• In English
 • Уряд прийняв рішення про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери. Зокрема, з 1 травня 2016 р. підвищується посадовий оклад (тарифна ставка) працівника 1 тарифного розряду Єдина тарифна сітка (ЄТС) на 6,5 відсотки і встановлюється у розмірі 1185 гривень. Відповідно до зростання посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду ЄТС та тарифних коефіцієнтів за розрядами ЄТС підвищуються посадові оклади всім категоріям працівників окремих галузей бюджетної сфери. Крім того, передбачається підвищити посадові оклади (тарифні ставки) працівників 1-3 тарифних розрядів ЄТС на 10 відсотків.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 6 квітня 2016 р. № 288

  Київ

  Про підвищення оплати праці працівників установ,
  закладів та організацій окремих галузей бюджетної
  сфери та внесення змін до деяких постанов Кабінету
  Міністрів України


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що:

  1) з 1 травня 2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки, ставки заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери встановлюються в таких розмірах:

  1 тарифного розряду — 1516 гривень;

  2 тарифного розряду — 1521 гривня;

  3 тарифного розряду — 1532 гривні;

  4 тарифного розряду — 1543 гривні;

  5 тарифного розряду — 1612 гривень;

  6 тарифного розряду — 1718 гривень;

  7 тарифного розряду — 1825 гривень;

  8 тарифного розряду — 1943 гривні;

  9 тарифного розряду — 2050 гривень;

  10 тарифного розряду — 2157 гривень;

  11 тарифного розряду — 2334 гривні;

  12 тарифного розряду — 2512 гривень;

  13 тарифного розряду — 2690 гривень;

  14 тарифного розряду — 2868 гривень;

  15 тарифного розряду — 3057 гривень;

  16 тарифного розряду — 3306 гривень;

  17 тарифного розряду — 3555 гривень;

  18 тарифного розряду — 3804 гривні;

  19 тарифного розряду — 4053 гривні;

  20 тарифного розряду — 4313 гривень;

  21 тарифного розряду — 4562 гривні;

  22 тарифного розряду — 4811 гривень;

  23 тарифного розряду — 5060 гривень;

  24 тарифного розряду — 5167 гривень;

  25 тарифного розряду — 5344 гривні;

  2) підвищення посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати) працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, що передбачено підпунктом 1 цього пункту, здійснюється у межах видатків на оплату праці, передбачених Законом України “Про Державний бюджет України на 2016 рік”, а працівників 1—3 тарифних розрядів Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників — у тому числі за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій.

  2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

  3. Керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити встановлення з 1 травня 2016 р. у штатному розписі розмірів посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), визначених підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови.

  4. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                              А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 6 квітня 2016 р. № 288

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. Абзац другий примітки 1 до додатка 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2002 р., № 36, ст. 1699; 2005 р., № 34, ст. 2064; 2008 р., № 100, ст. 3308; 2014 р., № 34, ст. 909; 2015 р., № 76, ст. 2527, № 100, ст. 3436) після цифр і слова “1113 гривень” доповнити словами і цифрами “, з 1 травня 2016 р. — 1185 гривень”.

  2. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2008 р. № 939 “Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій бюджетної сфери” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 82, ст. 2764, № 100, ст. 3308; 2010 р., № 35, ст. 1210, № 101, ст. 3629; 2012 р., № 3, ст. 94; 2013 р., № 26, ст. 858) після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Посадові оклади (тарифні ставки) працівників, які станом на 30 квітня 2016 р. у штатному розписі установлені на рівні мінімальної заробітної плати, з 1 травня 2016 р. підвищуються на 10 відсотків.”.

  У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом четвертим.

  3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. № 1013 “Про упорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів” (Офіційний вісник України, 2015 р., № 100, ст. 3436; 2016 р., № 16, ст. 645) доповнити підпунктом 21 такого змісту:

  “21) з 1 травня 2016 р. посадові оклади працівників, що затверджені постановами Кабінету Міністрів України, передбаченими підпунктом 2 цієї постанови, які установлені на рівні розміру мінімальної заробітної плати станом на 30 квітня 2016 р., підвищуються на 10 відсотків;”.

  _____________________