• In English
 • Уряд прийняв рішення про затвердження плану реструктуризації НАК "Нафтогаз України" у відповідності до розпочатої у 2015 році реформи газового ринку. Це дозволить забезпечити відокремлення діяльності з транспортування природного газу та його зберігання (закачування, відбору), що відповідає вимогам Третього енергетичного пакету Європейського Союзу.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 1 липня 2016 р. № 496

  Київ

  Про відокремлення діяльності з транспортування
  та зберігання (закачування, відбору) природного газу

  На виконання зобов’язань України в рамках Енергетичного Співтовариства, відповідно до Закону України “Про ринок природного газу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити план реструктуризації публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу, що додається.

  2. Обрати модель відокремлення діяльності з транспортування природного газу, передбачену статтею 23 Закону України “Про ринок природного газу”, як модель відокремлення для оператора газотранспортної системи України, яка перебуває в державній власності та не підлягає приватизації.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану, затвердженого цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                          В. ГРОЙСМАН

  Інд. 37

                          ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 1 липня 2016 р. № 496

  ПЛАН
  реструктуризації публічного акціонерного товариства
  “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”
  з метою відокремлення діяльності з транспортування
  та зберігання (закачування, відбору) природного газу  1. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:

  плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи, розробленого за участю Європейського банку реконструкції та розвитку.

  Міненерговугілля,
  Мінекономрозвитку.

  15 серпня 2016 р.;

  утворення ПАТ “Магістральні газопроводи України”, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративним правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля, затвердження його статуту і положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.

  Міненерговугілля.

  1 вересня 2016 року.

  2. Забезпечити впровадження структури корпоративного управління ПАТ “Магістральні газопроводи України” відповідно до плану дій щодо корпоративного управління оператора газотранспортної системи.

  Міненерговугілля.

  1 жовтня 2016 року.

  3. Забезпечити проведення із залученням працівників Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” аналізу матеріально-технічних, людських та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, включаючи аналіз активів, що використовуються у діяльності з транспортування природного газу та з урахуванням досвіду операторів газотранспортних систем держав — членів ЄС, та провести обговорення результатів аналізу з представниками ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

  Мінекономрозвитку,

  Міненерговугілля.

  1 жовтня 2016 року.

  4. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо:

  затвердження переліку активів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для ефективної роботи ПАТ “Магістральні газопроводи України”, та плану їх передачі зазначеному товариству.

  Мінекономрозвитку,

  Міненерговугілля.

  1 жовтня 2016 р.;

  передачі державних підприємств та повноважень з управління корпоративними правами держави у статутних капіталах господарських товариств, що належать до сфери управління Міненерговугілля, іншим суб’єктам управління об’єктами державної власності з метою виконання пункту 2 частини третьої статті 23 Закону України “Про ринок природного газу”.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля.

  1 жовтня 2016 року.

  5. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо внесення змін до відповідних законів щодо:

  визначення порядку та умов концесії майна, що використовується для забезпечення транспортування та зберігання (закачування, відбору) природного газу і не підлягає приватизації;

  визначення вимог, згідно з якими органи державної влади, до сфери управління яких належать суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з видобутку (виробництва) та/або постачання природного газу та/або електричної енергії, з одного боку, та суб’єкти господарювання, які провадять діяльність з транспортування природного газу або передачі електричної енергії, з іншого боку, є незалежними під час прийняття рішень щодо управління зазначеними суб’єктами господарювання. Ці вимоги повинні передбачати виключні права органу державної влади щодо управління корпоративними правами держави щодо ПАТ “Магістральні газопроводи України”.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля,
  Мінфін,
  НКРЕКП (за згодою),


  Антимонопольний комітет.

  1 листопада 2016 року.

  6. Розробити за участю експертів Секретаріату Енергетичного Співтовариства та подати на розгляд Кабінету Міністрів України нормативно-правові акти, необхідні для реалізації законів, визначених в пункті 5 цього плану.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля,
  Мінфін,
  НКРЕКП (за згодою),


  Антимонопольний комітет,

  Протягом 60 днів з дати прийняття Верховною Радою України законів, визначених в пункті 5 цього плану.

  7. Забезпечити в установленому законодавством порядку передачу ПАТ “Магістральні газопроводи України” майна, що використовується для забезпечення транспортування природного газу, не підлягає приватизації та обліковується на балансі ПАТ “Укртрансгаз”, з урахуванням кредитних зобов’язань Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та її дочірніх компаній.

  Мінекономрозвитку,
  Фонд державного майна,
  Міненерговугілля.

  Протягом 30 днів з дати набрання чинності остаточними рішеннями по суті арбітражних справ між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та
  ВАТ “Газпром”, що тривають при Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма.

  8. Рекомендувати Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” утворити в ПАТ “Укртрансгаз” наглядову раду у кількості п’яти осіб, при цьому:

  кандидатури трьох членів наглядової ради відбираються Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” з осіб, які не беруть участі у господарській діяльності з видобутку або постачання природного газу Компанії та її дочірніх компаній, а також не зможуть брати участі у такій господарській діяльності протягом перебування на посаді члена наглядової ради ПАТ “Укртрансгаз”;

  кандидатури двох членів наглядової ради повинні відповідати критеріям незалежності, визначеним законодавством, та відбираються і вносяться Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” комітетом з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, утвореним відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383). Зазначений комітет самостійно відбирає по одному кандидату на кожну позицію незалежного члена наглядової ради ПАТ “Укртрансгаз” відповідно до критеріїв незалежності, визначених законодавством, без проведення конкурсного відбору з-поміж кандидатур, що надаються комітету з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств комісією, яка утворюється Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України”. Зазначена комісія надає такому комітету не менше ніж два кандидати на кожну позицію незалежного члена.

  Мінекономрозвитку.

  1 жовтня 2016 року.

  9. Забезпечити подання ПАТ “Магістральні газопроводи України” запиту до НКРЕКП на сертифікацію оператора газотранспортної системи.

  Міненерговугілля.

  Протягом 60 днів з дати набрання чинності остаточними рішеннями по суті арбітражних справ між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром”, що тривають при Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма.

  10. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ, який буде розроблений згідно з Керівництвами Організації економічного співробітництва та розвитку з корпоративного управління державних підприємств.

  Міненерговугілля,
  Мінекономрозвитку.

  1 січня 2017 року.

  11. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо утворення ПАТ “Підземні газосховища України”, 100 відсотків акцій якого перебувають у державній власності та повноваження з управління корпоративними правами держави у статутному капіталі якого здійснює Міненерговугілля, затвердження його статуту та положень про наглядову раду та правління з урахуванням плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ. При цьому предметом діяльності зазначеного товариства буде управління підземними сховищами природного газу, що не підлягають приватизації та обліковуються на балансі ПАТ “Укртрансгаз”, відповідно до плану дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними після його затвердження Кабінетом Міністрів України згідно з пунктом 14 цього плану.

  Міненерговугілля.

  1 березня 2017 року.

  12. Забезпечити впровадження структури корпоративного управління ПАТ “Підземні газосховища України” відповідно до плану дій щодо корпоративного управління оператора газосховищ.

  Міненерговугілля.

  1 липня 2017 року.

  13. Провести комплексний аналіз підземних сховищ природного газу з метою визначення найбільш ефективної моделі їх використання та управління ними, за результатами якого розробити та подати на розгляд Секретаріату Енергетичного Співтовариства план дій щодо ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля.

  1 липня 2017 року.

  14. Подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо:

  плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними, попередньо погодженого із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля.

  1 серпня 2017 р.;

  передачі підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України” відповідно до плану дій з ефективного використання підземних сховищ природного газу та управління ними.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля.

  1 серпня 2017 року.

  15. Забезпечити передачу підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України”.

  Мінекономрозвитку,
  Міненерговугілля.

  Протягом 30 днів з дати прийняття Кабінетом Міністрів України рішення щодо передачі підземних сховищ природного газу ПАТ “Підземні газосховища України”, але не раніше дати набрання чинності остаточними рішеннями по суті арбітражних справ між Національною акціонерною компанією “Нафтогаз України” та ВАТ “Газпром”, що тривають при Арбітражному інституті Торговельної палати м. Стокгольма.

  _____________________