• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 січня 2016 р. № 37

  Київ

  Деякі питання виплати заробітної плати
  працівникам бюджетних установ та
  державної соціальної допомоги

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318 “Про удосконалення механізму виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 17, ст. 905) зміни, що додаються.

  2. Установити, що банки, які до дати набрання чинності цією постановою стали переможцями конкурсу з визначення уповноважених банків, через які повинна здійснюватися виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, і у тримісячний строк не забезпечили виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2005 р. № 318, припиняють виконання функцій уповноваженого банку на підставі рішення постійно діючої конкурсної комісії.

  3. Міністерствам, іншим центральним та місцевим органам виконавчої влади протягом місяця за умови виконання вимог пункту 2 цієї постанови вжити в установленому порядку заходів до укладення договорів не менше ніж з трьома уповноваженими банками для виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ.

  4. Міністерству соціальної політики у двомісячний строк забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою та подати Кабінету Міністрів України проекти актів щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із нею для проведення виплат державної соціальної допомоги через уповноважені банки.

  5. Міністерству фінансів у двомісячний строк забезпечити приведення власних нормативно-правових актів у відповідність із цією постановою.

  6. Рекомендувати керівникам суб’єктів господарювання державного сектору економіки відкрити та/або перевести рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності до уповноважених банків, які визначені за результатами проведення відкритого конкурсу.

  7. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім абзацу одинадцятого змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2017 року.

  Прем’єр-міністр України                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 34

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 січня 2016 р. № 37

  ЗМІНИ,
  що вносяться до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів
  України від 22 квітня 2005 р. № 318

  Доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “Уповноваженими банками можуть бути банки:

  частка активів яких становить не менш як 1 відсоток активів банківської системи;

  які на час проведення конкурсу провадять діяльність на банківському ринку не менше трьох років;

  які володіють облігаціями внутрішньої державної позики в розмірі не менш як 20 відсотків регулятивного капіталу банку;

  до яких протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії Національним банком не застосовувались заходи впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій у зв’язку з виявленням фактів здійснення операцій з підвищеним ризиком та віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного;

  які протягом трьох останніх місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії дотримуються економічних нормативів, установлених Національним банком;

  які є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, крім випадків, передбачених законом, та не мають фінансової заборгованості перед Фондом гарантування вкладів фізичних осіб щодо сплати зборів, штрафів, пені;

  у яких відсутня заборгованість із сплати податків і зборів;

  щодо яких, або до власників істотної участі в яких, або до пов’язаних осіб яких не було застосовано Україною, іноземними державами — членами Організації економічного співробітництва та розвитку чи Євросоюзом санкцій протягом останніх дванадцяти місяців на момент подання документів до постійно діючої комісії;

  у яких кількість емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток) державної багатоемітентної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент, становить не менш як 10 відсотків загальної кількості емітованих ними електронних платіжних засобів (платіжних карток).

  Банки, у яких держава володіє часткою понад 75 відсотків, є уповноваженими банками на постійній основі.”.

  _____________________