• In English
 • Уряд створив умови для проведення електронної перевірки інформації про призначення державних соціальних виплат. Для цього буде створено Аналітично-інформаційну систему електронної верифікації та моніторингу. Система створюється з метою верифікації даних, отриманих від фізичних осіб при призначенні, нарахуванні та/або здійсненні виплат пенсій, допомог, пільг, субсидій тощо. Забезпечити належну підтримку, функціонування, адміністрування та супровід цієї системи Кабінет Міністрів уповноважив державне підприємство "Головний проектно-виробничий і сервісний центр комп'ютерних технологій", що належить до сфери управління Міністерства фінансів. Таким чином, ухвалення урядового розпорядження створює передумови для запровадження роботи електронної верифікації та моніторингу інформації щодо кінцевих отримувачів соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування.


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 лютого 2016 р. № 137

  Київ

  Про затвердження Порядку адміністрування
   Аналітично-інформаційної системи
  електронної верифікації та моніторингу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок адміністрування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу, що додається.

  Прем’єр-міністр України                                                                 А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 49

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2016 р. № 137

  ПОРЯДОК
  адміністрування Аналітично-інформаційної системи
  електронної верифікації та моніторингу

  1. Цей Порядок визначає механізм адміністрування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу інформації, отриманої від реципієнтів державних соціальних виплат.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  Аналітично-інформаційна система електронної верифікації та моніторингу — програмно-апаратний комплекс на базі стандартного програмного забезпечення;

  адміністратор — уповноважений суб’єкт, який забезпечує функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу;

  суб’єкти надання інформації — міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Національний банк, підприємства, установи і організації, банки та інші фінансові установи незалежно від форми власності, що надають інформацію, отриману від фізичних осіб під час призначення, нарахування та/або виплати (самостійно або із залученням третіх осіб) усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, коштів Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі — державні виплати);

  верифікація — комплекс заходів із збору, проведення аналізу та порівняння аналітичних показників, інформації, отриманої від суб’єктів надання інформації, з інформацією, отриманою від належних осіб, під час призначення, нарахування та/або здійснення (самостійно або із залученням третіх осіб) державних виплат;

  моніторинг — комплекс заходів щодо проведення аналізу інформації, отриманої в процесі верифікації, про зміни, які можуть впливати на можливість отримання державних виплат.

  3. Аналітично-інформаційна система електронної верифікації та моніторингу функціонує з метою здійснення верифікації інформації, отриманої від фізичних осіб під час призначення, нарахування та/або здійснення державних виплат, що надається розпорядниками бюджетних коштів на письмовий запит Мінфіну одноразово або періодично.

  4. Аналітично-інформаційна система електронної верифікації та моніторингу повинна включати автоматизовані засоби для проведення аналізу реєстраційних даних суб’єктів надання інформації та інформації про кошти, які використовуються для здійснення державних виплат, і здійснення верифікації даних про їх кінцевого отримувача.

  5. Адміністратор забезпечує:

  можливість розміщення інформації в електронному просторі суб’єктами її надання для здійснення верифікації та моніторингу у форматі, що дає змогу її автоматизовано обробляти електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання;

  налагодження, адміністрування та супровід програмного забезпечення для систематизації інформації, можливості пошуку інформації за різними критеріями і контекстом та її представлення у зручному для сприйняття вигляді;

  захист інформації від несанкціонованого доступу, знищення, модифікації та блокування доступу до неї шляхом здійснення організаційних і технічних заходів, впровадження засобів та методів технічного захисту інформації.

  6. Адміністратор розміщує Аналітично-інформаційну систему електронної верифікації та моніторингу на програмно-апаратному комплексі Мінфіну, забезпечує її цілодобове безперебійне функціонування.

  7. Надання інформації Мінфіну суб’єктами надання інформації для верифікації здійснюється відповідно до порядку, затвердженого наказом Мінфіну.

  8. Адміністратор забезпечує використання інформаційних класифікаторів, довідників, реєстрів та ідентифікаторів у процесі забезпечення функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу.

  9. Адміністратор здійснює налаштування, адміністрування та підтримку функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу за рахунок коштів державного бюджету.

  10. Адміністратор забезпечує функціонування системи захисту інформації, розміщеної в Аналітично-інформаційній системі електронної верифікації та моніторингу, відповідно до законодавства.

  11. Захист інформації забезпечується із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю. Підтвердження відповідності здійснюється за результатами державної експертизи в установленому законодавством порядку.

  12. Адміністратор здійснює управління засобами захисту Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу.

  13. Адміністратор контролює:

  розмежування доступу суб’єктів надання інформації на рівні завдань та інформаційних масивів;

  ідентифікацію та автентифікацію суб’єктів надання інформації та даних про кінцевих отримувачів державних виплат;

  перевірку повноважень суб’єктів надання інформації;

  реєстрацію подій, пов’язаних з доступом до ресурсів Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу, результатів ідентифікації та автентифікації суб’єктів надання інформації, фактів зміни повноважень таких суб’єктів, результатів перевірки цілісності засобів захисту інформації;

  блокування несанкціонованих дій щодо захищених ресурсів.

  14. Адміністратор забезпечує належне функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу шляхом дотримання вимог щодо цілісності програмного забезпечення, яке використовується для обробки інформації, а також здійснення антивірусного захисту такої інформації та розв’язання проблем, які виникають в процесі функціонування Аналітично-інформаційної системи електронної верифікації та моніторингу.

  _____________________