1) Міністерству освіти і науки — погодження розподілу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  2) Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

  3. Обласним державним адміністраціям:

  1) здійснити придбання шкільних автобусів за рахунок видатків,  обсяг яких зазначений у додатку, на засадах співфінансування (не більше 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів). Забезпечити постачання придбаних автобусів до загальноосвітніх навчальних закладів (крім навчальних закладів об’єднаних територіальних громад), до яких довозяться учні загальноосвітніх навчальних закладів, що оптимізовані/об’єднані/ реорганізовані;

  2) розподілити у тижневий строк обсяг освітньої субвенції, що збільшується, на видатки споживання (поточні видатки) та на оновлення матеріально-технічної бази (видатки розвитку) між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

  3) розподілити між бюджетами об’єднаних територіальних громад обсяг освітньої субвенції на підтримку об’єднаних територіальних громад (на придбання шкільних автобусів; оснащення загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій). При цьому об’єднані територіальні громади здійснюють придбання шкільних автобусів на засадах співфінансування (не більше 70 відсотків — за рахунок освітньої субвенції, не менше 30 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів);

  4) розподілити між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами обсяг освітньої субвенції на оснащення загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням природничих та математичних предметів (спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) I—III ступеня з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів, гімназій (гімназій-інтернатів), колегіумів (колегіумів-інтернатів), ліцеїв (ліцеїв-інтернатів) та опорних закладів засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами з мультимедійними засобами навчання; впровадження енергозберігаючих технологій;

  5) вжити заходів до недопущення прострочення кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх навчальних закладів;

  6) подавати щомісяця до 15 числа Міністерству освіти і науки інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць для її узагальнення та подання до 25 числа Міністерству фінансів.

  4. Взяти до відома, що:

  1) в адміністративно-територіальних одиницях, закладами освіти яких допущена заборгованість із заробітної плати, строк виплати якої закінчився, освітня субвенція спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;

  2) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників загальноосвітніх навчальних закладів зазначених адміністративно-територіальних одиниць, а також незахищені видатки здійснюються виключно після погашення заборгованості із заробітної плати, строк виплати якої закінчився;

  3) до погашення такої заборгованості розпорядники бюджетних коштів не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі за видатками, пов’язаними із стимулюванням, преміюванням працівників, та за іншими незахищеними видатками.

   

  Прем’єр-міністр України

   

  В. ГРОЙСМАН

   

  Інд. 73

  Розподіл, що додається: