• In English
 • Уряд схвалив Концепцію запровадження електронної акцизної марки - автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів. Прийняте рішення покращить систему адміністрування акцизного податку. Адже запровадження автоматизованої системи контролю за обігом алкогольних напоїв та тютюнових виробів "Електронна акцизна марка" забезпечить комплексний контрольно-попереджувальний моніторинг у сфері обігу підакцизних товарів, який охопить кожний етап їх переміщення від виробника чи імпортера до кінцевого споживача. Запровадження нововведення забезпечить створення єдиного інформаційного простору та формування бази даних про обіг алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Це стане дієвим важелем у боротьбі з контрафактною та контрабандною продукцією.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 6 липня 2016 р. № 497-р

  Київ

  Про схвалення Концепції створення та впровадження
  автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних


  товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

  Електронна акцизна марка”

  Схвалити Концепцію створення та впровадження автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка”, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                             В. ГРОЙСМАН

  Інд. 34

     СХВАЛЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 6 липня 2016 р. № 497-р

  КОНЦЕПЦІЯ
  створення та впровадження автоматизованої системи
  контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв
  та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка”


  Проблема, яка потребує розв’язання

  Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, передбачено розвиток співробітництва і гармонізацію політики щодо протидії та боротьби із шахрайством і контрабандою підакцизних товарів. Інструментом забезпечення адміністрування акцизного податку в державах — членах ЄС є застосування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів.

  На сьогодні в Україні відсутній ефективний механізм контролю обігу таких підакцизних товарів, як алкогольні напої та тютюнові вироби, що забезпечує оперативне отримання органами доходів і зборів актуальної та достовірної інформації про кожний етап переміщення зазначених підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку.

  Для оперативного моніторингу обігу підакцизних товарів необхідно впровадити автоматизовану систему контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка” (далі — автоматизована система), яка охопить усі стадії обігу підакцизних товарів на митній території України від їх виробника або імпортера до моменту роздрібної реалізації підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) (далі — підакцизні товари).

  Впровадження автоматизованої системи дасть змогу отримати інструмент для реалізації державного контролю за рухом підакцизних товарів і вдосконалити механізм адміністрування сплати акцизного податку.

  Мета і строки реалізації Концепції

  Метою Концепції є створення та впровадження автоматизованої системи, яка забезпечить контроль за обігом підакцизних товарів від виробника або імпортера до кінцевого споживача, мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування акцизного податку, збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку, зменшення обсягів реалізації підакцизних товарів без сплати акцизного податку, унеможливить легалізацію незаконно виготовлених/імпортованих підакцизних товарів та, відповідно, забезпечить зменшення обсягів незаконного обігу підакцизних товарів.

  Концепцію передбачається реалізувати до кінця 2018 року. План заходів з реалізації Концепції наведено в додатку.

  Шляхи і способи реалізації Концепції

  Для функціонування автоматизованої системи використовуватиметься спеціальний захисний елемент марки акцизного податку як унікальний ідентифікатор, який міститиме закодовану інформацію та дасть змогу відстежувати підакцизний маркований товар.

  Використання спеціального захисного елемента марки акцизного податку із застосуванням неспеціалізованих пристроїв у поєднанні з програмним забезпеченням під час розпізнавання, зчитування та аналізу закодованої інформації дасть можливість встановити зв’язок бази даних реєстру електронних акцизних накладних та системи обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій щодо підакцизних товарів у режимі он-лайн. Це дасть змогу отримувати оперативну та достовірну інформацію стосовно підакцизних товарів та їх переміщень на кожному етапі реалізації споживачам.

  Концепцією передбачено створення та функціонування у складі автоматизованої системи реєстру електронних акцизних накладних, який забезпечить реєстрацію фактів переміщення марок акцизного податку та маркованих підакцизних товарів, а також спеціалізованого програмного забезпечення, що дасть змогу в автоматичному режимі декларувати кожний етап обігу марок акцизного податку та маркованих підакцизних товарів від факту виготовлення виробником марок акцизного податку до факту реалізації маркованих підакцизних товарів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу. Також передбачено удосконалення системи обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій щодо підакцизних товарів для потреб функціонування автоматизованої системи.

  Підсистема декларування обігу підакцизних товарів має особливу мету — документування їх реалізації виробниками та іншими суб’єктами підприємницької діяльності в сфері обігу підакцизних товарів. Елементом зазначеного механізму повинна бути електронна акцизна накладна, яка фіксує рух підакцизного товару. З метою уникнення збільшення непродуктивного документообігу зазначена накладна має стати універсальним документом, тобто об’єднати ряд первинних документів, що на сьогодні підтверджують рух підакцизних товарів.

  Підсистема декларування реалізації підакцизних товарів кінцевому споживачу має контрольно-облікову мету — документування факту реалізації маркованих підакцизних товарів кінцевому споживачу та забезпечення контролю за обсягами реалізації маркованих підакцизних товарів. Як елемент зазначеного механізму використовується електронна контрольна стрічка реєстратора розрахункових операцій, що містить інформацію про реалізацію конкретного підакцизного товару.

  Обсяг фінансових ресурсів

  За результатами аналізу потреб обсягу фінансових ресурсів визначатиметься обсяг витрат, необхідний для здійснення передбачених Концепцією заходів. Покриття зазначених витрат здійснюватиметься в межах коштів державного бюджету на відповідний рік, передбачених на зазначені цілі, а також за рахунок додаткових бюджетних коштів та інших не заборонених законодавством джерел.

  Очікувані результати

  Реалізація Концепції дасть змогу органам доходів і зборів оперативно отримувати актуальну та достовірну інформацію про кожний етап переміщення підакцизних товарів, маркованих марками акцизного податку, що забезпечить:

  посилення на державному рівні контролю за обігом підакцизних товарів;

  мінімізацію впливу людського фактора на адміністрування акцизного податку;

  збільшення доходів бюджету від сплати акцизного податку шляхом виключення можливості реалізації підакцизних товарів без його сплати, а також збільшення доходів бюджетів усіх рівнів у результаті повного обліку виробництва та обороту кожної одиниці підакцизного товару в Україні, який підлягає маркуванню марками акцизного податку;

  детінізацію ринку підакцизних товарів;

  дієвий механізм боротьби із фальсифікованими чи незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами;

  підвищення ефективності запобігання, виявлення та розкриття злочинів у сфері обігу підакцизних товарів;

  створення на території України єдиного інформаційного простору і формування унікальної електронної бази даних обігу маркованих підакцизних товарів від виробництва/імпорту до реалізації маркованих підакцизних товарів через точку роздрібного продажу кінцевому споживачу для перевірки кожної одиниці підакцизного товару;

  зменшення рівня корупційних діянь у результаті виключення людського фактора під час ухвалення рішень щодо результатів перевірок;

  поліпшення координації та взаємодії роботи державних і громадських організацій з контролю за обігом маркованих підакцизних товарів на основі обміну інформацією;

  спрощення документообігу у сфері обігу підакцизних товарів.

  _____________________

   

   

     Додаток
  до Концепції

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  з реалізації Концепції створення та впровадження


  автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних

  товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів)

  “Електронна акцизна марка”

  1. Забезпечити проведення аналізу стану нелегального обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів в Україні з визначенням переваг та недоліків діючої системи контролю за обігом зазначених товарів та інших альтернативних систем контролю.

  ДФС.

  До 1 вересня 2016 року.

  2. Розробити і подати Кабінетові Міністрів України в установленому порядку пропозиції щодо внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів у сфері обігу підакцизних товарів щодо забезпечення функціонування автоматизованої системи контролю за обігом підакцизних товарів (алкогольних напоїв та тютюнових виробів) “Електронна акцизна марка” (далі — автоматизована система).

  Мінфін, ДФС, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

  До 1 лютого 2017 року.

  3. Розробити технічне завдання на створення автоматизованої системи та її елементів.

  ДФС.

  До 1 червня 2017 року.

  4. Провести конкурсний відбір постачальника автоматизованої системи.

  ДФС.

  До 1 жовтня 2017 року.

  5. Розробити і затвердити Порядок ведення реєстру електронних акцизних накладних, а також зміни до нормативно-правових актів щодо функціонування системи обліку даних з реєстраторів розрахункових операцій.

  ДФС, Мінфін, Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мін’юст.

  До 1 лютого 2018 року.

  6. Провести попередні випробування, дослідну експлуатацію, навчання користувачів та запровадження функціонування в тестовому режимі реєстру електронних акцизних накладних.

  ДФС.

  До 1 вересня 2018 року.

  7. Забезпечити впровадження автоматизованої системи на постійній основі.

  ДФС.

  До 1 грудня 2018 року.

  _____________________