• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 11 листопада 2015 р. № 988

  Київ

  Про грошове забезпечення поліцейських
  Національної поліції

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Установити, що грошове забезпечення поліцейських складається з посадового окладу, окладу за спеціальним званням, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, які мають постійний характер), премії та одноразових додаткових видів грошового забезпечення.

  Грошове забезпечення курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання складається з посадового окладу.

  Грошове забезпечення Голови Національної поліції та його заступників визначається цією постановою.

  2. Виплата грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання здійснюється в порядку, що затверджується Міністерством внутрішніх справ.

  3. Затвердити:

  схему окладів за спеціальним званням поліцейських у розмірах згідно з додатком 1;

  схему посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах згідно з додатком 2;

  схеми посадових окладів поліцейських у розмірах згідно з додатками 3—10.

  4. Надати право керівникам органів, закладів та установ Національної поліції в межах затверджених для них асигнувань на грошове забезпечення:

  1) установлювати:

  посадові оклади поліцейським та курсантам вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання в розмірах, визначених затвердженими цією постановою схемами, згідно з додатками 2—10;

  надбавку за специфічні умови проходження служби в поліції в розмірі до 100 відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням та надбавки за стаж служби.

  Установлення зазначеної надбавки Голові Національної поліції та заступникам Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ;

  підвищення за службу в поліції особливого призначення (особам, які безпосередньо виконують функції із забезпечення громадського порядку та безпеки громадян) у розмірі до 100 відсотків посадового окладу;

  2) здійснювати преміювання поліцейських відповідно до їх особистого внеску в загальний результат служби.

  Преміювання Голови Національної поліції та заступників Голови здійснюється з дозволу Прем’єр-міністра України або Першого віце-прем’єр-міністра України, Віце-прем’єр-міністра України за погодженням з Міністром внутрішніх справ і на підставі поданого Міністерством фінансів висновку;

  3) надавати поліцейським матеріальну допомогу для оздоровлення в розмірі посадового окладу.

  5. Виплачувати:

  1) надбавку за стаж служби в поліції в розмірах згідно з додатком 11;

  2) надбавку за виконання функцій державного експерта з питань таємниць та надбавку за службу в умовах режимних обмежень — у розмірах та порядку, визначених законодавством;

  3) доплату за службу в нічний час — у розмірі 35 відсотків посадового окладу з розрахунку за кожну годину служби в нічний час;

  4) надбавку за безперервний стаж на шифрувальній роботі — у розмірі до 20 відсотків посадового окладу. Надбавка виплачується особам, які безпосередньо зайняті на шифрувальній роботі;

  5) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності, якщо діяльність за профілем відповідає науковому ступеню, — у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу.

  За наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним (вищим) науковим ступенем;

  6) доплату за вчене звання у разі, коли особа займає посаду, що пов’язана з педагогічною або науковою діяльністю, і має вчене звання доцента (старшого наукового співробітника), — у розмірі 5, професора — 10 відсотків посадового окладу.

  За наявності двох або більше вчених звань доплата встановлюється за одним (вищим) званням;

  7) надбавку за почесне звання “заслужений” — у розмірі 10 відсотків посадового окладу.

  Надбавка за почесне звання “заслужений” виплачується, коли виконання поліцейськими службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з почесним званням;

  8) підвищення на 25 відсотків посадових окладів курсантам за відмінне навчання або отримання відповідної кількості балів за шкалою ECTS за результатами екзаменаційної сесії.

  6. Видатки, пов’язані з набранням чинності цією постановою, здійснюються в межах асигнувань на грошове забезпечення, передбачених у державному бюджеті для утримання Національної поліції.

  7. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з Міністерством соціальної політики та Міністерством фінансів затвердити у двотижневий строк порядок та умови виплати грошового забезпечення поліцейським Національної поліції та курсантам навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання.

  8. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з дня набрання чинності Законом України “Про Національну поліцію”.

  Прем’єр-міністр України                                              А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 73

   

     Додаток 1
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  окладів поліцейських за спеціальними званнями

  Спеціальні звання

  Розмір окладу, гривень

  Вищий склад:

   

  генерал поліції першого рангу

  3000

  генерал поліції другого рангу

  2800

  генерал поліції третього рангу

  2600

  Середній склад:

   

  полковник поліції

  2400

  підполковник поліції

  2200

  майор поліції

  2000

  капітан поліції

  1800

  старший лейтенант поліції

  1600

  лейтенант поліції

  1400

  молодший лейтенант поліції

  1200

  Молодший склад:

   

  старший сержант поліції

  1000

  сержант поліції

  800

  капрал поліції

  600

  рядовий поліції

  400

  _____________________

   

   

   

   

   

     Додаток 2
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів курсантів вищих навчальних закладів
  Міністерства внутрішніх справ із специфічними умовами навчання

  Категорія курсантів

  Розмір посадового окладу, гривень

  Курсанти з числа осіб, які не перебували на службі в поліції перед зарахуванням на навчання:

  що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

   

  першого і другого курсу навчання

  208

  третього курсу навчання

  245

  четвертого і кожного наступного курсу навчання

  281

  що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

   

  першого і другого курсу навчання

  172

  третього і кожного наступного курсу навчання

  208

  Курсанти з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування:

  що навчаються за програмами підготовки фахівців освітніх ступенів магістра, бакалавра:

   

  першого і другого курсу навчання

  281

  третього курсу навчання

  299

  четвертого і кожного наступного курсу навчання

  317

  що навчаються за програмами підготовки фахівців освітнього ступеня молодшого бакалавра:

   

  першого і другого курсу навчання

  245

  третього і кожного наступного курсу навчання

  281

  _____________________

   

     Додаток 3
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських
  апарату Національної поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Голова Національної поліції

  40 000

  Перший заступник Голови Національної поліції

  20 000

  Заступник Голови Національної поліції

  18 000

  Начальник департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

  8000

  Перший заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу, радник Голови

  7600

  Заступник начальника (директора) департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; начальник управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; помічник Голови

  7400

  Начальник управління департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу; заступник начальника управління, що не входить до складу структурного підрозділу апарату; начальник відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

  4800

  Заступник начальника управління; заступник начальника відділу, що не входить до складу структурного підрозділу апарату

  4400

  Начальники: відділу, чергової частини; помічник першого заступника Голови, заступника Голови

  4000

  Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

  3800

  Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

  3000

  Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень, референт з особливих доручень; помічник начальника: департаменту, Головного управління, Робочого апарату Укрбюро Інтерполу

  2900

  Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер 

  2800

  Оперуповноважений, слідчий, інспектор, референт, інженер

  2700

   

  _____________________

     Додаток 4
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейського апарату
  головних управлінь Національної поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  м. Київ

  поза групою

  I група областей

  II група областей

  Начальник Головного управління

  6000

  5700

  5400

  5100

  Перший заступник начальника Головного управління

  5500

  5200

  4900

  4600

  Заступник начальника Головного управління

  5200

  4900

  4600

  4300

  Начальник управління, помічник (радник) начальника Головного управління

  3800

  3600

  Заступник начальника управління; начальник відділу, що не входить до складу управління

  3600

  3400

  Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника відділу, що не входить до складу управління; начальник сектору, що не входить до складу управління, відділу

  3200

  3100

  Заступники начальника: відділу, чергової частини; помічник начальника управління

  3100

  3000

  Начальник сектору

  3000

  2900

  Головний спеціаліст, старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, оперуповноважений з особливих доручень, слідчий в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень

  2800

  2700

  Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

  2700

  2600

   

   

   

  Оперуповноважений, слідчий, інспектор, інженер, психолог, референт, юрисконсульт

  2600

  2500

  _____________________

     Додаток 5
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських міжрегіональних
  територіальних органів Національної поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  центральний орган

  територіальні органи

  м. Київ

  інші

  Начальник Департаменту

  8000

   

   

  Перший заступник начальника Департаменту

  7600

   

   

  Заступник начальника Департаменту

  7400

   

   

  Начальник управління; начальник територіального (відокремленого) управління:

  4800

  3800

   

  поза групою

   

   

  3600

  I група

   

   

  3550

  II група

   

   

  3500

  Заступник начальника управління; заступник начальника територіального (відокремленого)  управління; начальник територіального (відокремленого) відділу:

  4400

  3600

   

   

   

  поза групою

   

   

  3400

  I група

   

   

  3350

  II група

   

   

  3300

  Начальники: відділу, чергової частини; заступник начальника територіального (відокремленого) відділу

  4000

  3200

  3100

  Заступники начальника: відділу, чергової частини; начальник сектору

  3800

  3100

  3000

  Головні: оперуповноважений, інспектор, спеціаліст, психолог

  3000

   

   

  Старші: оперуповноважений в особливо важливих справах, інспектор з особливих доручень; помічник начальника Департаменту; головний спеціаліст територіального відділу

  2900

  2800

  2700

  Старші: оперуповноважений, інспектор, інженер, юрисконсульт 

  2800

  2700

  2600

  Оперуповноважений, інспектор, інженер, агент, юрисконсульт

  2700

  2600

  2500

  _____________________

     Додаток 6
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських міжрегіонального та
  територіальних органів поліції охорони Національної поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  апарат

  обласні управління

  міські, районні, міжрайонні відділи (відділення)

  Начальник Департаменту

  8000

   

   

  Перший заступник начальника Департаменту

  7600

   

   

  Заступник начальника Департаменту

  7400

   

   

  Начальник управління; начальник управління поліції охорони:

  4800

   

   

  м. Київ

   

  3800

   

  поза групою

   

  3600

   

  I група

   

  3550

   

  II група

   

  3500

   

  Заступник начальника управління, заступник начальника управління поліції охорони:

  4400

   

   

  м. Київ

   

  3600

   

  поза групою

   

  3550

   

  I група

   

  3500

   

  II група

   

  3450

   

  Начальник центру технічної охорони

   

   

  3200

  Начальники: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення;  заступник начальника центру технічної охорони; начальники: міського, районного, міжрайонного відділу:

  4000

  3200

   

  м. Київ

   

   

  3150

  інші

   

   

  3100

  Заступники начальника: відділу, чергової частини, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення; начальник сектору; заступники начальника: міського, районного, міжрайонного відділу; начальник міського, районного, міжрайонного відділення:

  3800

  3100

   

  м. Київ

   

   

  3000

  інші

   

   

  2900

  Головні: інспектор, спеціаліст, психолог; начальник головного пункту

  3000

   

  2750

  Старший інспектор з особливих доручень; начальники: пункту, сектору у складі міського, районного, міжрайонного відділу, відділу поліції охорони об’єктів стратегічного значення, помічник начальника Департаменту

  2900

  2800

  2700

  Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

  2800

  2700

  2600

  Інспектор, інженер, юрисконсульт, психолог

  2700

  2600

  2500

   

  _____________________

     Додаток 7
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських
  управлінь, відділів (відділень) поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  м. Київ

  інші

  Начальник: управління поліції, відділу поліції

  3800

  3600

  Перший заступник начальника: управління поліції, відділу поліції

  3600

  3400

  Заступник начальника: управління поліції, відділу поліції

  3450

  3250

  Начальник: відділу, відділення поліції

  3250

  3100

  Заступник начальника відділення поліції

  3150

  3000

  Заступник начальника відділу, начальник сектору (відділення), що не входить до складу відділу

  3100

  2950

  Заступник начальника сектору (відділення), що не входить до складу відділу

  3000

  2850

  Начальник: сектору (відділення), чергової частини

  2800

  2700

  Заступник начальника: сектору (відділення), чергової частини

  2700

  2600

  Старші: оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог

  2600

  2500

  Оперуповноважений, слідчий, інспектор, дільничний офіцер поліції, інженер, психолог

  2500

  2400

  _____________________

     Додаток 8
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських
  стройових підрозділів поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  м. Київ

  інші

  Командир полку

  3200

  3100

  Заступник командира полку; командир  батальйону, що не входить до складу полку

  3050

  2950

  Начальник штабу полку

  3000

  2900

  Заступник командира  батальйону, що не входить до складу полку; командир батальйону,  помічник командира полку

  2950

  2850

  Заступник командира батальйону;  командир роти, що не входить до складу полку, батальйону; начальник штабу батальйону, помічник начальника штабу полку, начальник відділення, помічник командира батальйону

  2800

  2700

  Заступник командира роти, що не входить до складу полку, батальйону; командир роти

  2750

  2650

  Заступник командира роти; командир взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; помічник начальника штабу батальйону

  2700

  2600

  Командир взводу; заступник командира взводу, що не входить до складу полку, батальйону, роти; старші: інспектор, інженер, психолог

  2600

  2500

  Заступник командира взводу, інспектор, інженер, психолог, інструктор

  2500

  2400

  _____________________

     Додаток 9
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських
  установ та закладів Національної поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  Державна установа забезпечення

  Начальник установи

  3400

  Заступник начальника установи

  3300

  Начальник відділу

  3200

  Заступник начальника відділу

  3100

  Начальник відділення

  2900

  Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

  2700

  Інспектор, інженер, юрисконсульт, командир взводу, начальник складу непорушного запасу

  2600

  Відокремлений територіальний структурний підрозділ
  Державної установи забезпечення

  Начальник територіального підрозділу

  2700

  Заступник начальника територіального підрозділу

  2620

  Начальник відділення

  2500

  Старші: інспектор, інженер, юрисконсульт

  2450

  Інспектор, інженер, юрисконсульт

  2400

  Підрозділи забезпечення
  головних управлінь Національної поліції

  Начальник

  2700

  Заступник начальника

  2620

  Начальник відділення

  2500

  Начальник майстерні; старші: інспектор, інженер

  2450

  Інспектор, інженер

  2400

  Тренінгові центри

  Начальник центру

  2700

  Заступник начальника центру

  2620

  Старший інспектор

  2450

  Інспектор, старший інструктор

  2400

  Спеціальні установи

  Начальник: приймальника, ізолятора

  2800

  Заступник начальника: приймальника, ізолятора

  2650

  Старші: інспектор, вихователь

  2550

  Інспектор, вихователь, психолог

  2450

  Вищі навчальні заклади професійного навчання (поліції охорони)

  Начальник закладу

  3500

  Перший заступник начальника закладу

  3400

  Заступник начальника закладу

  3300

  Начальник циклу

  2950

  Начальник відділення

  2900

  Начальник курсу

  2850

  Заступник начальника курсу, старший викладач

  2750

  Викладач

  2650

  Старші: інспектор, інженер, психолог

  2550

  Начальник навчального полігона, інспектор, інженер, психолог, викладач-методист

  2500

  Навчальні заклади професійного навчання

  Начальник закладу

  3300

  Перший заступник начальника закладу

  3200

  Заступник начальника закладу

  3100

  Начальник циклу

  2850

  Начальник відділення

  2800

  Начальник курсу

  2750

  Заступник начальника курсу

  2670

  Старший викладач

  2600

  Викладач, начальник спортивної команди, помічник начальника училища

  2550

  Старші: інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, викладач-методист

  2450

  Інспектор, інспектор-черговий, інженер, психолог, начальник навчального полігона, викладач-методист

  2400

  Кінологічний центр

  Начальник центру

  2700

  Заступник начальника центру

  2620

  Старший інспектор

  2450

  Інспектор

  2400

  Оркестр, ансамбль

  Начальник

  2450

  Старший інспектор

  2400

  Інспектор

  2350

  _____________________

     Додаток 10
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  СХЕМА
  посадових окладів поліцейських
  з числа молодшого складу поліції

  Найменування посади

  Розмір посадового окладу, гривень

  м. Київ

  інші

  Поліцейський (інспектор): патрульної поліції, поліції особливого призначення

  2520

  2470

  Помічник: слідчого, оперуповноваженого, дільничного офіцера поліції, чергового, начальника пункту; старшина, старший технік

  2000

  1900

  Начальник: складу озброєння, складу непорушного запасу, конвою, стрільбища, тиру, полігона; командир: відділення, катера;  помічник командира взводу, технік, інструктор, молодший інспектор

  1900

  1800

  Помічник чергового коменданта, поліцейський,  збройовий майстер,  контролер контрольно-пропускного пункту, музикант, оператори: стрільбища, служби “102”

  1800

  1700

  _____________________

     Додаток 11
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 11 листопада 2015 р. № 988

  РОЗМІРИ
  надбавки за стаж служби в поліції

  Стаж служби

  Розмір надбавки, відсотків посадового окладу з урахуванням окладу за спеціальним званням

  Від 1 до 2 років

  5

  Від 2 до 4 років

  10

  Від 4 до 7 років

  15

  Від 7 до 10 років

  20

  Від 10 до 13 років

  25

  Від 13 до 16 років

  30

  Від 16 до 19 років

  35

  Від 19 до 22 років

  40

  Від 22 до 25 років

  45

  Понад 25 років

  50

  _____________________