• In English
 • У рамках виконання положень Угоди про асоціацію України з ЄС визначення подальших кроків реформування системи державних закупівель в Україні на засіданні Кабінету Міністрів України прийнято Стратегію реформування системи публічних закупівель ("дорожню карту"). Стратегія реформування публічних закупівель та план заходів щодо її реалізації включають усі заходи, відповідальних виконавців та строки, необхідні для імплементації положень директив ЄС у національне законодавство у сфері публічних закупівель. Прийняття Стратегії забезпечить виконання міжнародних зобов'язань України у сфері публічних закупівель щодо адаптації законодавства до європейських стандартів з метою відкриття доступу до ринку державних закупівель ЄС для національних постачальників. Крім того, надання Стратегії офіційного значення підкреслює високий рівень важливості цього документу і стане позитивним сигналом Європейській стороні щодо початку виконання Україною свої обов'язків згідно з Угодою в частині публічних закупівель. Стратегією передбачено п'ять основних напрямків реформування системи публічних закупівель України: гармонізації національного законодавства з правилами Європейського Союзу шляхом імплементації положень директив ЄС до національного законодавства; розвиток інституційної структури та вдосконалення й оптимізація функцій контролюючих органів; міжнародне співробітництво у сфері державних закупівель; розвиток електронних закупівель; навчання та професіоналізація у сфері державних закупівель. Таким чином, Стратегія матиме значення не лише як внутрішній план подальшого розвитку сфери, а і як документ, що підтверджує виконання міжнародних зобов'язань України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 24 лютого 2016 р. № 175-р

  Київ

  Про Стратегію реформування системи
  публічних закупівель (
  дорожню карту)

  1. Схвалити Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”), що додається.

  2. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії  реформування системи публічних закупівель (“дорожньої карти”) (далі — план заходів), що додається.

  3. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подавати кожного півріччя до 15 січня та 15 липня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформацію про хід виконання плану заходів для її узагальнення та подання Кабінетові Міністрів України до 30 січня та 30 липня.

  4. Міністерству економічного розвитку і торгівлі в установленому порядку подати Стратегію реформування системи публічних закупівель (“дорожню карту”) та план заходів на розгляд Комітету асоціації в торговельному складі відповідно до статті 152 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

  5.  Визначити Міністерство економічного розвитку і торгівлі відповідальним за моніторинг та підготовку звіту про стан виконання плану заходів.

  Прем’єр-міністр України                                                                 А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 18

  Стратегія та план заходів, що додаються: