• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 9 грудня 2015 р. № 1045

  Київ

  Про затвердження Порядку проведення
  щорічного оцінювання фізичної підготовленості
  населення України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Порядок проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України, що додається.

  2. Міністерству молоді та спорту, Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  розробити протягом 2016 року тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України;

  забезпечити починаючи з 2017 року проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

  3. Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству оборони, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям подавати щороку до 1 грудня Міністерству молоді та спорту інформацію про проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України для її узагальнення та подання до 30 грудня Кабінетові Міністрів України.

  4. Міністерству молоді та спорту здійснювати координацію заходів  центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 9 грудня 2015 р. № 1045

  ПОРЯДОК
  проведення щорічного оцінювання
  фізичної підготовленості населення України

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України (далі — щорічне оцінювання).

  2. Метою щорічного оцінювання є визначення та підвищення рівня фізичної підготовленості населення України, створення належних умов для фізичного розвитку різних груп населення, покращення його здоров’я, забезпечення здатності до високопродуктивної праці, захисту суверенітету і територіальної цілісності України, а також сприяння у вихованні патріотизму та громадянської позиції.

  3. Основними завданнями щорічного оцінювання є:

  визначення рівня фізичної підготовленості населення України;

  сприяння розвитку фізичної культури серед населення України;

  формування у населення України потреби в руховій активності;

  спрямування діяльності навчальних закладів, зокрема, на фізичний розвиток учнівської та студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення належного рівня фізичної підготовленості населення України;

  надання можливості населенню України самостійно оцінювати рівень фізичної підготовленості;

  сприяння формуванню здорового способу життя, патріотизму та національної свідомості населення України, підвищення рівня заінтересованості до служби у Збройних Силах, готовності до захисту Вітчизни;

  сприяння створенню належних умов для підготовки та проведення щорічного оцінювання різних вікових груп.

  4. Проведення щорічного оцінювання для учнівської та студентської молоді навчальних закладів усіх типів незалежно від форми власності, особового складу Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб, є обов’язковим.

  5. Щорічне оцінювання для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, проводиться на добровільних засадах.

  6. Щорічне оцінювання проводиться у травні. Може бути встановлено інший строк проведення щорічного оцінювання з урахуванням особливостей діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

  7. Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які не взяли участі в щорічному оцінюванні в установлений строк з поважних причин, можуть пройти його в інший строк, визначений відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями.

  8. Щорічне оцінювання є підставою для порівняння показників фізичної підготовленості різних груп населення України з показниками фізичної підготовленості населення інших держав, зокрема країн євроатлантичного простору.

  9. Щорічне оцінювання проводиться згідно з відповідними тестами і нормативами.

  10. Порядок проведення щорічного оцінювання в центральному та місцевому органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації визначається керівником такого органу, підприємства, установи, організації з урахуванням положень цього Порядку і затверджується наказом або іншим розпорядчим документом.

  11. Щорічне оцінювання проводиться безоплатно.

  12. До щорічного оцінювання допускаються особи, які пройшли медичне обстеження, допущені до нього лікарем та ознайомлені з вимогами заходів безпеки.

  13. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації для посилення мотивації проходження щорічного оцінювання можуть відзначати своїх працівників, членів, учнівську та студентську молодь відомчими відзнаками чи використовувати інші методи заохочення в установленому законодавством порядку.

  14. Відповідальність за підготовку та організацію проведення щорічного оцінювання несуть керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій.

  15. До початку проведення щорічного оцінювання керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій повинні ознайомити осіб, які залучаються до щорічного оцінювання, з порядком його проведення.

  16. Керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій затверджують склад комісій з питань проведення щорічного оцінювання, до якого включаються фахівці відповідної сфери діяльності та/або підприємства, установи, організації сфери фізичної культури і спорту, медичні спеціалісти, а також представники інститутів громадянського суспільства, зокрема учасники антитерористичної операції, волонтери.

  Комісії можуть готувати за результатами щорічного оцінювання рекомендації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості різних груп населення України.

  17. Щорічне оцінювання проводиться в належних санітарно-гігієнічних та інших умовах.

  18. Керівництво і контроль за підготовкою і проведенням щорічного оцінювання здійснюються відповідними центральними та місцевими органами виконавчої влади.

  19. Керівники підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади, подають в установленому порядку інформацію про проведення щорічного оцінювання органові управління.

  20. Центральні та місцеві органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації сприяють підвищенню рівня фізичної підготовленості населення України.

  _____________________