• In English
 • Уряд створив умови для проведення електронної перевірки інформації про призначення державних соціальних виплат. Для цього буде створено Аналітично-інформаційну систему електронної верифікації та моніторингу. Система створюється з метою верифікації даних, отриманих від фізичних осіб при призначенні, нарахуванні та/або здійсненні виплат пенсій, допомог, пільг, субсидій тощо. Забезпечити належну підтримку, функціонування, адміністрування та супровід цієї системи Кабінет Міністрів уповноважив державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій", що належить до сфери управління Міністерства фінансів. Таким чином, ухвалення урядового розпорядження створює передумови для запровадження роботи електронної верифікації та моніторингу інформації щодо кінцевих отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 14 березня 2016 р. № 168

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті для побудови
  і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної
  платформи верифікації та здійснення інших заходів,
  пов’язаних з її впровадженням, та внесення змін
  до деяких актів Кабінету Міністрів України
  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням, що додається.

  2. Внести до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 660) і постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 137 “Про затвердження Порядку адміністрування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 19, ст. 770) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 49

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 березня 2016 р. № 168

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної
  платформи верифікації та здійснення інших заходів,
  пов’язаних з її впровадженням  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для побудови і забезпечення функціонування інформаційно-аналітичної платформи верифікації та здійснення інших заходів, пов’язаних з її впровадженням (далі — бюджетні кошти), відповідно до вимог законодавства.

  2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінфін.

  Одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство “Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп’ютерних фінансових технологій”, що належить до сфери управління Мінфіну, яке відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 “Деякі питання адміністрування та підтримки функціонування Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 16, ст. 660) визначене адміністратором Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу (далі — адміністратор).

  3. Бюджетні кошти спрямовуються адміністраторові на виконання робіт та послуг, пов’язаних із:

  дослідженням ринку наявних технічних та програмних рішень щодо здійснення верифікації;

  придбанням програмного забезпечення, на яке майнові права не передаються користувачеві;

  установленням (інсталяцією) програмного забезпечення (програмних продуктів, інформаційних систем та комплексів, баз даних, веб-сторінок/ сайтів/порталів), подальшим його використанням, супроводженням та обслуговуванням (у тому числі шляхом навчання користувачів);

  створенням системи технічного захисту інформації (з урахуванням видатків на їх атестацію) від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації;

  розробленням скорингових моделей та налаштуванням програмного забезпечення для їх функціонування;

  розробленням алгоритмів та процедур непрямої оцінки реальних доходів фізичних осіб та налаштуванням программного забезпечення для їх функціонування;

  аутсорсинговими послугами третіх осіб для телефонної та фізичної верифікації.

  4. Розподіл бюджетних коштів здійснюється Мінфіном відповідно до поданих адміністратором обґрунтувань потреби в коштах і детальних розрахунків витрат.

  Адміністратор використовує бюджетні кошти відповідно до плану використання бюджетних коштів, погодженого з Мінфіном.

  Мінфін проводить щокварталу аналіз фактично здійснених обсягів розміщення, налагодження, адміністрування, супроводження та захисту інформації з метою забезпечення відповідності таких обсягів бюджетним призначенням.

  Мінфін разом з адміністратором вживає заходів до недопущення виникнення на кінець бюджетного року заборгованості за надані послуги з розміщення, налагодження, адміністрування, супроводження та захисту інформації.

  5. Бюджетні кошти використовуються з урахуванням узятих на облік органами Казначейства бюджетних зобов’язань відповідно до паспорта бюджетної програми.

  6. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

  Остаточні розрахунки за товари, роботи і послуги здійснюються згідно з умовами договору про їх закупівлю на підставі актів приймання-передачі поставлених товарів, виконаних робіт та наданих послуг.

  7. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, ведення обліку бюджетних зобов’язань, а також відкриття рахунків в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  8. Одержувач бюджетних коштів надсилає щокварталу до 20 числа наступного місяця Мінфіну інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення.

  9. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

  __________________

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 14 березня 2016 р. № 168

  ЗМІНИ,
  що вносяться до розпорядження Кабінету
  Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 і
  постанови Кабінету Міністрів України
   від 18 лютого 2016 р. № 137  1. У назві і тексті розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2016 р. № 101 слово “системи” замінити словом “платформи”.

  2. У постанові Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 р. № 137:

  1) у назві і постановляючій частині постанови слова “Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу” замінити словами “Аналітично-інформаційної платформи електронної верифікації та моніторингу”;

  2) у назві і тексті Порядку адміністрування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу, затвердженому зазначеною постановою, слова “Аналітично-інформаційна система електронної верифікації та моніторингу” у всіх відмінках замінити словами “Аналітично-інформаційна платформа електронної верифікації та моніторингу” у відповідному відмінку.

  _____________________