• In English
 • Уряд встановив вимоги щодо обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, які виконуються не в касах уповноважених банків, та обліку операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування - платіжні термінали. Реалізація постанови сприятиме підвищенню ефективності контролю за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти та готівковими розрахунками через платіжні термінали, забезпечить нормативно-правове регулювання застосування РРО у вказаних сферах, створить єдині підстави для розробки і впровадження нових сучасних моделей РРО, включення їх до Державного реєстру електронних контрольно-касових апаратів та комп'ютерних систем, а також для доопрацювання існуючих моделей РРО. Рішення прийнято для реалізації норм Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", який передбачає обов'язкове застосування реєстраторів під час здійснення операцій, зокрема: - з купівлі-продажу іноземної валюти, якщо такі операції виконуються не в касах уповноважених банків; - комерційних агентів банків та небанківських фінансових установ з приймання готівки для подальшого її переказу з використанням програмно-технічних комплексів самообслуговування, крім тих, що дають змогу здійснювати виключно операції з отримання коштів.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 березня 2016 р. № 149

  Київ

  Про вимоги щодо реалізації фіскальних
  функцій реєстраторами розрахункових
  операцій для окремих сфер застосування

  Відповідно до частини першої статті 13 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити такі, що додаються:

  вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

  вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 34

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2016 р. № 149

  ВИМОГИ
  щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами
  розрахункових операцій, що застосовуються під час
  здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти


  Загальні питання

  1. Ці вимоги поширюються на реєстратори розрахункових операцій (далі — реєстратори), що застосовуються для реєстрації та обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти.

  2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

  аванс — одержання касиром цінностей від уповноваженої особи на початку зміни;

  аварійне обнулення оперативної пам’яті — втрата інформації, що накопичується в оперативній пам’яті, внаслідок дії механічних, електромагнітних, кліматичних чи інших факторів;

  зміна — період роботи реєстратора від реєстрації першої операції з купівлі-продажу іноземної валюти після формування Z-звіту до формування наступного Z-звіту за період роботи одного касира;

  керуючий пристрій — комп’ютерний засіб (персональний комп’ютер або інший електронний пристрій) комп’ютерно-касової системи, який керує роботою реєстратора за допомогою команд протоколу обміну даними;

  код автентифікації повідомлення — блок інформації фіксованої довжини, що одержується з відкритого тексту і ключа, однозначно відповідний такому відкритому тексту, призначений для перевірки цілісності та достовірності пакета інформації реєстратора (у тому числі в контрольній стрічці в електронній формі), який формується і перевіряється модулями безпеки;

  контрольна стрічка в електронній формі (далі — електронна стрічка) — копії розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих реєстратором в електронній формі;

  модуль безпеки — пристрій, що згідно з технологією, розробленою Національним банком, забезпечує захист інформації від модифікації та перегляду;

  нефіскальний режим роботи — режим роботи реєстратора, в якому не забезпечується безумовна реалізація ним фіскальних функцій;

  носій електронної стрічки — функціональна частина реєстратора, яка призначена для зберігання створених ним пакетів інформації в електронній формі;

  оперативна пам’ять — запам’ятовуючий пристрій у складі фіскального блока реєстратора, в якому зберігається поточна інформація, обчислена або занесена за допомогою програмного забезпечення реєстратора;

  операції з купівлі-продажу іноземної валюти — купівля у фізичних осіб — резидентів і нерезидентів готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту, продаж фізичним особам — резидентам готівкової іноземної валюти за готівкову національну валюту, зворотний обмін фізичним особам — нерезидентам невикористаної готівкової національної валюти на готівкову іноземну валюту, конвертація (обмін) готівкової іноземної валюти однієї іноземної держави на готівкову іноземну валюту іншої іноземної держави;

  операція “сторно” — повернення клієнту відповідної суми готівкової національної або іноземної валюти у разі відмови від здійснення операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

  опис валюти — код, курс купівлі-продажу, крос-курс обміну іноземної валюти, офіційний курс національної валюти до іноземної валюти;

  періодичний звіт — надрукований реєстратором звіт, що містить інформацію про обсяги здійснених операцій з купівлі-продажу іноземної валюти за будь-який період роботи реєстратора;

  підкріплення — одержання касиром цінностей від уповноваженої особи протягом зміни;

  службовий звіт — звіт, сформований керуючим пристроєм з використанням інформації, занесеної до оперативної та фіскальної пам’яті, та надрукований реєстратором, форма та зміст якого визначаються Національним банком;

  фіскалізація — перехід від нефіскального до фіскального режиму роботи реєстратора;

  фіскальна інформація — інформація про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, здійснених через реєстратор у фіскальному режимі роботи, що заноситься до фіскальної пам’яті за підсумками зміни;

  фіскальний блок — невід’ємна складова частина реєстратора, за допомогою якої забезпечуються реєстрація обсягів операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та керування механізмом друкування розрахункових документів, контрольної стрічки (у разі наявності) i звітів;

  фіскальний номер — власний номер реєстратора, визначений відповідно до встановлених правил, який надається органом доходів і зборів під час його реєстрації;

  цінності — готівкова національна та іноземна валюта;

  Z-звіт — фіскальний звіт з обнуленням інформації про операції з купівлі-продажу іноземної валюти в оперативній пам’яті, під час друкування якого інформація про обсяги таких операцій заноситься до фіскальної пам’яті реєстратора.

  Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законі України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 “Про систему валютного регулювання і валютного контролю”.

  Загальні вимоги до реєстратора

  3. До складу реєстратора повинні входити такі основні функціональні блоки:

  фіскальний блок;

  механізм друкування розрахункових документів і звітів (далі — механізм друкування);

  носій електронної стрічки;

  вбудований модем, розташований під кожухом реєстратора;

  індикатор клієнта;

  інтерфейс зв’язку для забезпечення можливості передачі пакетів інформації, що розташовані в носії електронної стрічки, на зовнішні пристрої (персональний комп’ютер, зовнішній накопичувач тощо);

  інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм.

  Зазначені функціональні блоки (крім індикатора клієнта) повинні розміщуватися в єдиному корпусі.

  4. Конструкція реєстратора повинна забезпечувати опломбування зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

  5. Керування фіскальним режимом роботи реєстратора та виведення інформації на механізм друкування та індикатор клієнта повинні здійснюватися виключно через фіскальний блок.

  6. Введення інформації у реєстратор повинно здійснюватися через інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм.

  7. Реєстратор повинен забезпечувати:

  неможливість виконання команд, які не передбачені переліком команд, під управлінням яких працює реєстратор, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

  неможливість занесення інформації до оперативної та/або фіскальної пам’яті або її зміни за допомогою власної клавіатури;

  можливість зчитування його внутрішнього програмного забезпечення безпосередньо у машинних кодах або зашифрованому вигляді;

  ідентичність інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти в розрахункових документах та їх других примірниках (в електронній стрічці). Формування двох примірників розрахункового документа (запису електронної стрічки) повинно здійснюватися в єдиному циклі та не перериватися іншими операціями, що виконуються реєстратором;

  створення та зберігання електронної стрічки відповідно до вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, установлених Мінфіном;

  передачу до ДФС контрольно-звітної інформації згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”.

  8. Реєстратор повинен мати унікальний номер для однозначної ідентифікації його сервером обробки інформації.

  Вимоги до фіскального блока та збереження інформації

  9. Фіскальний блок повинен складатися з таких функціональних вузлів:

  фіскальна пам’ять;

  оперативна пам’ять або її частина, де зберігається опис валюти, фіскальна інформація, інформація, на основі якої формуються розрахункові документи та звіти реєстратора;

  годинник-календар з елементом живлення;

  процесор, який керує механізмом друкування, іншими вузлами реєстратора, виконує операції з формування розрахункових документів та звітів, а також занесення інформації до оперативної та фіскальної пам’яті;

  запам’ятовуючий пристрій, який містить внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмну пам’ять);

  модуль безпеки, що забезпечує контроль за відсутністю зміни або знищення інформації про здійснені розрахункові операції.

  10. Фіскальний блок повинен мати моноблочну конструкцію у вигляді залитого компаундом нероз’ємного блока або розміщуватися в опломбованому кожусі, який унеможливлює доступ до зазначених у пункті 9 цих вимог функціональних вузлів без зняття або пошкодження пломби.

  11. Конструкція фіскального блока повинна забезпечувати неможливість зміни або знищення інформації у фіскальній та оперативній пам’яті внаслідок дії механічних, електромагнітних, кліматичних чи інших факторів, у тому числі під час технічного обслуговування та ремонту реєстратора.

  12. Усі розрахункові документи та звіти, що друкуються реєстратором у фіскальному режимі роботи, повинні мати логотип виробника, зазначений в експлуатаційній документації на конкретну модель (модифікацію) реєстратора, який друкується після фіскальної інформації. Логотип виробника повинен друкуватися як графічне зображення. Не дозволяється друкування логотипа символами, що застосовуються для друкування документів.

  Програмне забезпечення реєстратора повинно виключати можливість друкування розрахункових документів невстановленої форми.

  13. Процесор фіскального блока повинен забезпечувати точність обчислення i округлення сум за результатами операцій до восьми знаків після коми.

  14. Годинник-календар фіскального блока повинен працювати незалежно від електроживлення реєстратора. У разі відключення електроживлення інформація, що занесена до оперативної пам’яті та годинника-календаря, повинна зберігатися не менш як 1440 годин. У документації виробника мають бути встановлені строки та критерії заміни елемента живлення оперативної пам’яті та годинника-календаря.

  15. Фіскальна інформація повинна зберігатися у фіскальній пам’яті як окремі записи установлених формату, розрядності та кількості згідно з додатком.

  16. Першим записом у фіскальній пам’яті повинен бути заводський номер реєстратора i дата його занесення. Повторне занесення такої інформації до фіскальної пам’яті повинно бути унеможливлене.

  17. Накопичення та занесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті повинно здійснюватися окремо для кожного найменування валюти, сум, одержаних від клієнта, та сум, виданих клієнту. Суми за операціями з видачі (повернення) коштів клієнту не повинні зменшувати будь-якого підсумку за сумами, одержаними від клієнта.

  18. Фіскальна інформація повинна зберігатися у фіскальній пам’яті до закінчення строку служби реєстратора за умови дотримання визначених виробником умов експлуатації.

  19. Реєстратор з непошкодженим та опломбованим кожухом фіскального блока повинен забезпечувати збереження інформації, занесеної до оперативної і фіскальної пам’яті та годинника-календаря, у разі короткого замикання електричних контактів, доступ до яких можливий без розпломбування або пошкодження кожуха фіскального блока, а також при температурі навколишнього природного середовища від – 20 до + 55 оС.

  Фіскалізація та блокування роботи реєстратора

  20. Фіскалізація реєстратора повинна здійснюватися один раз за весь період його експлуатації. При цьому реєстратор повинен забезпечувати неможливість подальшого виходу з фіскального режиму роботи.

  21. У нефіскальному режимі роботи функція із занесення інформації до фіскальної пам’яті повинна блокуватися, всі інші функції реєстратора можуть підтримуватися.

  22. Під час фіскалізації до фіскальної пам’яті заноситься така інформація:

  фіскальний номер;

  дата занесення фіскального номера;

  індивідуальний податковий номер платника;

  дата занесення індивідуального податкового номера платника.

  Програмне забезпечення реєстратора повинне забезпечувати неможливість первинного занесення зазначеної інформації без проведення фіскалізації.

  23. Усі функції реєстратора, крім тих, що забезпечують усунення причин блокування, повинні блокуватися у разі:

  відключення механізму друкування;

  спроби зміни дати;

  спроби зміни опису валюти після проведення першої реєстрації операції з купівлі-продажу іноземної валюти до формування Z-звіту;

  недостатності обєму, несправності, відключення або заміни фіскальної пам’яті;

  перевищення встановленої кількості аварійних обнулень оперативної пам’яті;

  порушення послідовності виконання операцій, передбачених програмним забезпеченням реєстратора;

  спроби занесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті, якщо в годиннику-календарі встановлено дату, що передує даті останнього Z-звіту;

  перевищення максимальної тривалості зміни;

  відсутності паперового носія, на якому друкуються розрахункові та звітні документи (у разі їх друкування);

  перевищення максимальної розрядності чисел, що обробляються;

  зниження напруги до рівня, при якому не гарантуються достовірна обробка та зберігання інформації;

  спотворення інформації у фіскальній пам’яті;

  технічної несправності модема, крім несправності каналу передачі інформації;

  неможливості передачі контрольно-звiтної інформації протягом 72 годин;

  неможливості формування коду автентифікації повідомлення, що повинен бути збережений в електронній стрічці;

  переповнення, несправності або порушення цілісності носія електронної стрічки.

  24. Блокування функцій реєстратора повинно супроводжуватися світловою індикацією та звуковим сигналом i не повинно призводити до втрати інформації, що друкується.

  25. Блокування функцій реєстратора повинно зніматися після усунення причини його виникнення, крім причин, пов’язаних з перевищенням тривалості зміни та недостатності об’єму фіскальної пам’яті. Реєстратор повинен забезпечувати можливість повторення або завершення розпочатої до блокування та незавершеної операції.

  26. Блокування функцій реєстратора внаслідок перевищення максимальної тривалості зміни не повинно поширюватися на формування Z-звіту. Після формування та друкування Z-звіту блокування повинно зніматися.

  27. У фіскальному режимі роботи реєстратор повинен забезпечувати:

  тестування;

  довгострокову установку;

  початкову установку;

  реєстрацію операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

  підбиття підсумків операцій;

  звітування.

  28. Доступ до зазначених у пункті 27 цих вимог процесів повинен  здійснюватися з використанням відповідних засобів (паролі, спеціальні ключі, картки). Для здійснення довгострокової установки повинен бути передбачений окремий засіб доступу.

  29. Під час тестування повинно забезпечуватися проведення перевірки працездатності реєстратора. Перехід до тестування може здійснюватися за допомогою відповідної кнопки (клавіші) управління реєстратора або за окремою командою через інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм.

  30. Під час довгострокової установки повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам’яті інформації про:

  код іноземної валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів;

  ознаки видів операцій з купівлі-продажу іноземної валюти;

  прізвище, імя та по батькові, коди персональних засобів доступу касирів;

  тарифи комісійної винагороди за здійснення операцій з конвертації іноземної валюти.

  31. Під час початкової установки повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам’яті інформації про:

  аванс одержаних цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

  курси купівлі іноземної валюти;

  курси продажу іноземної валюти;

  офіційний курс національної валюти до іноземної валюти.

  32. Під час реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам’яті інформації про:

  підкріплення за кожним найменуванням валюти окремо;

  інкасацію цінностей (передачу касиром цінностей уповноваженій особі) за кожним найменуванням валюти окремо;

  операції з купівлі іноземної валюти;

  операції з продажу іноземної валюти;

  операції з конвертації іноземної валюти;

  операції сторно за кожним найменуванням валюти окремо;

  операції із зворотного обміну невикористаної національної валюти на іноземну валюту.

  33. Під час підбиття підсумків операцій повинно забезпечуватися занесення до оперативної пам’яті загальної інформації за кожним видом операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, здійснених у період виходу з ладу реєстратора або у разі відключення електроенергії. При цьому до оперативної пам’яті повинна заноситися така інформація (окремо за кожним курсом купівлі-продажу іноземної валюти або крос-курсом обміну іноземної валюти):

  сума купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума виданої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума отриманої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума повернутої за операціями сторноклієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума повернутої за операціями сторноклієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  сума виданої клієнтам іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо за операціями із зворотного обміну невикористаної національної валюти на іноземну валюту;

  кількість виданих розрахункових документів за період;

  курси купівлі-продажу іноземної валюти;

  крос-курси обміну іноземної валюти;

  дата встановлення (зміни) курсів.

  Після занесення зазначеної інформації повинно забезпечуватися друкування довідки з вказаною інформацією із зазначенням дати та часу друкування.

  34. Під час звітування повинно забезпечуватися формування та друкування звітів за встановленою формою. Для формування керуючим пристроєм службових звітів повинно забезпечуватися зчитування інформації, занесеної до оперативної і фіскальної пам’яті, про виконані операції через інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм без їх зміни.

  Звіти реєстратора

  35. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування Z-звіту, фіскального, службового і періодичного звітів, які містять таку загальну інформацію:

  найменування суб’єкта господарювання, який здійснює операції з купівлі-продажу іноземної валюти;

  місцезнаходження пункту обміну іноземної валюти;

  фіскальний номер, перед яким друкуються великі літери ФН;

  заводський номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери ЗН;

  дата i час друкування документа;

  логотип виробника.

  Суми національної валюти у звітах зазначаються у гривнях, іноземної валюти — у відповідних грошових одиницях. У разі повернення коштів за операціями сторно суми за такими операціями зазначаються у звітах із знаком або написом сторно.

  36. Формування та друкування фіскального, періодичного і службового звітів повинно здійснюватися без обнулення оперативної пам’яті. Реєстратор повинен забезпечувати передачу за відповідним запитом через інтерфейс зв’язку з керуючим пристроєм періодичного i службового звітів для їх відображення на екрані монітора.

  37. Усі звіти, крім періодичного і службового, повинні формуватися на підставі інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що занесена до оперативної пам’яті.

  38. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування фіскального звіту, який додатково містить таку інформацію (усі суми обчислюються від початку зміни до моменту формування звіту):

  загальну суму купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму повернутої за операціями сторно клієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму повернутої за операціями “сторно клієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму авансу, підкріплення та інкасованих цінностей за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму комісійної винагороди за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму отриманої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму виданої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  номери першого та останнього розрахункових документів, надрукованих з початку зміни;

  курси купівлі-продажу іноземної валюти;

  крос-курси обміну іноземної валюти;

  дата і час друкування чека звіту.

  39. Формування та друкування Z-звіту повинно здійснюватися у такій послідовності:

  друкування інформації, що міститься у Z-звіті, крім повідомлення про обнулення оперативної пам’яті за зміну та номера Z-звіту;

  занесення інформації до фіскальної пам’яті;

  обнулення оперативної пам’яті за зміну;

  друкування інформації, що підтверджує обнулення оперативної пам’яті за зміну, та номера Z-звіту.

  Z-звіт повинен додатково містити зазначену у пункті 38 цих вимог інформацію (суми обчислюються за зміну), а також повідомлення про обнулення оперативної пам’яті за зміну та порядковий номер Z-звіту.

  40. Реєстратор повинен забезпечувати формування та друкування періодичного звіту за будь-який період з початку його експлуатації, який додатково містить таку інформацію (усі суми обчислюються за визначений період):

  період, за який формується звіт, із зазначенням номера i дати першого та останнього Z-звіту за період;

  загальну суму купленої іноземної валюти та виданої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму проданої іноземної валюти та прийнятої національної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму повернутої за операціями сторноклієнтам національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму повернутої за операціями сторноклієнтами національної та іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму комісійної винагороди за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму отриманої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну суму виданої за операціями з конвертації іноземної валюти за кожним найменуванням валюти окремо;

  загальну кількість надрукованих реєстратором та виданих розрахункових документів за період;

  дати аварійних обнулень оперативної пам’яті за період.

  Періодичні звіти повинні формуватися на підставі фіскальної інформації про обсяги операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, що занесена до фіскальної пам’яті.

  41. Під час друкування службових звітів реєстратор для кожного з них повинен формувати унікальний ідентифікатор, який заноситься до фіскальної пам’яті і друкується в такому звіті. Алгоритм формування унікального ідентифікатора визначається розробником програмного забезпечення реєстратора.

  _____________________________   

   

   

   

     Додаток
  до вимог щодо реалізації фіскальних
  функцій реєстраторами розрахункових
  операцій, що застосовуються під час
  здійснення операцій з купівлі-продажу
  іноземної валюти
  ФОРМАТ І РОЗРЯДНІСТЬ
  записів, що зберігаються у фіскальній пам’яті

  Зміст запису

  Розрядність запису

  Кількість записів

  1.

  Заводський номер реєстратора

  не менш як 7

  один

  2.

  Дата занесення заводського номера реєстратора

  6

  “—

  3.

  Фіскальний номер реєстратора

  10

  не менш як чотири

  4.

  Дата занесення фіскального номера реєстратора

  6

  “—

  5.

  Індивідуальний податковий номер платника 

  12

  не менш як шість

  6.

  Дата занесення індивідуального податкового номера платника 

  6

  “—

  7.

  Дата аварійного обнулення оперативної пам’яті

  6

  не більш як 100

  8.

  Загальна сума прийнятої національної валюти

  не менш як 8 (2)

  не менш як 3000

  9.

  Загальна сума купленої іноземної валюти

  “—

  “—

  10.

  Загальна сума виданої національної валюти

  “—

  “—

  11.

  Загальна сума проданої іноземної валюти

  “—

  “—

  12.

  Загальна сума повернутої за операціями сторно клієнтами національної валюти

  “—

  “—

  13.

  Загальна сума повернутої за операціями сторноклієнтами іноземної валюти

  “—

  “—

  14.

  Загальна сума повернутої за операціями сторноклієнтам національної валюти

  “—

  “—

  15.

  Загальна сума повернутої за операціями сторноклієнтам іноземної валюти

  “—

  “—

  16.

  Загальна сума отриманої іноземної валюти за операціями з конвертації

  не менш як 8 (2)

  не менш як 3000

  17.

  Загальна сума виданої іноземної валюти за операціями з конвертації

  “—

  “—

  18.

  Загальна кількість зареєстрованих розрахункових документів

  не менш як 4

  “—

  19.

  Номер запису про підсумки операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

  —“—

  “—

  20.

  Дата запису про підсумки операцій з купівлі-продажу іноземної валюти

  не менш як 6

  “—

  21.

  Ідентифікатор службового звіту

  “—

  “—

   

   

  _________

  Примітки: 1. Загальні суми за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти обчислюються за зміну.

  2. Запис формується у літерних або цифрових розрядах, при цьому в дужках зазначено кількість знаків після коми.

  Формат запису дати — ддммрр, де дд — день, мм — місяць, рр — останні дві цифри року.

  Формат запису часу — ггхх, де гг — година, хх — хвилина.

  3. Кількість записів, зазначена у позиціях 6—18, повинна бути забезпечена у визначеному для кожної позиції обсязі.

  4. Кількість записів сум іноземної валюти повинна забезпечуватися у визначеному обсязі за кожним найменуванням валюти окремо.

  5. У позиціях 19 і 20 зазначаються номер і дата кожного набору записів, зазначених у позиціях 8—18, 21, про підсумки операції з купівлі-продажу іноземної валюти окремо.

  _____________________   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 березня 2016 р. № 149

   

  ВИМОГИ
  щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами
  розрахункових операцій, що застосовуються під час здійснення
  операцій з приймання та переказу готівкових коштів через
  програмно-технічні комплекси самообслуговування  1. Ці вимоги поширюються на реєстратори розрахункових операцій (далі — реєстратор), що застосовуються під час здійснення операцій з приймання та переказу готівкових коштів через програмно-технічні комплекси самообслуговування (далі — платіжні комплекси).

  Для реєстрації операцій з приймання та переказу готівкових коштів через платіжні комплекси застосовуються вбудовані електронні контрольно-касові реєстратори (далі — вбудований реєстратор), реалізація фіскальних функцій якими здійснюється відповідно до вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199, з урахуванням особливостей, визначених цими вимогами.

  2. У цих вимогах терміни вживаються у такому значенні:

  дані про отримувача — найменування або прізвище, ім’я та по батькові отримувача, податковий номер або номер та серія паспорта (для фізичних осіб — підприємців, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), номер рахунка в банку, найменування і код банку;

  керуючий пристрій — комп’ютерний засіб платіжного комплексу, який керує роботою вбудованого реєстратора за допомогою команд протоколу обміну даними та програмне забезпечення якого призначене для збереження та обробки даних про операції з переказу коштів, інші операції, формування службових звітів, реалізації протоколу обміну даними з вбудованим реєстратором та іншим обладнанням платіжного комплексу;

  опис послуги — дані про код, найменування, вартість одиниці виміру послуги, літерне позначення ставки податку на додану вартість.

  Інші терміни вживаються у значенні, визначеному в Законах України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”.

  3. До складу вбудованого реєстратора повинні входити такі основні функціональні блоки:

  фіскальний блок;

  механізм друкування чеків і звітів згідно із встановленими формою та змістом, який працює безпосередньо під управлінням процесора фіскального блока;

  носій контрольної стрічки в електронній формі;

  модем для передачі контрольно-звітної інформації до органів доходів і зборів;

  інтерфейс зв’язку вбудованого реєстратора з керуючим пристроєм.

  4. Усі блоки вбудованого реєстратора повинні розміщуватися під єдиним кожухом.

  Конструкція вбудованого реєстратора повинна забезпечувати опломбування його зовнішнього кожуха, що виключає можливість доступу до внутрішніх вузлів, крім фарбувальної (у разі застосування) та чекової стрічки, без зняття або пошкодження пломб. Місця встановлення пломб повинні визначатися в документації виробника.

  5. У фіскальному режимі роботи вбудований реєстратор повинен забезпечувати:

  занесення до оперативної пам’яті фіскального блока описів послуг та даних про отримувачів;

  накопичення в оперативній пам’яті сум переказів коштів за кожним отримувачем окремо;

  формування розрахункових документів згідно із встановленою формою на підставі даних, що зберігаються в оперативній пам’яті, або інших даних, які надходять до нього з керуючого пристрою, та друкування таких документів після завершення процедури ініціювання переказу коштів;

  створення контрольної стрічки в електронній формі відповідно до вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних, установлених Мінфіном;

  передачу до ДФС контрольно-звітної інформації згідно з пунктом 7 статті 3 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг”;

  щоденне формування фіскальних звітних чеків у разі здійснення розрахункових операцій та друкування (у разі потреби):

  - усіх звітів, які формуються платіжним комплексом;

  - Х-, Z-звіту, звіту про переказ коштів та інших звітів з моменту фіскалізації вбудованого реєстратора автономно без його підключення до керуючого пристрою.

  6. Чек звіту про переказ коштів повинен додатково містити дані про підсумок коштів, що прийняті для переказу отримувачам, за кожним отримувачем окремо із зазначенням даних про отримувача та загальний підсумок коштів, що прийняті для переказу.

  Чеки періодичних повного та скороченого звітів повинні, крім загальних та додаткових даних, також містити дані про суму комісійної винагороди за надання послуг з переказу коштів у гривнях за звітний період.

  7. Ємність оперативної пам’яті повинна бути достатньою для реалізації фіскальних функцій, а також забезпечення реєстрації не менш як 50 описів послуг (при кількості символів у найменуванні опису послуги не менш як 24 символи) та даних не менш як про 1 тис. отримувачів.

  8. Вбудований реєстратор повинен забезпечувати:

  неможливість виконання команд (спеціальних кодів (інструкцій), які не передбачені затвердженим виробником документом, що містить їх вичерпний перелік та параметри протоколу обміну даними між фіскальним блоком вбудованого реєстратора та керуючим пристроєм, або команд, параметри яких відрізняються від тих, що передбачені зазначеним переліком;

  неможливість занесення фіскальної інформації до фіскальної пам’яті або її зміни за допомогою власної клавіатури;

  блокування роботи платіжного комплексу в разі нереалізації вбудованим реєстратором фіскальних функцій.

  ______________________