• In English
 • Внесено зміни до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким чином, сільгосппідприємствам надано можливість акумулювати кошти ПДВ для використання їх на виробничі цілі. Зазначений механізм буде діяти до 1 січня 2017 року. Так, Законом України від 24 грудня 2015 р. № 909 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" внесено зміни до статті 209 Податкового кодексу України щодо спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства в частині запровадження розподілу позитивної різниці між сумою податкових зобов'язань податку на додану вартість та сумою податкового кредиту податку на додану вартість, зокрема: за операціями з сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими і технічними культурами та операцій з продукцією тваринництва) підлягає перерахуванню до держбюджету - 50 відсотків та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам - 50 відсотків; за операціями із зерновими і технічними культурами підлягає перерахуванню до держбюджету - 85 відсотків та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам -15 відсотків; за операціями з продукцією тваринництва підлягає перерахуванню до держбюджету - 20 відсотків та на спеціальні рахунки, відкриті сільськогосподарським підприємствам - 80 відсотків. Прийняття постанови обумовлено необхідністю приведення зазначеного Порядку у відповідність до норм Податкового кодексу України.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 24 лютого 2016 р. № 156

  Київ

  Про внесення змін до Порядку акумулювання
  сільськогосподарськими підприємствами сум податку
  на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих
  у банках та/або органах, які здійснюють казначейське
  обслуговування бюджетних коштів  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку акумулювання сільськогосподарськими підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 р. № 11 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 2, ст. 108; 2012 р., № 64, ст. 2611; 2014 р., № 78, ст. 2241; 2015 р., № 37, ст. 1124, № 96, ст. 3295), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 75

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 24 лютого 2016 р. № 156

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку акумулювання сільськогосподарськими
  підприємствами сум податку на додану вартість на спеціальних
  рахунках, відкритих у банках та/або органах, які здійснюють
  казначейське обслуговування бюджетних коштів  1. Абзаци другий і третій пункту 2 замінити абзацами такого змісту:

  “Відповідно до пункту 2001.2 статті 2001 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим оподаткування відповідно до статті 209 Кодексу, додатково відкриваються:

  рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг (крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу);

  рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання зернових та технічних культур, визначених у пункті 209.19 статті 209 Кодексу;

  рахунки у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, призначені для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальні рахунки таких підприємств, відкриті в установах банків та/або органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, для проведення операцій з постачання продукції тваринництва, визначеної у пункті 209.19 статті 209 Кодексу.

  У разі анулювання реєстрації сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах або виключення такого підприємства з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування його додаткові рахунки в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, зазначені в абзацах третьому—п’ятому цього пункту (далі — додаткові електронні рахунки), на яких відсутні кошти, закриваються не раніше робочого дня, що настає за днем такого анулювання/виключення.

  Якщо реєстрацію сільськогосподарського підприємства як платника податку на додану вартість на загальних підставах анульовано або таке підприємство виключено з реєстру суб’єктів спеціального режиму оподаткування і сума коштів, зарахована на додаткові електронні рахунки зазначеного підприємства, є недостатньою для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок згідно з поданими територіальному органові ДФС податковими деклараціями, в яких відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування, остаточний перерахунок коштів здійснюється таким підприємством:

  до державного бюджету — з власного поточного рахунка на електронний рахунок;

  на спеціальний рахунок — з власного поточного рахунка на спеціальний рахунок.”.

  2. Пункт 3 викласти в такій редакції:

  “3. Позитивна різниця між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду за операціями в межах спеціального режиму оподаткування підлягає перерахуванню на спеціальні рахунки сільськогосподарського підприємства у таких розмірах:

  15 відсотків — за операціями із зерновими та технічними культурами;

  80 відсотків — за операціями із продукцією тваринництва;

  50 відсотків — за операціями із сільськогосподарськими товарами/послугами (крім операцій із зерновими та технічними культурами,  продукцією тваринництва).

  Суми податку на додану вартість, що підлягають перерахуванню на спеціальні рахунки, відкриті в установах банків та/або в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, не підлягають сплаті до бюджету та повністю залишаються в розпорядженні відповідного сільськогосподарського підприємства для використання у виробництві сільськогосподарських товарів/послуг.

  Для акумулювання зазначених сум податку на додану вартість сільськогосподарське підприємство зараховує кошти на власні додаткові електронні рахунки.

  Кошти, зараховані на додаткові електронні рахунки автоматично протягом операційного дня, що настає за днем, в якому кошти надійшли  на такі рахунки, перераховуються органом, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, на спеціальний рахунок, у таких розмірах:

  50 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку;

  15 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці четвертому пункту 2 цього Порядку;

  80 відсотків — з рахунків, зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку.

  На підставі даних бухгалтерського та податкового обліку сільськогосподарське підприємство складає податкову декларацію, в якій відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування за звітний (податковий) період, і в установлені статтею 203 Кодексу строки подає її в електронній формі територіальному органові ДФС. У такій податковій декларації сільськогосподарське підприємство зобов’язане зазначити реквізити спеціального рахунка та визначити суму, що підлягає перерахуванню на такий рахунок.

  Сільськогосподарські підприємства у строки, встановлені Кодексом для самостійної сплати податкових зобов’язань, повинні забезпечити перерахування на власні додаткові електронні рахунки коштів у сумі, достатній для перерахування задекларованих сум податку на додану вартість до державного бюджету та на спеціальний рахунок на підставі поданої відповідної податкової декларації.”.

  3. У пункті 4 цифри і слова “1 січня 2018 р.” замінити цифрами і словами “1 січня 2017 р.”.

  _____________________