• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 16 грудня 2015 р. № 1340-р

  Київ

  Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету,
   передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік, та
  перерозподіл обсягу освітньої і медичної субвенцій з
  державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році


  1. Відповідно до частини восьмої статті 23 та частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2015 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл:

  видатків розвитку в сумі 121771 тис. гривень шляхом зменшення їх обсягу за програмою 2201170 Здійснення методичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності навчальних закладів згідно з додатком 1 та збільшення їх обсягу за програмою 2211190 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 2;

  видатків державного бюджету (загальнодержавні витрати) згідно з додатком 3.

  2. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України здійснити у 2015 році перерозподіл:

  обсягу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 4;

  обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком 5.

  3. Забезпечити:

  Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я —погодження перерозподілу видатків державного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, та обсягу субвенцій, передбачених пунктом 2 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;

  Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.

  4. Міністерству освіти і науки розробити та затвердити нормативно-правові акти, необхідні для функціонування опорних загальноосвітніх навчальних закладів (далі — опорні заклади) та оснащення їх сучасною матеріально-технічною базою (засобами навчання, у тому числі кабінетами фізики, хімії, біології, географії, математики, навчальними комп’ютерними комплексами, мультимедійним обладнанням, впровадження енергозберігаючих технологій тощо).

  5. Обласним державним адміністраціям:

  1) здійснити придбання шкільних автобусів за рахунок обсягу видатків, зазначених у додатку 2 (100 відсотків за рахунок залишку освітньої субвенції), додатках 3 і 4 (на засадах співфінансування: 50 відсотків — за рахунок залишків освітньої субвенції, 50 відсотків — за рахунок коштів місцевих бюджетів). Забезпечити постачання придбаних автобусів до загальноосвітніх навчальних закладів, які будуть оптимізовані / об’єднані / реорганізовані і до яких будуть довозитися учні загальноосвітніх навчальних закладів;

  2) визначити навчальні заклади, на базі яких утворюватимуться опорні заклади, розробити плани їх створення та модернізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, провести конкурс на кращий опорний  заклад, переможцям яких надати відповідну фінансову підтримку;

  3) розподілити у тижневий строк:

  обсяг освітньої субвенції, що збільшується на видатки споживання (поточні) та придбання підручників і посібників між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад, на придбання шкільних автобусів та оснащення опорних закладів — між обласним бюджетом, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад;

  обсяг медичної субвенції, що збільшується, крім цільових видатків на лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет та на лікування методом гемодіалізу, між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районними бюджетами з метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я у 2015 році у повному обсязі;

  4) подавати щомісяця до 15 числа Міністерству освіти і науки і Міністерству охорони здоров’я інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць для її узагальнення та подання Міністерству фінансів щомісяця до 25 числа.

   

  Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

   

   

   

  Інд. 73

   

  Додатки, що додаються: