• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 13 жовтня 2015 р. № 935

  Київ

  Деякі питання державних вищих навчальних
  закладів, переміщених з району проведення
  антитерористичної операції

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити перелік державних вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції, згідно з додатком.

  2. Внести в додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014 р. № 65 “Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 22, ст. 683, № 37, ст. 995, № 72, ст. 2025) такі зміни:

  1) пункт 12 після слів “та вищих навчальних закладів” доповнити словами “, а також працівників вищих навчальних закладів, переміщених з району проведення антитерористичної операції”;

  2) виноску “**” після слів “випадків проведення ремонту будівель, споруд, придбання меблів, засобів зв’язку, побутової та комп’ютерної техніки, що здійснюються органами державної влади, які переміщені з населених пунктів, на території яких такі органи тимчасово не здійснюють свої повноваження” доповнити словами “; випадків проведення ремонту будівель, споруд (в тому числі орендованих), придбання меблів, засобів зв’язку, побутової та комп’ютерної техніки, обладнання та устаткування, що здійснюється вищими навчальними закладами, переміщеними з району проведення антитерористичної операції, за умови погодження з центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить вищий навчальний заклад”.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

      

   

  Додаток
  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 13 жовтня 2015 р. № 935

  ПЕРЕЛІК
  державних вищих навчальних закладів, переміщен
  их
  з району проведення антитерористичної операції

  Горлівський інститут іноземних мов Державного вищого навчального закладу “Донбаський державний педагогічний університет”

  Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет”

  Державний заклад  “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”

  Державний заклад “Луганський державний медичний університет”

  Донбаська національна академія будівництва і архітектури

  Донбаський державний технічний університет

  Донецька державна музична академія імені С. С. Прокоф’єва

  Донецький державний університет управління

  Донецький національний медичний університет імені М. Горького

  Донецький національний університет

  Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

  Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Донецький юридичний інститут МВС України

  Луганська державна академія культури і мистецтв

  Луганський державний університет  внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка

  Луганський національний аграрний університет

  Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

   

  _____________________