• In English
 • Задля удосконалення форм і методів боротьби з тероризмом Урядом затверджено Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів, мінімізації їх наслідків. Документ запроваджує класифікацію терористичних загроз за відповідними рівнями та відповідні заходи реагування суб'єктів боротьби з тероризмом. Дану постанову Кабінету Міністрів розроблено на виконання рішення РНБО України від 18 лютого 2015 року "Про додаткові заходи щодо зміцнення національної безпеки України".


  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 18 лютого 2016 р. № 92

  Київ

  Про затвердження Положення про єдину державну
  систему запобігання, реагування і припинення
  терористичних актів та мінімізації їх наслідків

  З метою удосконалення нормативно-правової регламентації діяльності щодо запобігання, реагування, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків, що додається.

  2. Суб’єктам, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, видати за погодженням із Службою безпеки у межах повноважень у шестимісячний строк з дня набрання чинності цією постановою інструкції з організації та порядку вчинення дій за рівнями терористичних загроз, визначеними Положенням, затвердженим цією постановою.

  Прем’єр-міністр України                                                                             А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 72

     ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 18 лютого 2016 р. № 92

  ПОЛОЖЕННЯ
  про єдину державну систему запобігання, реагування і
  припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків

  1. Це Положення визначає механізм функціонування єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків (далі — єдина державна система), рівні терористичних загроз та заходи реагування суб’єктів боротьби з тероризмом на загрозу вчинення або вчинення терористичного акту.

  2. Завданнями єдиної державної системи є:

  1) запобігання терористичній діяльності, у тому числі забезпечення своєчасності виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню терористичних актів;

  2) інформування населення про рівні загроз вчинення або вчинення терористичного акту;

  3) забезпечення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань, до яких належать:

  об’єкти, щодо яких здійснюється державна охорона;

  важливі державні об’єкти;

  об’єкти підвищеної небезпеки;

  об’єкти єдиної транспортної системи України;

  особливо важливі об’єкти електроенергетики;

  закордонні дипломатичні установи, консульські та інші представництва іноземних держав на території України;

  установи кримінально-виконавчої системи;

  місця масового перебування людей.

  3. Єдина державна система складається з постійно діючих територіальної і функціональної підсистем.

  До територіальної підсистеми входять координаційні групи Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ та їх штаби.

  Суб’єкти територіальної підсистеми організовують діяльність щодо запобігання, реагування, припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків.

  До функціональної підсистеми входять структурні підрозділи суб’єктів боротьби з тероризмом та Міжвідомча координаційна комісія Антитерористичного центру при СБУ.

   

  4. Територіальна і функціональна підсистеми взаємодіють шляхом:

  обміну інформацією про загрозу вчинення терористичного акту;

  проведення спільних оперативно-розшукових та інших заходів;

  проведення моніторингу стану і тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами;

  організації і проведення командно-штабних та тактико-спеціальних навчань і тренувань з використанням сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом.

  5. Координуючим органом єдиної державної системи та суб’єктів боротьби з тероризмом є Антитерористичний центр при СБУ (далі — Антитерористичний центр).

  Управління функціональною підсистемою єдиної державної системи здійснюється суб’єктами боротьби з тероризмом у межах повноважень, координація діяльності якої здійснюється Міжвідомчою координаційною комісією Антитерористичного центру.

  Управління територіальною підсистемою єдиної державної системи здійснюється координаційними групами Антитерористичного центру при регіональних органах СБУ.

  6. Для забезпечення належного і своєчасного реагування на загрозу вчинення терористичного акту:

  1) суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

  здійснюють постійний обмін інформацією з Антитерористичним центром з використанням наявних засобів зв’язку;

  забезпечують готовність сил і засобів, що залучаються до проведення антитерористичних операцій;

  надають Антитерористичному центру пропозиції до проекту плану проведення антитерористичної операції на об’єктах можливих терористичних посягань;

  забезпечують належний рівень захисту та охорони об’єктів можливих терористичних посягань;

  здійснюють заходи щодо недопущення можливого застосування під час вчинення терористичного акту зброї, боєприпасів, вибухових, отруйних речовин і засобів масового ураження;

  організовують заходи щодо інформування та підготовки населення до дій в умовах загрози або вчинення терористичного акту;

  2) Антитерористичний центр:

  проводить моніторинг загроз вчинення терористичних актів на території України та за її межами;

  розробляє план проведення антитерористичної операції на об’єктах можливих терористичних посягань;

  визначає потребу в силах і засобах, що залучаються до проведення антитерористичної операції;

  сповіщає суб’єктів боротьби з тероризмом про прийняття рішення щодо рівня терористичної загрози.

  7. Залежно від наявної інформації про загрозу вчинення або вчинення терористичного акту встановлюються такі рівні терористичних загроз:

  “сірий (можлива загроза)” — за наявності факторів (умов), що сприяють вчиненню терористичного акту;

  “синій (потенційна загроза)” — за наявності інформації, що потребує підтвердження, про підготовку до вчинення терористичного акту;

  “жовтий (імовірна загроза)” — за наявності достовірної (підтвердженої) інформації про підготовку до вчинення терористичного акту;

  “червоний (реальна загроза)” — у разі вчинення терористичного акту.

  Рівень терористичної загрози тимчасово встановлюється для усіх або окремих суб’єктів боротьби з тероризмом та діє на всій території України, в окремих її місцевостях або на об’єктах можливих терористичних посягань.

  8. Рішення про встановлення, зміну, скасування рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози приймає керівник Антитерористичного центру за письмовим дозволом Голови СБУ. Про прийняте рішення керівник Антитерористичного центру негайно інформує Президента України.

  Рішення про встановлення, зміну, скасування рівня терористичної загрози, строк та район дії рівня терористичної загрози оприлюднюється через засоби масової інформації.

  Рівень терористичної загрози скасовується у разі запобігання вчиненню чи припиненню терористичного акту та ліквідації загрози життю і здоров’ю людей.

  9. Відповідно до встановленого рівня терористичної загрози здійснюються такі заходи:

  1) у разі встановлення рівня терористичної загрози “сірий (можлива загроза)”:

  суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

  - усувають та мінімізують дії факторів, що сприяють виникненню та поширенню тероризму;

  - проводять профілактичну роботу;

  - удосконалюють правові та організаційні основи боротьби з тероризмом;

  - розробляють нові методи боротьби з тероризмом;

  - підвищують рівень інформованості суспільства про небезпеку та масштаби тероризму;

  - формують громадську думку з метою сприяння державній політиці у сфері боротьби з тероризмом;

  - розвивають міжнародне співробітництво у сфері боротьби з тероризмом;

  Антитерористичний центр:

  - визначає, аналізує причини і умови, які сприяють виникненню та поширенню тероризму;

  - надає методичну допомогу та рекомендації суб’єктам боротьби з тероризмом щодо виявлення і усунення причин та умов, які сприяють виникненню та поширенню тероризму;

  - координує дії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо розширення взаємодії з правоохоронними органами і спеціальними службами іноземних держав, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на підставі міжнародних договорів;

  2) у разі встановлення рівня терористичної загрози “синій (потенційна загроза)”:

  суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

  - перевіряють інформацію про можливість вчинення терористичного акту;

  - надають Антитерористичному центру інформацію про об’єкти можливих терористичних посягань;

  - надають Антитерористичному центру інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту;

  - виявляють окремих осіб, групи та організації, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного акту, припиняють їх протиправні діяння;

  - здійснюють запобіжні, режимні, організаційні та роз’яснювальні заходи;

  - проводять додатковий інструктаж співробітників правоохоронних органів, залучених до охорони громадського порядку, а також персоналу об’єктів можливих терористичних посягань на предмет своєчасного виявлення та припинення терористичних проявів;

  - посилюють охоронні заходи у місцях масового перебування людей;

  - збирають та узагальнюють інформацію про підготовку до вчинення терористичного акту;

  - перевіряють готовність сил та засобів до реагування на вчинення терористичного акту та ліквідації його наслідків;

  - посилюють охоронні заходи на об’єктах можливих терористичних посягань;

  Антитерористичний центр координує дії суб’єктів боротьби з тероризмом щодо перевірки інформації про вірогідність підготовки або вчинення терористичного акту;

  3) у разі встановлення рівня терористичної загрози “жовтий (імовірна загроза)” здійснюються заходи, визначені для рівня терористичної загрози “синій (потенційна загроза)”, а також:

  суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

  - здійснюють постійний контроль за розвитком подій, пов’язаних із загрозою вчинення терористичного акту;

  - здійснюють прогнозування ймовірних наслідків вчинення терористичного акту та приводять у готовність сили та засоби, що залучаються до проведення антитерористичної операції;

  - оцінюють можливості закладів охорони здоров’я та суб’єктів забезпечення цивільного захисту до реагування на терористичний акт;

  - посилюють охорону і перепускний режим на об’єктах можливих терористичних посягань;

  - організовують виконання робіт аварійно-рятувальними та спеціалізованими службами;

  - здійснюють заходи щодо посилення безпеки, охорони громадського порядку та державного кордону;

  - перевіряють власну готовність до захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, соціальних та воєнних надзвичайних ситуацій;

  - здійснюють пошук вибухових пристроїв та зброї на об’єктах можливих терористичних посягань;

  - інформують населення про порядок поводження у разі загрози вчинення та вчинення терористичного акту;

  - проводять у порядку, визначеному законодавством, оперативно-розшукові, контррозвідувальні, розвідувальні заходи з розшуку осіб, причетних до підготовки терористичного акту;

  - оцінюють достатність наявних і визначають необхідність залучення додаткових сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом;

  - аналізують ефективність заходів з протидії терористичній діяльності, приймають на цій основі управлінські рішення;

  Антитерористичний центр:

  - здійснює підготовку та проводить позачергове засідання Міжвідомчої координаційної комісії Антитерористичного центру;

  - забезпечує здійснення своєчасного обміну між суб’єктами боротьби з тероризмом інформацією про розвиток подій, пов’язаних із загрозою вчинення терористичного акту;

  - здійснює додаткове обстеження району можливого проведення антитерористичної операції, за результатами чого уточнює план її проведення;

  - перевіряє стан систем і засобів зв’язку, що використовуються під час проведення антитерористичної операції;

  - проводить у взаємодії із засобами масової інформації роз’яснювальну роботу серед населення з метою запобігання виникненню паніки;

  4) у разі встановлення рівня терористичної загрози “червоний (реальна загроза)” здійснюються заходи, визначені для рівнів терористичної загрози “синій (потенційна загроза)” та “жовтий (імовірна загроза)”, а також:

  суб’єкти боротьби з тероризмом у межах своїх повноважень:

  - надають Антитерористичному центру сили і засоби для проведення антитерористичної операції;

  - здійснюють заходи з мінімізації та ліквідації наслідків терористичного акту;

  - здійснюють евакуацію з місць можливих терористичних посягань населення, якщо виникає загроза його життю або здоров’ю, вживають заходів до порятунку людей, охорони їх майна, що залишилося без нагляду;

  - розгортають пункти тимчасового розміщення людей, евакуйованих з місця вчинення терористичного акту, забезпечують їх їжею, одягом;

  - здійснюють інші заходи, спрямовані на припинення терористичного акту;

  Антитерористичний центр:

  - розробляє або уточнює план проведення антитерористичної операції, визначає потребу в силах і засобах, що залучаються до її проведення;

  - координує і організовує заходи з припинення терористичного акту, а також дії підрозділів і сил, які залучаються до здійснення таких заходів;

  - забезпечує залучення всіх або окремих суб’єктів боротьби з тероризмом, а також сил і засобів до проведення антитерористичної операції;

  - готує за результатами аналізу ситуації пропозиції щодо організації і проведення антитерористичної операції, подає Президентові України і Кабінетові Міністрів України інформацію про розвиток подій у разі  вчинення терористичного акту та про вжиті заходи, а також про заходи, які планується здійснити;

  - забезпечує взаємодію суб’єктів боротьби з тероризмом з відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, військово-цивільними адміністраціями, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності;

  - здійснює інші заходи відповідно до законодавства, спрямовані на запобігання або припинення терористичного акту, мінімізацію його наслідків.

  ___________________