• In English
 • Затверджений Урядом план заходів щодо вивчення англійської мови до 2020 року складений з урахуванням вимог сучасного глобалізованого, інформаційно-технологічного суспільства та зорієнтований на модернізацію системи підготовки педагогічних працівників, удосконалення системи післядипломної освіти вчителя, запровадження міжнародних стандартів оцінювання для учнів, студентів, вчителів і викладачів. План заходів містить 24 пропозиції, до реалізації яких долучаться міністерства і відомства, а також вітчизняні та міжнародні організації. Завдяки цим заходам буде поглиблено міжнародне співробітництво у сфері новітніх педагогічних технологій, вчителі та учні ознайомляться з англомовними дистанційними (он-лайн) ресурсами. У плані передбачено створення англомовного середовища через запровадження освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення, організацію та проведення літніх мовних таборів, курсів тощо. Запровадження цього плану дозволить вирішити нагальну потребу в оновленні системи методичної підготовки майбутнього вчителя, забезпеченні якісного процесу викладання англійської мови як у загальноосвітніх, так і вищих навчальних закладах.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 10 березня 2016 р. № 199-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів,
  спрямованих на активізацію вивчення
  громадянами англійської мови,
  на період до 2020 року


  1. Затвердити план заходів, спрямованих на активізацію вивчення громадянами англійської мови, на період до 2020 року, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів за рахунок та в межах видатків державного та місцевих бюджетів, а також за рахунок інших не заборонених законодавством джерел фінансування.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 10 березня 2016 р. № 199-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ,
  спрямованих на активізацію вивчення громадянами
  англійської мови, на період до 2020 року

  1. Запровадити у педагогічних та класичних університетах підготовку педагогічних працівників за інноваційною програмою Шкільний учитель нового покоління.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).

  Вересень 2016 травень 2018 року.

  2. Запровадити сертифікацію та атестацію випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за мовними педагогічними спеціальностями, щодо професійно-методичної компетентності.

  МОН, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  Вересень 2017 — травень 2019 року.

  3. Запровадити механізм звільнення від складення вступного іспиту з іноземної мови вступників на навчання для здобуття ступеня магістра та доктора філософії, які підтвердили свій рівень знання іноземної мови дійсним міжнародним сертифікатом відповідного рівня (рівень встановлюється відповідно до вимог навчальної програми вищих навчальних закладів з урахуванням навчальної спеціальності).

  МОН, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  20172018 роки.

  4. Створити інтернет-ресурс з навчальними матеріалами для методичної та практичної підготовки учителів англійської мови.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016—2017 роки.

  5. Запровадити для підвищення кваліфікації учителів англійської мови в обласних інститутах післядипломної педагогічної освіти навчально-методичний комплекс “Програма післядипломної педагогічної освіти вчителів іноземних мов”.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016 рік.

  6. Розробити та запровадити систему моніторингу рівня професійної компетенції учителів/викладачів англійської мови.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016—2017 роки.

  7. Сприяти підтвердженню професійної компетенції методистів англійської мови обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти шляхом добровільного проходження міжнародної сертифікації.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016 рік.

  8. Організувати проведення для учителів англійської мови, керівників загальноосвітніх навчальних закладів, районних та обласних методичних служб короткострокових курсів, семінарів, конференцій з питань впровадження в навчальний процес сучасних методик та технологій викладання англійської мови.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  20162020 роки.

  9. Сприяти розвитку дистанційної форми навчання у післядипломній освіті з ефективним використанням інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2017—2020 роки.

  10. Опрацювати питання щодо:

  визначення як одного з критеріїв під час моніторингу успішності з вивчення іноземних мов критерію наявності в учнів міжнародних сертифікатів;

  звільнення учнів загальноосвітніх навчальних закладів від складення іспитів з іноземної мови за умови наявності в них міжнародного сертифіката з підтвердженням рівня володіння іноземною мовою за Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2017—2020 роки.

  11. Запровадити вивчення англійської мови як другої іноземної в загальноосвітніх навчальних закладах, у яких вона не вивчається, в результаті зменшення кількості годин для вивчення інших навчальних предметів варіативної складової.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації.

  2016 рік.

  12. Сприяти розширенню мережі гуртків з вивчення англійської мови у позашкільних навчальних закладах.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації.

  2016—2020 рік.

  13. Забезпечити проведення олімпіад з англійської мови, конкурсів та інших змагань серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою), обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  20162020 роки.               

  14. Сприяти розширенню мережі літніх мовних таборів.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016—2020 роки.

  15. Сприяти участі загальноосвітніх навчальних закладів у навчальній програмі ЄС “E-Twinning Plus” з метою активізації взаємного обміну учнями.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

  2016—2020 роки.

  16. Забезпечити удосконалення законодавства у сфері освіти і науки щодо визначення переліку посад педагогічних, наукових та науково-педагогічних працівників у вищих навчальних закладах і наукових установах, кваліфікаційною вимогою для зайняття яких є володіння англійською мовою.

  МОН, Національна академія наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою), Мінкультури.

  2017—2018 роки.

  17. Забезпечити розроблення новітніх навчальних програм з вивчення англійської мови науковцями та викладачами, які вивчали інші іноземні мови, з урахуванням використання фахової термінології відповідної наукової галузі.

  МОН, Національна академія наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою).

  20162018 роки.

  18. Забезпечити запровадження незалежного іспиту з англійської мови для професійної діяльності.

  МОН.

  2016—2018 роки.

  19. Забезпечити розроблення робочої навчальної програми з підготовки до складення іспиту науковцями та викладачами з англійської академічної мови для отримання міжнародного сертифіката про знання англійської мови на вищому середньому рівні (рівень В-2).

  МОН, Національна академія педагогічних наук (за згодою).

  2016—2018 роки.

  20. Забезпечити організацію навчань з англійської мови для науковців відповідно до розроблених програм із використанням новітніх методик викладання іноземних мов та сучасних аудіовізуальних технічних засобів навчання.

  МОН, Національна академія наук (за згодою), Національна академія педагогічних наук (за згодою).

  2018—2020 роки.

  21. Утворити консультативний пункт при Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук з метою надання підтримки науковцям (під час підготовки ними публікацій) у здійсненні перекладів з української мови на англійську та з англійської на українську.

  МОН, Національна академія наук (за згодою).

  2017 рік.

  22. Сприяти виготовленню державними телерадіокомпаніями освітніх теле- та радіопрограм із вивчення англійської мови для різних категорій населення.

  Держкомтелерадіо.

  2016—2020 роки.

  23. Сприяти виробництву фільмів англійською мовою із субтитруванням державною мовою.

  Держкомтелерадіо.

  2016—2020 роки.

  24. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо важливості вивчення англійської мови та ознайомлення з можливостями її використання.

  МІП.

  2016—2020 роки.

  _____________________