• In English
 • Урядом приведено норми постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1138 "Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти" у відповідність до нормативно-правових актів, що регулюють порядок надання платних послуг державними закладами охорони здоров'я, навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності, та бюджетними науковими установами. Передбачено зміни щодо надання закладами охорони здоров'я медичної допомоги із застосуванням телемедицини, що забезпечить конституційне право громадян на якісну медичну допомогу та дозволить розширити доступ до таких послуг. Також це сприятиме ефективній організації надання меддопомоги в умовах, коли відстань є критичним чинником. Розширення переліку створить умови для залучення додаткових коштів юридичних та фізичних осіб за рахунок застосування телемедицини при наданні медичної допомоги як послуги, що може бути надана із більшим сервісом для пацієнта у будь-якому місці, де він її потребує.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 вересня 2016 р. № 648

  Київ

  Про внесення змін до постанови
  Кабінету Міністрів України
  від 17 вересня 1996 р. № 1138

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 “Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти” (ЗП України, 1996 р., №  18, ст.  501; Офіційний вісник України, 1997 р., число 20, с. 74; 2002 р., № 29, ст. 1374; 2005 р., № 36, ст. 2192; 2014 р., № 10, ст. 324) зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 вересня 2016 р. № 648

  ЗМІНИ,
  що вносяться
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 вересня 1996 р. № 1138

  1. Назву та пункт 1 постанови викласти в такій редакції:

  Про затвердження переліку платних послуг,
  які надаються в державних і комунальних закладах
  охорони здоров

  я та вищих медичних навчальних закладах;

  “1. Затвердити перелік платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоровя та вищих медичних навчальних закладах, що додається.”.

  2. У переліку платних послуг, які можуть надаватися в державних та комунальних закладах охорони здоров’я, вищих медичних навчальних закладах та науково-дослідних установах, затвердженому зазначеною постановою:

  1) назву переліку викласти в такій редакції:

  ПЕРЕЛІК
  платних послуг, які надаються в державних і комунальних
  закладах охорони здоров

  я та вищих медичних навчальних закладах;

  2) у розділі I:

  пункти 13, 14, 21 і 22 викласти в такій редакції:

  13. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини.

  14. Медична допомога хворим удома, зокрема із застосуванням телемедицини (діагностичне обстеження, процедури, маніпуляції, консультування, догляд).”;

  21. Медичне обслуговування, зокрема із застосуванням телемедицини, за договорами із суб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України).

  22. Медичне обслуговування, зокрема числі із застосуванням телемедицини, іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування.;

  доповнити розділ пунктом 35 такого змісту:

  “35. Проведення мікробіологічних, паразитологічних, молекулярно-генетичних, хімічних, токсикологічних та фізичних досліджень, що не належать до медичної допомоги населенню, та оформлення їх результатів.”;

  3) у розділі III:

  пункти 1, 2, 5, 6, 9, 16, 17, 18, 19 і 20 виключити;

  доповнити розділ пунктом 21 такого змісту:

  “21. Інші платні послуги, передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2410) та від 28 липня 2003 р. № 1180 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 31, ст. 1629).”.

  _____________________