• In English
 • Урядом спрощено механізм компенсації роботодавцям єдиного соціального внеску та приведено його у відповідність до законодавства, що сприятиме посиленню зацікавленості роботодавців у працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця. Так, Центр зайнятості для виплати компенсації роботодавцю єдиного соціального внеску, сплаченого за нового працівника, безпосередньо керуватиметься даними з Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (без проведення самостійного розрахунку на основі заробітної плати працівника). Крім цього, скасовано залежність розміру єдиного внеску, який підлягає компенсації, від класу професійного ризику виробництва, як цього вимагає Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Також спрощено процедуру отримання роботодавцем компенсації єдиного соціального внеску, передбачену Порядком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347, що сприятиме посиленню зацікавленості роботодавця у працевлаштуванні безробітних на нові робочі місця. Треба зауважити, що відповідно до статей 26 і 27 Закону України "Про зайнятість населення" право на компенсацію витрат у розмірі єдиного соціального внеску, сплаченого за працівників, прийнятих на нові робочі місця, мають роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних із соціально вразливих категорій населення, або роботодавці - суб'єкти малого підприємництва, що займаються пріоритетними видами діяльності та працевлаштовують на нові робочі місця безробітних усіх категорій.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 жовтня 2016 р. № 693

  Київ

  Про внесення змін до Порядку компенсації
  роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на
  загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 347 “Деякі питання реалізації статті 26 та частини другої статті 27 Закону України “Про зайнятість населення” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 39, ст. 1364; 2014 р., № 75, ст. 2127; 2016 р., № 2, ст. 88), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                   В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 жовтня 2016 р. № 693

  ЗМІНИ,
  що вносяться до
  Порядку компенсації роботодавцям витрат у розмірі
  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

  1. Останній абзац пункту 3 викласти в такій редакції:

  “Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця.”.

  2. У першому реченні абзацу другого пункту 8 слова “ДФС та її органів” замінити словами “органів доходів і зборів”.

  3. У пункті 9:

  в абзаці першому слова “територіальних органів ДФС” замінити словами “органів доходів і зборів”, а слова “заробітної плати працівника, з якої сплачено єдиний внесок” — словами “суми нарахованого єдиного внеску”;

  в абзаці сьомому слова “заробітної плати особи” замінити словами “суми сплаченого роботодавцем за працівника єдиного внеску”, а слово “робочих” — словом “календарних”.

  4. У додатку до Порядку слова і цифру “Відсоток єдиного внеску відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” виключити.

  _____________________