• In English
 • Рішення удосконалює деякі положення регламенту, пов'язані з організацією роботи урядових комітетів. Постановою передбачено, зокрема, що засідання урядового комітету є правоможним, якщо загальна чисельність присутніх на засіданні його членів та осіб з правом вирішального голосу становить більш як половину посадового складу комітету. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів урядового комітету та осіб, які мають право вирішального голосу. Реалізація постанови сприятиме прискоренню процесу підготовки та прийняття урядових рішень.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 червня 2016 р. № 378

  Київ

  Про внесення змін до § 283

  Регламенту Кабінету Міністрів України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до § 283 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180; 2011 р., № 88, ст. 3199; 2014 р., № 24, ст. 735), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                 В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 71

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 червня 2016 р. № 378

  ЗМІНИ,
  що вносяться до § 283 Регламенту Кабінету Міністрів України

  1. Пункти 2 і 6 викласти в такій редакції:

  “2. Рішення урядового комітету вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість членів урядового комітету та осіб, які мають право вирішального голосу.”.

  “6. Засідання урядового комітету є правоможним, якщо загальна чисельність присутніх на засіданні його членів та осіб, які мають право вирішального голосу, становить більш як половину затвердженого посадового складу комітету.”.

  2. У пункті 7 слова “(за попереднім погодженням з головою комітету)” замінити словами і цифрами “, про що письмово повідомляє голові урядового комітету не пізніше ніж за 12 годин до початку проведення засідання”.

  _____________________