• In English
 • Відповідну постанову прийнято на засіданні Уряду 18 квітня цього року. Постановою визначено сферу компетенції та закріплено напрями діяльності Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі та віце-прем'єр-міністрів, у яких вони забезпечуватимуть виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, підготовку питань для розгляду на засіданнях Уряду, попередній розгляд і погодження проектів актів законодавства та узгодження позицій між членами Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів завдань і повноважень у відповідних сферах державного управління. Постановою визначено також схему заміщення відповідних посадових осіб у разі їх відсутності.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 квітня 2016 р. № 296

  Київ

  Про визначення питань, що належать до компетенції
  Першого віце-прем’єр-міністра України
  та віце-прем’єр-міністрів України

  Відповідно до статей 42 і 43 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Визначити питання, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, згідно з додатком 1.

  2. Установити, що в разі відсутності:

  Прем’єр-міністра України його повноваження здійснює Перший віце-прем’єр-міністр України;

  Першого віце-прем’єр-міністра України чи одного з віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

  3. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 697 “Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та  віце-прем’єр-міністрів України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 99, ст. 2871).

   

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  В. ГРОЙСМАН

   

   

  Інд. 71

   

      

   

  Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 18 квітня 2016 р. № 296

  ПИТАННЯ,
  що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра
  України та віце-прем’єр-міністрів України

  1. Перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри України відповідно до статті 43 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”:

  забезпечують виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

  забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

  беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

  здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

  представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

  ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень;

  здійснюють інші передбачені законами повноваження.

  2. До компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі Кубіва С. І. належать питання:

  економічного і соціального розвитку;

  торгівлі;

  державної промислової політики;

  державної інвестиційної політики;

  державної зовнішньоекономічної політики;

  технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

  розвитку системи надання адміністративних послуг;

  розвитку підприємництва;

  державно-приватного партнерства;

  публічних закупівель;

  державної статистики;

  державного матеріального резерву;

  експортного контролю;

  захисту прав споживачів;

  державної політики з контролю за цінами;

  координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення;

  рекламної діяльності в Україні;

  виставково-ярмаркової діяльності;

  туризму;

  державної регуляторної політики;

  нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи в зазначеній сфері;

  дерегуляції господарської діяльності;

  фінансової і бюджетної політики;

  організації і контролю за виготовленням цінних паперів, документів суворої звітності;

  державного пробірного контролю;

  державного фінансового контролю;

  казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку, випуску і проведення лотерей;

  державної податкової та митної політики;

  адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

  запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;

  видобутку, виробництва, використання та зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

  державної аграрної політики та сільського господарства;

  продовольчої безпеки держави;

  охорони прав на сорти рослин;

  тваринництва;

  рибного господарства та рибної промисловості;

  охорони, використання та відтворення водних біоресурсів;

  регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства;

  лісового та мисливського господарства;

  ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів, карантину та захисту рослин, насінництва та розсадництва;

  використання і охорони земель сільськогосподарського призначення;

  космічної діяльності;

  приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об’єктами державної власності, державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності;

  координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

  координації співпраці органів виконавчої влади з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та підготовки  вступу до неї;

  координації діяльності української частини міжурядових рад, комітетів та змішаних комісій;

  представлення Кабінету Міністрів України в Раді бізнес-омбудсмена;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  3. До компетенції Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства  Зубка Г. Г. належать питання:

  розвитку регіонів;

  удосконалення територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку та реформування місцевого самоврядування;

  будівництва, архітектури, містобудування та архітектурно-будівельного контролю;

  житлової політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства;

  забезпечення координації роботи органів виконавчої влади та взаємодії Кабінету Міністрів України з комітетами Верховної Ради України, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування та асоціаціями органів місцевого самоврядування, іншими громадськими об’єднаннями  з питань регіонального і місцевого розвитку;

  відновлення об’єктів промисловості, соціальної і транспортної інфраструктури, житлового фонду та систем життєзабезпечення в  населених пунктах Донецької та Луганської областей, що зазнали пошкоджень у зв’язку з проведенням антитерористичної операції;

  забезпечення розвитку промисловості Донецької та Луганської областей;

  ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;

  регулювання земельних відносин та проведення земельної реформи;

  топографо-геодезичної та картографічної діяльності;

  Автономної Республіки Крим та м. Севастополя;

  захисту прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території України;

  захисту державних активів;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  4. До компетенції Віце-прем’єр-міністра України Кириленка В. А. належать питання:

  освіти і науки;

  науково-технічної та інноваційної діяльності;

  трансферу технологій;

  державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів;

  молоді, фізичної культури і спорту;

  національно-патріотичного виховання;

  забезпечення інформаційного суверенітету України та функціонування державних інформаційних ресурсів;

  телебачення і радіомовлення;

  інформаційної та видавничої сфери;

  захисту суспільної моралі;

  охорони прав  інтелектуальної власності;

  архівної справи;

  взаємодії з Національною радою  з питань телебачення і радіомовлення;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  5. До компетенції Віце-прем’єр-міністра України Кістіона В. Є. належать питання:

  функціонування та розвитку автомобільного, залізничного, авіаційного, морського і річкового, міського електричного транспорту;

  поштового зв’язку;

  будівництва об’єктів транспортної інфраструктури;

  розвитку національної мережі транспортних коридорів;

  безпеки на автомобільному транспорті загального користування, міському електричному, залізничному, морському та річковому транспорті (крім сфери безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства);

  дорожнього господарства;

  управління паливно-енергетичним комплексом;

  енергетичної безпеки держави;

  охорони навколишнього природного середовища;

  організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;

  охорони атмосферного повітря, збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу;

  раціонального використання, відтворення та охорони об’єктів тваринного і рослинного світу, біологічного та ландшафтного різноманіття, формування, збереження та використання екологічної мережі, біологічної та генетичної безпеки;

  екологічної безпеки, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами;

  управління зоною відчуження і зоною безумовного (обов’язкового) відселення, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, а також державного управління у сфері поводження з радіоактивними відходами на стадії їх довгострокового зберігання і захоронення;

  державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

  розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів;

  геологічного вивчення та раціонального використання надр;

  збереження ґрунтів та охорони їх родючості, державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог  законодавства про відтворення та  охорону земель;

  безпеки використання ядерної енергії;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  6. До компетенції Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Климпуш-Цинцадзе І. О. належать питання:

  зовнішніх зносин;

  провадження зовнішньополітичної діяльності держави;

  проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, правових, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями, та проведення аналізу відповідних тенденцій;

  забезпечення дипломатичними засобами захисту та зміцнення незалежності, державного суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності державного кордону, національних інтересів;

  сприяння входженню України до світового інформаційного простору, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;

  розвитку зв’язків із закордонними українцями;

  розвитку дипломатичної служби України;

  організації роботи з формування позиції України в сфері європейської інтеграції, а також координації виконання Україною зобов’язань за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та їхніми державами — членами, з іншої сторони (далі — Угода), та іншими міжнародними угодами і домовленостями між Україною та ЄС;

  організації роботи, пов’язаної з формуванням та представленням позиції Української Сторони у відносинах між Україною та Організацією Північноатлантичного договору (далі — НАТО);

  координації взаємодії центральних органів виконавчої влади з Представництвом НАТО в Україні та Місією України при НАТО;

  забезпечення координації виконання заходів Річної національної програми співробітництва Україна — НАТО;

  забезпечення взаємодії із штаб-квартирою НАТО, Представництвом НАТО в Україні, іншими агенціями зазначеної Організації, а також з посольствами держав  — членів/партнерів НАТО;

  спрямування роботи органів виконавчої влади з підготовки матеріалів з відповідних питань до засідань комітетів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони України;

  організації роботи центральних органів виконавчої влади з формування позиції України в органах Ради Європи;

  організації роботи центральних органів виконавчої влади з ефективного використання міжнародної технічної допомоги, отриманої від міжнародних організацій та іноземних держав;

  забезпечення узгодження пріоритетів діяльності Кабінету Міністрів України з пріоритетами Угоди, представлення на засіданнях Кабінету Міністрів України позиції щодо відповідності рішень Кабінету Міністрів України зобов’язанням у рамках Угоди;

  забезпечення співпраці Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади із секретаріатом Національної ради реформ;

  представлення за рішенням Кабінету Міністрів України у Верховній Раді України позиції Кабінету Міністрів України щодо законопроектів, предмет правового регулювання яких спрямований на виконання зобов’язань України в рамках Угоди, НАТО та Ради Європи або може істотно вплинути на виконання таких зобов’язань;

  організації роботи центральних органів виконавчої влади, пов’язаної із  здійсненням  заходів з посилення торговельно-економічних, інфраструктурних, соціальних та культурних зв’язків між Україною та державами — членами ЄС;

  координації проведення аналізу ефективності євроінтеграційної політики України, результатів діяльності органів виконавчої влади, спрямованої на набуття Україною членства в ЄС;

  адаптації законодавства України до законодавства ЄС, організації проведення моніторингу результатів роботи з такої адаптації;

  координації діяльності, пов’язаної із створенням ефективної системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції;

  співпраці з Представництвом України при ЄС;

  участі у забезпеченні розвитку правової бази з питань співробітництва України з членами міжнародного співтовариства;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  7. До компетенції Віце-прем’єр-міністра України Розенка П. В. належать питання:

  охорони здоров’я;

  захисту населення від інфекційних хвороб;

  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням;

  епідеміологічного нагляду (спостереження);

  обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

  санітарного та епідемічного благополуччя населення;

  санаторно-курортного лікування;

  будівництва, ремонту (реконструкції) закладів охорони здоров’я;

  контролю якості та безпеки лікарських засобів, зокрема медичних імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення;

  культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

  вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей;

  державної мовної політики;

  міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

  кінематографії;

  зайнятості населення;

  соціального діалогу;

  соціальних стандартів і нормативів;

  доходів населення;

  оплати праці (грошового забезпечення);

  загальнообов’язкового державного соціального страхування;

  волонтерської діяльності;

  гуманітарної допомоги;

  захисту прав та інтересів дітей, сімей, жінок;

  соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та учасників антитерористичної операції;

  забезпечення соціального захисту, соціальної та професійної адаптації осіб, які у зв’язку з проведенням антитерористичної операції переміщуються з районів проведення антитерористичної операції або проживають на території Донецької та Луганської областей;

  пенсійного забезпечення громадян, моніторингу фінансових ресурсів для своєчасного забезпечення виплати пенсій та допомоги;

  встановлення пенсій за особливі заслуги перед Україною;

  охорони праці та промислової безпеки;

  гігієни праці;

  здійснення державного гірничого нагляду;

  здійснення державного нагляду та контролю за додержанням вимог законодавства про працю, зайнятість населення;

  надання соціальних послуг;

  збереження національної пам’яті;

  інші питання за відповідними напрямами діяльності.

  _____________________  Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України

                        від 18 квітня 2016 р. № 296

  ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
  у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України,
  віце-прем’єр-міністрів України

  У разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:

  Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економічного розвитку і торгівлі
  Кубіва С. І.

  Віце-прем’єр-міністр України Кістіон В. Є.

  Віце-прем’єр-міністра України
  Кістіона В. Є.

  Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі Кубів С. І.

  Віце-прем’єр-міністра України
  Кириленка В. А.

  Віце-прем’єр-міністр України Розенко П. В.

  Віце-прем’єр-міністра України
  Розенка П. В.

  Віце-прем’єр-міністр України
  Кириленко В. А.

  Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України        
  Климпуш-Цинцадзе І. О.

  Віце-прем’єр-міністр України —Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
  Зубко Г. Г.

  Віце-прем’єр-міністра України — Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Зубка Г. Г.

  Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Климпуш-Цинцадзе І. О.

  _____________________