• In English
 • Уряд визначив умови оплати праці працівників патронатних служб в державних органах. Зокрема, затверджено розміри посадових окладів працівників патронатних служб Президента України, Голови Верховної Ради України, його першого заступника та заступника, Адміністрації Президента України, Апарату Ради національної безпеки і оборони України, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України та інших державних органів. Нагадаємо, що відповідно до Закону України "Про державну службу" на працівників патронатних служб не поширюється дія цього Закону.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 5 травня 2016 р. № 323

  Київ

  Про умови оплати праці працівників
  патронатних служб в державних органах

  Відповідно до пункту 7 розділу XI “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про державну службу” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити розміри посадових окладів працівників патронатних служб в державних органах згідно з додатками 1—5.

  2. Надати право Керівнику Апарату Верховної Ради України, Главі Адміністрації Президента України, Державному секретареві, керівнику державного органу або заступнику керівника, на якого покладено функції керівника апарату, за погодженням з посадовою особою, при якій утворена патронатна служба, у межах затвердженого фонду оплати праці відповідного державного органу:

  1) установлювати:

  конкретні розміри посадових окладів — відповідно до розмірів посадових окладів, затверджених згідно з пунктом 1 цієї постанови;

  надбавку за інтенсивність праці;

  надбавку за виконання особливо важливої роботи — до 100 відсотків посадового окладу.

  У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни надбавка скасовується або її розмір зменшується;

  2) здійснювати преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

  Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників патронатних служб визначаються у положенні про преміювання, що діє у відповідному державному органі;

  3) надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

  3. Виплачувати працівникам патронатної служби:

  надбавку у відсотках до посадового окладу за стаж роботи в державних органах у таких розмірах: понад 3 роки — 10, понад 5 років — 15, понад 10 років — 20, понад 15 років — 25, понад 20 років — 30, понад 25 років — 40 відсотків посадового окладу.

  При цьому до стажу для встановлення надбавки за стаж роботи включаються раніше набутий стаж державної служби та періоди роботи, передбачені статтею 46 Закону України “Про державну службу”;

  матеріальну допомогу для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

  4. Конкретний перелік підрозділів та посад працівників патронатної служби визначається особою, при якій утворена служба, в межах граничної чисельності працівників відповідного державного органу.

  5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  6. Умови оплати праці, визначені цією постановою, застосовуються з 1 травня 2016 року.

  Прем’єр-міністр України                                                         В. ГРОЙСМАН

  Інд. 73

     Додаток  1

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 травня 2016 р. № 323

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  Голови Верховної Ради України, його першого заступника
  та заступника, керівника Апарату


   

  Найменування посад

  Місячні посадові оклади, гривень

  Керівник Секретаріату Голови Верховної Ради України

  9 046

  Керівник секретаріату першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України

  8 615

  Прес-секретар Голови Верховної Ради України, перший помічник Голови Верховної Ради України

  7 754—8 529

  Керівник структурного підрозділу в секретаріаті Голови Верховної Ради України, радник, помічник Голови Верховної Ради України

  6 720—7 392

  Радник, помічник першого заступника, заступника Голови Верховної Ради України, керівника Апарату

  6 384—7 022

   

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток  2

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 травня 2016 р. № 323

  РОЗМІРИ

  посадових окладів працівників патронатних служб

  Президента України, в Адміністрації Президента України

   

  Найменування посад

  Місячні посадові оклади, гривень

  Радник Президента України, Прес-секретар Президента України, уповноважені Президента України

  9 477

  Керівник Офісу Глави Адміністрації Президента України

  9 046

  Заступник керівника Офісу Глави Адміністрації Президента України

  8 594

  Керівник департаменту Офісу Глави Адміністрації Президента України

  8 615

  Завідувач відділу Офісу Глави Адміністрації Президента України

  6 720

  Головний консультант Офісу Глави Адміністрації Президента України

  4 308

   

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток  3

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 травня 2016 р. № 323

  РОЗМІРИ

  посадових окладів працівників патронатних служб

  в Апараті Ради національної безпеки і оборони України

  Найменування посад

  Місячні посадові оклади, гривень

  Керівник Служби Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  9 046

  Радник, прес-секретар Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  8 865

  Помічник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  8 615

  Помічник Першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  6 720

  Помічник заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України

  6 384

   

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток  4

  до постанови Кабінету Міністрів України

  від 5 травня 2016 р. № 323

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України,
  віце-прем’єр-міністрів України


   

  Найменування посад

  Місячні посадові оклади, гривень

  Керівник патронатної служби

  8 615—9 046

  Перший заступник, заступник керівника патронатної служби, керівник структурного підрозділу в патронатній службі, керівник протоколу Прем’єр-міністра України, прес-секретар, радник

  7 754—8 529

  Заступник керівника протоколу Прем’єр-міністра України, керівника структурного підрозділу в патронатній службі

  6 720—7 392

  Помічник

  6 384—7 022

  Заступник прес-секретаря Прем’єр-міністра України

  6 065—6 671

  Референт Прем’єр-міністра України, консультант

  4 308

  _____________________

   

   

   

   

     Додаток 5
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 5 травня 2016 р. № 323

  РОЗМІРИ
  посадових окладів працівників патронатних служб
  в державних органах

  Найменування посад

  Місячні посадові оклади (гривень)
  з урахуванням юрисдикції державних органів

  вся територія України

  територія однієї або кількох областей, м. Києва або м. Севастополя

  територія одного або кількох районів, міст обласного значення

  Керівник патронатної служби (секретаріату, апарату)

  7 926—8 615

  6 203—6 892

  4 480—5 169

  Заступник керівника патронатної служби (секретаріату, апарату)

  7 530—8 184

   

   

  Керівник структурного підрозділу в патронатній службі

  5 341—6 720

  3 618—4 997

   

  Радник

  5 341—6 720

  3 618—4 997

  3 446

  Заступник керівника структурного підрозділу в патронатній службі

  5 074—6 384

   

   

  Прес-секретар, помічник, референт

  4 308—5 341

  3 274

  2 585

  Радник, помічник Голови Конституційного Суду України; помічник, науковий консультант судді Конституційного Суду України

  9 646

   

   

  Помічник: голови суду, заступника голови суду, секретаря судової палати, секретаря пленуму, судді Верховного Суду України, вищих спеціалізованих судів

  9 646

   

   

  Помічник: голови суду, заступника голови суду апеляційних судів

   

  6 890

  6 890

  Помічник голови суду, заступника голови місцевого суду; помічник судді: апеляційного суду, місцевого суду

   

  5 512

  5 512

  _____________________

   

   

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 5 травня 2016 р. № 323

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 “Про оплату праці керівних працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 27, ст. 1545) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 жовтня 2005 р. № 1035 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 44, ст. 2772).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2006 р. № 1792 “Про умови оплати праці керівника Апарату Прем’єр-міністра України, його першого заступника та заступників” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 52, ст. 3502).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 98 “Про умови оплати праці керівника Служби Першого віце-прем’єр-міністра України” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 413).

  6. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 534 “Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 30 червня 2005 р. № 510 і від 9 березня 2006 р. № 268” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1603) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 379 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 37, ст. 1375) стосовно працівників, розміри посадових окладів яких затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 5 травня 2016 р. № 323.

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. № 298 “Деякі питання працівників патронатних служб в державних органах”.

  _____________________