• In English
 • Уряд створив Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердив положення про таку Раду та її посадовий склад. До складу Ради увійшли представники всіх державних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України, залучених до системи з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Крім цього, до роботи в складі Ради включено представників саморегулюючих організацій, що пов'язані з роботою фінансових ринків, у тому числі незалежних асоціацій банків України. Створення Ради є важливим елементом підготовки України до 5-го раунду оцінки системи протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Комітетом експертів Ради Європи MONEYVAL, який заплановано на березень 2017 року.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 8 вересня 2016 р. № 613

  Київ

  Про утворення Ради з питань запобігання та протидії
  легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
   шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
  розповсюдження зброї масового знищення


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити Положення про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 34

   

      

   

  Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 613

  СКЛАД
  Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
  та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

  Голова Держфінмоніторингу, голова Ради

  перший заступник Голови Держфінмоніторингу, заступник голови Ради

  директор Департаменту координації системи фінансового моніторингу Держфінмоніторингу, секретар Ради

  керівник Головного департаменту Адміністрації Президента України (за згодою)

  представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

  заступник Міністра фінансів

  заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

  заступник Міністра закордонних справ

  заступник Міністра юстиції

  заступник Міністра інфраструктури

  заступник Міністра внутрішніх справ

  перший заступник Голови Держаудитслужби

  перший заступник Голови ДФС

  заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

  заступник Голови Казначейства

  заступник Голови Держприкордонслужби

  заступник Голови ДРС

  заступник Голови Служби зовнішньої розвідки (за згодою)

  представник Генеральної прокуратури України (за згодою)

  представник СБУ (за згодою)

  член НКЦПФР (за згодою)

  член Нацкомфінпослуг (за згодою)

  керівник Управління аналітики та обробки інформації Національного антикорупційного бюро (за згодою)

  народний депутат України (за згодою)

  Керівник Апарату Ради національної безпеки і оборони України (за згодою)

  директор Департаменту фінансового моніторингу Національного банку (за згодою)

  заступник Голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)

  президент Ліги страхових організацій України (за згодою)

  представник Асоціації українських банків (за згодою)

  представник Асоціації “Незалежна асоціація банків України” (за згодою)

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 613

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Раду з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
  доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
  та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення


  1. Рада з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі — Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

  2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  3. Рада утворюється для вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

  4. Основними завданнями Ради є:

  1) сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади, інших державних органів з питань здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  2) підготовка пропозицій щодо:

  формування і реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  проведення оцінки ризиків та здійснення заходів за її результатами;

  3) аналіз ефективності здійснення заходів щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, стану додержання при цьому конституційних прав і свобод людини і громадянина.

  5. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

  1) проводить аналіз актів законодавства, а також джерел міжнародного права у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та готує відповідні пропозиції щодо вдосконалення законодавства;

  2) бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів щодо впровадження міжнародних стандартів у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF);

  3) готує пропозиції до плану заходів із запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також довгострокових програм і стратегій розвитку національної системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та аналізує хід їх виконання;

  4) розробляє рекомендації щодо удосконалення організації взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  5) узагальнює одержану в установленому порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів інформацію, що стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, готує відповідні аналітичні матеріали з метою виявлення джерел походження таких доходів, механізмів і схем їх легалізації, шляхів запобігання негативним тенденціям у цій сфері;

  6) надає пропозиції щодо удосконалення механізмів обміну інформацією між органами виконавчої влади, іншими державними органами, задіяними у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, зокрема з метою забезпечення функціонування єдиної державної інформаційної системи у цій сфері;

  7) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, іншими державними органами покладених на них завдань у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  8) подає до Кабінету Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції.

  6. Рада для виконання покладених на неї завдань має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від органів виконавчої влади, інших державних органів необхідну статистичну, довідкову інформацію про їх діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (крім інформації з обмеженим доступом);

  2) запрошувати на свої засідання представників органів виконавчої влади, інших державних органів (за погодженням з їх керівниками) для обговорення проблемних питань, що виникають під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  3) залучати до участі у своїй роботі спеціалістів органів виконавчої влади, інших державних органів (за погодженням з їх керівниками), іноземних фахівців і представників засобів масової інформації (за згодою), основна або тематична діяльність яких пов’язана з проблемами боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

  4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

  5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари, конференції з питань, пов’язаних з виконанням завдань, що покладаються на неї.

  7. Раду очолює голова, який за посадою є Головою Держфінмоніторингу.

  Персональний склад Ради затверджує її голова.

  8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за рішенням її голови, але не рідше одного разу на півроку.

  Держфінмоніторинг повідомляє членам Ради не пізніше ніж за тиждень до засідання про його проведення та порядок денний.

  Засідання Ради веде голова, а за його відсутності – заступник голови.

  Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує її секретар.

  Засідання Ради визнається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

  9. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

  Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  10. Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем Ради і надсилається усім членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

  Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

  11. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить Держфінмоніторинг або інший орган виконавчої влади, представник якого входить до складу Ради, в установленому порядку.

  12. Рада використовує у роботі бланк із своїм найменуванням.

  13. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Держфінмоніторинг.

  _____________________  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2016 р. № 613

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25 “Про утворення Ради з питань дослідження методів та тенденцій у відмиванні доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванні тероризму” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 2, ст. 61).

  2. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 р. № 1180 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 90, ст. 3266).

  3. Пункт 48 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 256 (Офіційний вісник України, 2012 р., №  24, ст.  917).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1105 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 січня 2010 р. № 25” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 91, ст. 3698).

  5. Пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 р. № 1107 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 92, ст. 3730).

  _____________________