• In English
 • Уряд визначив типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії "А". Згідно з документом вимоги передбачають вільне володіння державною мовою та іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи. Загальний стаж роботи - не менше 7 років. Претендент повинен мати лідерські навички, вміти приймати ефективні рішення здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи. Також добре знати законодавство, вміти працювати з великим обсягом інформації та мати здатність виконувати одночасно кілька завдань. Крім того, особа, яка хоче займати посаду держслужби категорії "А", повинна бути принциповою, рішучою, спрямованою на служіння суспільству та захист національних інтересів тощо.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 липня 2016 р. № 448

  Київ

  Про затвердження Типових вимог до осіб,
  які претендують на зайняття посад державної
  служби категорії “А”

  Відповідно до частини четвертої статті 20 Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Типові вимоги до осіб, які претендують на зайняття  посад державної служби категорії “А”, що додаються.

  2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім підпункту 2 пункту 3 розділу “Загальні вимоги” Типових вимог, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 травня 2018 року.

  Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

  Інд. 19

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 22 липня 2016 р. № 448

  ТИПОВІ ВИМОГИ
  до осіб, які претендують на зайняття посад державної
  служби категорії “А”

  Загальні вимоги

  1. Освіта — вища; ступінь вищої освіти* — магістр.

  2. Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії):

  1) загальний стаж роботи — не менше семи років;

  2) досвід роботи на посадах державної служби категорій “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не менше трьох років.

  3. Володіння мовами:

  1) вільне володіння державною мовою;

  2) володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи.

  Спеціальні вимоги

  1. Знання законодавства**:

  1) Конституція України;

  2) Закон України “Про державну службу”;

  3) Закон України “Про запобігання корупції”;

  4) Закон України “Про Кабінет Міністрів України”;

  5) Закон України “Про центральні органи виконавчої влади”;

  6) законодавство, що регулює діяльність відповідного державного органу та/або його апарату.

  2. Професійні знання — відповідно до посади.

  3. Наявність лідерських навичок:

  1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

  2) стратегічне планування;

  3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

  4) ведення ділових переговорів;

  5) досягнення кінцевих результатів.

  4. Вміння приймати ефективні рішення:

  1) аналіз державної політики;

  2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).

  5. Комунікації та взаємодія:

  1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

  2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

  3) відкритість.

  6. Управління змінами:

  1) формування плану змін та покращень;

  2) управління змінами та реакцією на них;

  3) оцінка ефективності змін.

  7. Управління організацією та персоналом:

  1) організація роботи і контроль;

  2) управління проектами;

  3) управління якісним обслуговуванням;

  4) мотивування;

  5) управління людськими ресурсами.

  8. Особистісні компетенції:

  1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

  2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

  3) системність;

  4) інноваційність та неупередженість;

  5) самоорганізація та саморозвиток; 

  6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

  9. Управління публічними фінансами:

  1) знання основ бюджетного законодавства;

  2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

  10. Робота з інформацією:

  1) знання основ законодавства про інформацію;

  2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

  _______

  Примітки.  *У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії “А”, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту”, така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра.

  **У разі оголошення конкурсу на зайняття відповідної посади державної служби категорії “А” до спеціальних вимог щодо знання законодавства включається знання Закону України “Про судоустрій і статус суддів” — для осіб, які претендують на зайняття посад керівників апаратів Конституційного Суду України, Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів та їх заступників, та Законів України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про місцеве самоврядування в Україні” та “Про соціальний діалог в Україні” — для осіб, які претендують на зайняття посад голів місцевих держадміністрацій.

  _____________________