• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 2 вересня 2015 р. № 735

  Київ

  Питання публічного акціонерного
  товариства “Українська залізниця”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Статут публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, що додається.

  2. Здійснити приватне розміщення першого випуску акцій публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі — товариство) у кількості 229879115 штук номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

  3. Міністерству інфраструктури:

  1) затвердити положення про наглядову раду товариства, про ревізійну комісію товариства та про правління товариства;

  2) забезпечити оформлення та підписання рішення про приватне розміщення (випуск) акцій товариства;

  3) здійснити для формування статутного капіталу товариства приватне розміщення першого випуску простих іменних акцій у кількості 229879115 штук номінальною вартістю 1000 гривень кожна;

  4) затвердити результати приватного розміщення акцій товариства;

  5) здійснити в установленому порядку інші заходи, пов’язані з утворенням товариства.

  4. Голові правління товариства:

  1) здійснити в установленому порядку заходи, пов’язані з державною реєстрацією товариства;

  2) здійснити заходи щодо реєстрації в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій товариства;

  3) забезпечити укладення договору про обслуговування випуску акцій між товариством та Центральним депозитарієм цінних паперів і вчинити дії щодо відкриття рахунка;

  4) забезпечити відкриття рахунка для обліку акцій, отриманих товариством;

  5) здійснити переоформлення правовстановлюючих документів на об’єкти нерухомого майна та земельні ділянки.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 21

   

      

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 вересня 2015 р. № 735

  СТАТУТ
  публічного акціонерного товариства
  “Українська залізниця”

  Загальні положення

  1. Публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” (далі — товариство) є юридичною особою, що утворене відповідно до Закону України “Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування” (далі — Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

  2. Товариство утворено як публічне акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності, на базі Укрзалізниці, а також підприємств, установ та організацій залізничного транспорту загального користування, які реорганізовано шляхом злиття, згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 р. № 200 “Про утворення публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” (далі — підприємства залізничного транспорту).

  Товариство є правонаступником усіх прав і обов’язків Укрзалізниці та підприємств залізничного транспорту.

  3. Найменування товариства:

  українською мовою: повне — публічне акціонерне товариство “Українська залізниця”, скорочене — ПАТ “Укрзалізниця”;

  російською мовою: повне — публичное акционерное общество “Украинская железная дорога”, скорочене — ПАО “Укрзализныця”;

  англійською мовою: повне — public joint stock companyUkrainian railway”, скорочене — JSCUkrzaliznytsia”.

  4. Місцезнаходження товариства: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5.

  Мета і предмет діяльності товариства

  5. Метою діяльності товариства є задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності.

  6. Предметом діяльності товариства є:

  1)      надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні;

  2)      надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов’язаних з використанням об’єктів інфраструктури;

  3)      проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об’єктів інфраструктури залізничного транспорту;

  4)      будівельна діяльність, в тому числі організація спорудження будівель; спорудження житлових і нежитлових будівель; будівництво комунікацій; будівництво споруд; спеціалізовані будівельні роботи;

  5)      будівництво залізниць і метрополітену;

  6)      допоміжне обслуговування наземного транспорту;

  7)      надання послуг локомотивної тяги;

  8)      транспортування вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) залізничними коліями загального та незагального користування;

  9)      надання послуг з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, видачі та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення;

  10)      надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти на залізничних коліях загального та незагального користування;

  11)      надання послуг з охорони вантажів, прийнятих до перевезення, а також охорона штучних споруд, об’єктів інфраструктури залізничного транспорту, провадження іншої охоронної діяльності;

  12)      діяльність із зберігання та складування всіх видів вантажів, у тому числі тих, що перебувають під митним контролем, а також вантажобагажу, багажу та ручної поклажі пасажирів;

  13)      надання транспортно-експедиторських послуг, організація перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів;

  14)      діяльність митного брокера та митного перевізника;

  15)      виробництво, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті;

  16)      надання послуг з ремонту вантажних вагонів і контейнерів, ремонту колісних пар, проведення промивально-пропарювальних робіт, а також дезінфекція вантажних вагонів;

  17)      продаж проїзних документів, виконання робіт та надання послуг з обслуговування пасажирів на станціях, вокзалах та в пасажирських поїздах;

  18)      ремонт електромашин, виготовлення електрощитів, електроосвітлювальної апаратури та металоконструкцій;

  19)      виготовлення, монтаж, ремонт, експертне обстеження, неруйнівний контроль, технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення, безпечна експлуатація та ремонт об’єктів котлонагляду, вантажопідіймальних механізмів та інших технічних засобів;

  20)      допоміжне обслуговування наземного транспорту, транспортне оброблення вантажів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, організація та забезпечення функціонування логістичних центрів з комплексного обслуговування у сфері залізничних вантажних перевезень;

  21)      централізоване управління парками вантажних вагонів різної форми власності відповідно до стратегічної політики держави, виконання робіт з утримання та експлуатації вокзальних комплексів, надання послуг з використання вокзалів;

  22)      випробування, обстеження та визначення технічного стану штучних споруд, земляного полотна з його спорудами та інших об’єктів інфраструктури;

  23)      проведення аналізу та актуалізація екологічної політики, оцінювання процесів системи екологічного управління;

  24)      розроблення нормативної, технічної, конструкторської та технологічної документації;

  25)      виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, випробувальних, проектно-вишукувальних робіт;

  26)      виконання робіт із стандартизації у галузі залізничного транспорту;

  27)      виготовлення та постачання технологічного обладнання для залізничного транспорту і його сервісне обслуговування;

  28)      діяльність у сфері телекомунікації, надання послуг оператора телекомунікацій та Інтернету, технічне обслуговування мереж теле- радіо-, проводового мовлення в межах промислової експлуатації;

  29)      комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність;

  30)      надання інформаційних послуг і консультування з питань інформатизації;

  31)      надання комерційних послуг, послуг фотокопіювання, діяльність телефонних центрів, оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність;

  32)      розроблення, впровадження, супровід та експлуатація автоматизованих систем керування, автоматизованих робочих місць та інформаційно-телекомунікаційних систем, систем, призначених для проведення наукових досліджень, проектування та управління;

  33)      встановлення, технічне обслуговування та ремонт обчислювальної техніки і мережевого устаткування;

  34)      створення, впровадження, експлуатація, супровід комплексних систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, надання послуг у галузі технічного захисту інформації;

  35)      надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, послуг електронного цифрового підпису, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;

  36)      надання послуг електронного цифрового підпису;

  37)      виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими (розподільними) тепловими мережами та постачання теплової енергії;

  38)       діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії, розподілення електроенергії;

  39)       торгівля електроенергією;

  40)       будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;

  41)       електромонтажні роботи;

  42)       надання послуг з централізованого теплопостачання, водопостачання та водовідведення, збирання, оброблення і видалення відходів;

  43)       постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;

  44)       забір, очищення та постачання води;

  45)       надання послуг із здійснення виробничого контролю за устаткуванням, виготовленням, монтажем, ремонтом і безпечною експлуатацією машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

  46)       забезпечення єдності вимірювань та метрологічна діяльність на залізничному транспорті;

  47)       виготовлення та ремонт засобів вимірювальної техніки, випробувального обладнання;

  48)       ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та транспортних подій;

  49)       надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

  50)       здійснення контролю за виконанням вимог пожежної безпеки на залізничному транспорті загального та незагального користування;

  51)       діяльність з виробничого екологічного контролю, моніторингу навколишнього природного середовища, проведення робіт з лісорозведення, утворення, утримання та відновлення захисних лісонасаджень;

  52)       збирання, оброблення та видалення безпечних відходів, відновлення матеріалів;

  53)       проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об’єктів інженерної інфраструктури;

  54)       виробництво харчових продуктів, торгівля продуктами харчування, напоями, тютюновими виробами та товарами господарського призначення і алкогольними напоями;

  55)       провадження торговельної діяльності, у тому числі комісійної, торговельно-посередницької та торговельно-закупівельної;

  56)       оптова та роздрібна торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;

  57)       провадження поліграфічної, видавничої, рекламної діяльності та надання пов’язаних з ними послуг;

  58)       розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних та комп’ютерних програм, демонстрація кінофільмів, видання звукозаписів;

  59)       провадження діяльності із забезпечення пасажирських і вантажних перевезень автомобільним транспортом;

  60)       технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;

  61)       забезпечення функціонування дитячих залізниць;

  62)       медична практика, інша діяльність у сфері охорони здоров’я;

  63)       виробництво та реалізація фармацевтичних препаратів і матеріалів;

  64)       заготівля та переробка донорської крові та її компонентів;

  65)       організація роботи лікарсько-експертних комісій з метою організації та проведення попередніх (під час приймання на роботу) та періодичних профілактичних медичних оглядів;

  66)       здійснення медичного обслуговування на засадах добровільного медичного страхування;

  67)       придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

  68)       провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;

  69)       провадження діяльності у сфері освіти, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, надання послуг з підготовки фахівців робочих професій;

  70)       провадження діяльності з організації подорожей, перевезення та тимчасового розміщення туристів, інші види діяльності, пов’язані з туристичними послугами, у тому числі бронювання, організація відпочинку та санаторно-курортного лікування;

  71)    організація та проведення виставок, конгресів, семінарів, конференцій, виставок-продажів, презентацій тощо;

  72)    фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, організація відпочинку та розваг;

  73)    провадження діяльності у сфері сільського господарства, мисливства, лісництва та лісозаготівель і надання пов’язаних з ними послуг;

  74)    оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів, виготовлення виробів із соломи та рослинних матеріалів для плетіння;

  75)    металургійне виробництво;

  76)    виробництво бетону і виробів з бетону і залізобетону;

  77)    виробництво меблів;

  78)    виробництво гумових і пластмасових виробів;

  79)    виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції;

  80)    виробництво готових металевих виробів та металоконструкцій, крім машин і устаткування;

  81)    ремонт і монтаж машин і устаткування;

  82)    збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних матеріалів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;

  83)    заготівля та переробка металобрухту, кольорових і чорних металів;

  84)    виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, виконання робіт, пов’язаних з небезпечними хімічними речовинами;

  85)    розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та інших подібних цілей, добування корисних копалин та розроблення кар’єрів, підготовчі роботи на будівельному майданчику;

  86)    провадження діяльності у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в зазначених сферах, картографічна діяльність і діяльність з надання даних щодо просторових параметрів;

  87)    виконання маркшейдерських робіт;

  88)    діяльність з розроблення документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин для підприємств, установ, організацій та фізичних осіб — підприємців, контроль якості стічних вод;

  89)    виконання робіт та надання послуг з технічного аудиту, інспекційного та приймального контролю;

  90)    зберігання та перевезення вибухових матеріалів промислового призначення, проведення вибухових робіт;

  91)    обслуговування будинків і територій;

  92)     надання житлово-комунальних послуг, утримання, експлуатація і ремонт об’єктів житлового фонду, гуртожитків, об’єктів соціально-побутового призначення, комунального господарства;

  93)     складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту;

  94)     діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження;

  95)     добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

  96)     добування піску, гравію, глин і каоліну;

  97)     лісопильне та стругальне виробництво;

  98)     монтаж водопровідних мереж, систем опалення, вентиляції та кондиціювання;

  99)     діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

  100)      діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;

  101)      роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах;

  102)      надання послуг з фінансового лізингу, оренди, прокату;

  103)      емісія цінних паперів, у тому числі боргових;

  104)      науково-технічна, бібліотечно-бібліографічна, довідково-інформаційна діяльність;

  105)      провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею; організація та забезпечення безпеки спеціальних видів зв’язку;

  106)      виготовлення, розповсюдження та надання вантажовідправникам запірно-пломбувальних пристроїв;

  107)      реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт та утримання контактної мережі та інших технологічних мереж;

  108)      діагностика, експертне обстеження та випробування контактної мережі та високовольтного обладнання;

  109)      розроблення та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту.

  7. Відповідно до мети, визначеної цим Статутом, товариство має право провадити, крім передбачених у пункті 6 цього Статуту, також інші не заборонені законодавством види діяльності.

  8. Види діяльності, які відповідно до законодавства підлягають ліцензуванню або отриманню документів дозвільного характеру, провадяться товариством за наявності відповідної ліцензії чи дозволу.

  9. Товариство провадить зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства, мети і предмета діяльності, передбачених цим Статутом.

  10. Товариство провадить діяльність із залучення інвесторів, зокрема іноземних, розробляє інвестиційні проекти та контролює стан їх реалізації, бере участь у залученні коштів з міжнародних фінансових ринків у порядку, визначеному законодавством, а також має право залучати кредитні ресурси на внутрішньому ринку.

  11. Товариство здійснює захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України “Про державну таємницю” та інших актів законодавства. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, за наявності у них відповідних документів.

  Юридичний статуc товариства

  12. Товариство є юридичною особою з дня державної реєстрації.

  13. Товариство має цивільні права та обов’язки, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України і наказами Мінінфраструктури, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та внутрішніми документами товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту.

  14. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов’язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом.

  15. Товариство має самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, ідентифікаційним кодом та зображенням малого Державного Герба України. Товариство має право мати інші печатки, а також штампи і бланки із своїм найменуванням, власний знак для товарів і послуг та інші реквізити, необхідні для його діяльності.

  16. Товариство має право відкривати поточні (у тому числі єдиний поточний рахунок із спеціальним режимом використання), валютні, депозитні та інші рахунки в установах банків як на території України, так і за її межами, у порядку, визначеному законодавством.

  17. Товариство в установленому законодавством порядку має право бути засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб.

  Товариство створює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

  Створення, реорганізація та ліквідація юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, здійснюється відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Товариство не відповідає за зобов’язаннями юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких воно є, а вони — не відповідають за зобов’язаннями товариства, крім випадків, передбачених законодавством чи договором.

  18. Товариство разом з іншими суб’єктами господарювання може утворювати спілки, асоціації та інші об’єднання.

  19. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності і самоокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов’язань.

  Фінансово-господарська діяльність товариства провадиться відповідно до фінансового плану, який складається товариством згідно із законодавством та затверджується вищим органом товариства.

  Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис, формує облікову політику.

  20. Товариство має у власності майно, що внесене до його статутного капіталу, та/або інше майно, набуте ним на підставах, що не заборонені законодавством. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження таким майном згідно з метою своєї діяльності з урахуванням вимог законодавства та цього Статуту.

  21. За товариством закріплено на праві господарського відання державне майно, що передане йому відповідно до законодавства. Товариство здійснює користування та розпорядження цим майном відповідно до мети своєї діяльності з урахуванням обмежень, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами та цим Статутом.

  22. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями товариства. Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна, набутого на праві власності відповідно до законодавства.

  23. Для реалізації мети, що стоїть перед товариством, та провадження господарської діяльності товариство приймає внутрішні документи, обов’язкові для виконання всіма працівниками і підрозділами товариства.

  24. Товариство надає державним органам пропозиції щодо вдосконалення функціонування залізничного транспорту, відкриття та закриття залізничних ліній (дільниць), залізничних станцій для виконання всіх або деяких операцій, пов’язаних з прийманням та відправленням поїздів, прийманням, видачею, навантаженням, розвантаженням, сортуванням, зберіганням вантажів (у тому числі в контейнерах), багажу і вантажобагажу.

  Засновник та акціонер товариства

  25. Засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  Управління корпоративними правами держави стосовно товариства здійснює Кабінет Міністрів України.

  Управління корпоративними правами держави, переданими до статутного капіталу товариства, здійснює товариство.

  26. Єдиним акціонером товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України.

  27. Акціонер товариства має право:

  1)    подавати до наглядової ради кандидатури своїх представників;

  2)    брати участь в управлінні товариством на умовах, визначених цим Статутом та законодавством, а також передавати Мінінфраструктури окремі повноваження з управління корпоративними правами держави щодо товариства;

  3)    отримувати дивіденди;

  4)    отримувати в разі ліквідації товариства його майно або вартість такого майна;

  5)    отримувати інформацію про господарську діяльність товариства.

  Акціонер має також інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

  28. Акціонер зобов’язаний:

  1)     дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів товариства;

  2)     виконувати рішення органів товариства;

  3)     виконувати свої зобов’язання перед товариством;

  4)     не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

  29. На вимогу акціонера товариство зобов’язане надавати йому доступ до такої інформації та документів у порядку, визначеному законодавством:

  1)      цього Статуту та змін до нього, річної та квартальної фінансової звітності, фінансового плану товариства і фінансових планів юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, та звітів про їх виконання;

  2)      протоколів засідань наглядової ради, правління та ревізійної комісії;

  3)      переліку осіб, які мають довіреність на представництво інтересів товариства;

  4)      інших відомостей відповідно до законодавства.

  Майно товариства

  30. Майно товариства складають основні фонди, оборотні засоби, кошти, майнові права, зокрема право господарського відання майном, переданим товариству на праві господарського відання, та право постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту, акції (частки, паї) у статутному капіталі господарських товариств, інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, а також інші активи, відображені в бухгалтерському обліку товариства.

  31. Майно товариства формується за рахунок:

  1)    майна, внесеного засновником до статутного капіталу товариства;

  2)    доходів, отриманих у результаті провадження господарської діяльності;

  3)    коштів, що надходять від розміщення цінних паперів, майнових і немайнових прав, в тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;

  4)    доходів, отриманих від операцій з цінними паперами, в тому числі з облігаціями;

  5)    надходжень від провадження господарської діяльності юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, а також господарських товариств, пакети акцій (частки у статутному капіталі) яких внесені до статутного капіталу товариства;

  6)    дивідендів за акціями (часток, паїв), які належать товариству, крім дивідендів, які підлягають сплаті до державного бюджету, у порядку, встановленому законодавством;

  7)    майнових прав, в тому числі права постійного користування земельними ділянками, наданими для розміщення підприємств залізничного транспорту та майна, закріпленого за товариством на праві господарського відання;

  8)    кредитів та позик;

  9)    капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

  10)       іншого майна та майнових прав, набутих товариством на законних підставах;

  11)       інших надходжень, не заборонених законодавством.

  32. Здійснюючи право власності, товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності товариства.

  33. Товариство не має права безоплатно передавати майно, внесене до його статутного капіталу, іншим юридичним особам чи громадянам, крім передбачених законом випадків.

  Розпорядження майном товариства, в тому числі шляхом списання, відчуження, передачі в користування, оренду, концесію відповідного майна, розпорядження майном, внесеним до статутного капіталу товариства, та майном, набутим товариством під час його господарської діяльності, здійснюється в порядку, встановленому законодавством, з урахуванням обмежень щодо розпорядження таким майном, визначених законом та цим Статутом.

  Кошти, отримані від операцій з майном, спрямовуються виключно на провадження статутної діяльності товариства.

  34. Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів.

  Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

  Товариство несе ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є його власністю, а також майна, закріпленого за ним на праві господарського відання.

   

  Списання майна, що закріплене за товариством на праві господарського відання, здійснюється товариством у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти, отримані від списання такого майна, використовуються відповідно до затвердженого фінансового плану.

  35. Товариство використовує, володіє та утримує земельні ділянки, надані йому на праві постійного користування, за їх цільовим призначенням відповідно до законодавства.

  Статутний капітал товариства

  36. Статутний капітал товариства становить 229879115000 (двісті двадцять дев’ять мільярдів вісімсот сімдесят дев’ять мільйонів сто п’ятнадцять тисяч) гривень.

  37. Статутний капітал товариства поділяється на 229879115 простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 гривень кожна.

  38. Акціонеру товариства належить 229879115 простих іменних акцій, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

  39. Статутний капітал товариства після формування в повному обсязі може бути збільшений за рішенням вищого органу товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

  Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

  40. Зменшення статутного капіталу товариства здійснюється за рішенням вищого органу товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

  41. Зменшення статутного капіталу товариства допускається після повідомлення про це всім його кредиторам у порядку, встановленому законодавством.

  Цінні папери товариства

  42. Товариство випускає акції на розмір його статутного капіталу і проводить реєстрацію їх випуску в установленому законодавством порядку. Акції товариства існують у бездокументарній формі.

  43. Обслуговування випуску акцій товариства, облік та підтвердження права власності на такі акції здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему.

  44. Акціонер товариства, який володіє 100 відсотками його акцій, не може відчужувати належні йому акції, передавати в управління, заставу, використовувати для формування статутного (складеного) капіталу суб’єктів господарювання та вчиняти щодо них інші правочини, наслідком яких може бути їх відчуження з державної власності.

  45. Вартість майна та майнових прав, внесених в оплату акцій під час утворення товариства, визначено на підставі зведеного акта оцінки майна з урахуванням особливостей, встановлених законом.

  46. Товариство може здійснювати випуск (емісію) облігацій та інших цінних паперів відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Порядок розподілу прибутку та
  покриття збитків товариства

  47. Узагальненим показником діяльності товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття всіх витрат, пов’язаних з діяльністю товариства, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов’язаннями), а також передбачених законом податків і зборів.

  Чистий прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників і сплати дивідендів.

  Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні товариства і використовується відповідно до рішень вищого органу товариства.

  Чистий прибуток товариства, з якого розраховується та сплачується частина чистого прибутку (доходу) до державного бюджету, зменшується на суму нарахованої амортизації на майно, передане товариству на праві господарського відання, яка спрямовується на фінансування капітальних вкладень для будівництва (реконструкції, модернізації) таких об’єктів.

  Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків товариства визначається відповідно до законодавства та цього Статуту.

  Товариство зобов’язане спрямовувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів у порядку, встановленому законодавством.

  48. За рахунок чистого прибутку, що залишається після проведення розрахунків з бюджетом, товариство:

  може створювати такі фонди: фонд розвитку виробництва, фонд накопичення та матеріального заохочення, інноваційний фонд, фонд підтримки медичних закладів, фонд соціального розвитку тощо;

  формує резервний капітал.

  Нарахування (створення) і використання фондів здійснюється товариством відповідно до затвердженого в установленому порядку фінансового плану.

  49. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5 відсотків суми чистого прибутку до досягнення його встановленого розміру.

  50. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається вищим органом товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

  Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються шляхом перерахування коштів до державного бюджету на підставі рішення, прийнятого вищим органом товариства, у строк, визначений законодавством.

  Органи товариства

  51. Для забезпечення функціонування товариства утворюються органи товариства, а також апарат управління товариством.

  52. Органами товариства є:

  1)    загальні збори;

  2)    наглядова рада;

  3)    правління;

  4)    ревізійна комісія.

  Вищий орган

  53. Вищим органом є загальні збори акціонерів. Функції загальних зборів виконує Кабінет Міністрів України.

  54. Функції вищого органу, які передбачені законодавством, цим Статутом, а також внутрішніми документами товариства, крім функцій, зазначених у пункті 56 цього Статуту, здійснюються Кабінетом Міністрів України одноосібно.

  55. До виключної компетенції вищого органу належать питання щодо:

  1)      визначення основних напрямів діяльності товариства;

  2)      внесення змін до Статуту товариства;

  3)      прийняття рішення:

  про анулювання викуплених акцій;

  про зміну типу товариства;

  про розміщення акцій товариства;

  про збільшення статутного капіталу товариства;

  про зменшення статутного капіталу товариства;

  про дроблення та консолідацію акцій товариства;

  про викуп товариством розміщених ним акцій;

  про виділ та припинення товариства, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, комісії з припинення, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

  за результатами розгляду звітів наглядової ради, правління, ревізійної комісії;

  про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

  про участь товариства у промислово-фінансових групах, асоціаціях та об’єднаннях;

  про створення, реорганізацію та ліквідацію юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство, затвердження їх статутів, а також прийняття рішення про реорганізацію та ліквідацію господарських товариств, пакети акцій або частки у статутному капіталі яких внесені до статутного капіталу товариства;

  4)        затвердження положень про наглядову раду, правління, ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

  5)        затвердження річного звіту товариства;

  6)        розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

  7)        затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

  8)        призначення та звільнення з посади голови правління, затвердження чисельності та персонального складу правління;

  9)        затвердження чисельності та персонального складу членів наглядової ради;

  10)      затвердження чисельності та персонального складу ревізійної комісії;

  11)      затвердження висновків ревізійної комісії;

  12)      затвердження фінансового плану товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

  13)      затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

  14)       затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства;

  15)       інші питання діяльності товариства відповідно до законодавства.

  Повноваження з питань, віднесених до виключної компетенції вищого органу, не можуть бути передані іншим органам товариства.

  56. Мінінфраструктури підписує цивільно-правові договори з головами наглядової ради та ревізійної комісії товариства, укладає контракт з головою правління товариства.

  57. Рішення з питань, визначених пунктом 55 цього Статуту, оформляються відповідним актом Кабінету Міністрів України, проект якого розробляється та подається в установленому порядку Мінінфраструктури.

  Наглядова рада

  58. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством і цим Статутом, контролює та регулює діяльність правління.

  Наглядова рада діє на підставі положення про неї.

  59. Наглядова рада складається з не менш як п’яти та не більш як одинадцяти осіб, які призначаються та звільняються у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та відповідають вимогам, передбаченим цим Статутом та законодавством.

  Строк повноважень членів наглядової ради становить три роки.

  60. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії. Членом наглядової ради не можуть бути обрані особи, які не відповідають вимогам законодавства.

  Одна і та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

  61. У період виконання членами наглядової ради своїх обов’язків товариство виплачує їм фіксовану винагороду з урахуванням обмежень, передбачених законодавством, і здійснює компенсацію витрат, пов’язаних з виконанням членами наглядової ради своїх функцій, у межах, встановлених затвердженим фінансовим планом товариства.

  Порядок виплати членам наглядової ради винагороди визначається цим Статутом, положенням про наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписує голова правління чи інша уповноважена вищим органом особа на умовах, затверджених рішенням вищого органу. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

  Витрати членів наглядової ради, що безпосередньо пов’язані з їх діяльністю (відрядження, телефонні, поштові, канцелярські тощо), здійснюються за рахунок товариства відповідно до затвердженого фінансового плану товариства.

  Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями чи іншими представниками держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

  62. Вищий орган може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне призначення нових членів.

  63. Без рішення вищого органу повноваження члена наглядової ради припиняються:

  1)      за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариству за два тижні;

  2)      у разі неможливості виконання обов’язків члена наглядової ради за станом здоров’я;

  3)      у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що унеможливлює виконання обов’язків члена наглядової ради;

  4)      у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

  У разі дострокового припинення повноважень члена наглядової ради вищий орган призначає нового члена наглядової ради на період до закінчення повноважень наглядової ради.

  64. За рішенням вищого органу на наглядову раду може бути покладено вирішення окремих питань, що належать до компетенції вищого органу, крім тих, що належать до виключної компетенції вищого органу.

  65. До виключної компетенції наглядової ради належить:

  1)      заслуховування звітів голови та членів правління з питань фінансово-господарської діяльності товариства;

  2)      підготовка рекомендацій щодо розміру дивідендів за акціями та порядку їх виплати з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

  3)      прийняття рішення:

  про використання фондів товариства;

  про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

  про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, або відмову від вчинення такого правочину відповідно до законодавства та цього Статуту;

  про відсторонення голови або члена правління від здійснення повноважень та подання пропозицій вищому органу щодо особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

  про утворення постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції;

  щодо відчуження корпоративних прав юридичних осіб, засновником, співзасновником або учасником яких є товариство;

  про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  про затвердження ринкової вартості майна товариства;

  про розміщення товариством облігацій та інших цінних паперів;

  про викуп товариством розміщених ним облігацій та інших цінних паперів;

  4)      затвердження умов контрактів та їх укладення з членами правління товариства;

  5)        визначення форм контролю за діяльністю правління;

  6)        затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю товариства;

  7)        вирішення інших питань, віднесених до її компетенції законодавством та цим Статутом.

  66. Наглядова рада приймає рішення з питань, що належать до її виключної компетенції.

  Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім вищого органу, за винятком випадків, встановлених законодавством.

  Наглядова рада не має права втручатися в оперативну господарську діяльність товариства.

  67. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради в установленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.

  Корпоративний секретар є посадовою особою товариства, що здійснює правове, організаційно-технічне забезпечення та координацію роботи органів управління, обмін інформацією між ними та акціонером, виконує інші завдання відповідно до положення про корпоративного секретаря товариства.

  Корпоративний секретар не є членом наглядової ради і не має права голосу на засіданнях наглядової ради.

  Товариство у разі обрання корпоративного секретаря може утворювати структурний підрозділ товариства, завданням якого є забезпечення виконання корпоративним секретарем усіх покладених на нього обов’язків.

  68. Засідання наглядової ради проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на квартал. Засідання наглядової ради можуть фіксуватися за допомогою технічних засобів.

  Засідання наглядової ради проводяться, як правило, за місцезнаходженням товариства. За згодою усіх членів наглядової ради засідання наглядової ради також можуть проводитися за допомогою технічних засобів зв’язку (в тому числі за допомогою телефонної або відеоконференції) з обов’язковою фіксацією результатів голосування у протоколі, який оформляється відповідно до пункту 75 цього Статуту.

  69. Засідання наглядової ради скликається за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, а також на вимогу ревізійної комісії, правління чи його члена.

  Корпоративний секретар у разі його обрання забезпечує скликання засідання наглядової ради.

  70. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

  71. Особа, яка виступила з ініціативою скликання засідання наглядової ради, зобов’язана надати голові наглядової ради або корпоративному секретарю (у разі його обрання):

  перелік питань, які виносяться на розгляд наглядової ради;

  документи та матеріали з кожного питання порядку денного;

  відповідний проект рішення.

  До повідомлення про скликання засідання наглядової ради додаються усі матеріали, пов’язані з порядком денним.

  72. Передача права голосу членом наглядової ради товариства іншій особі, у тому числі іншому члену наглядової ради, не допускається.

  73. Засідання наглядової ради вважається правоможним, якщо в ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

  74. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

  У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень вирішальним є голос голови наглядової ради.

  75. Рішення наглядової ради оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання. Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар у разі його обрання.

  У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

  місце, дата і час проведення засідання;

  особи, які брали участь у засіданні;

  порядок денний засідання;

  питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували “за”, “проти” або утрималися від голосування з кожного питання;

  зміст прийнятих рішень.

  76. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Рішення про проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування приймається головою наглядової ради, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються члени наглядової ради.

  У разі проведення засідання наглядової ради шляхом заочного голосування голова наглядової ради або за дорученням голови наглядової ради корпоративний секретар товариства безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку:

  забезпечує ознайомлення членів наглядової ради з матеріалами (до питань порядку денного) засідання наглядової ради;

  готує та надсилає членам наглядової ради бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти”, “утримався”) з кожного питання порядку денного.

  Члени наглядової ради зобов’язані в установлений головою наглядової ради строк надати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання наглядової ради безпосередньо до корпоративного секретаря товариства у разі його обрання або надіслати на адресу товариства на ім’я голови наглядової ради.

  Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування підписує голова наглядової ради та корпоративний секретар у разі його обрання. Бюлетені з результатами голосування членів наглядової ради, що брали участь у заочному голосуванні з питань порядку денного засідання наглядової ради, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

  Протокол засідання наглядової ради шляхом проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом п’яти днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень. За наявності у членів наглядової ради заперечень вони викладаються письмово та додаються до протоколу.

  77. Наглядова рада регулярно оцінює результати своєї діяльності та результати роботи кожного члена наглядової ради. Оцінювання діяльності наглядової ради та діяльності кожного члена наглядової ради здійснюється щороку.

  78. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради з урахуванням вимог закону.

  79. Голова наглядової ради відповідно до наданих йому членами наглядової ради повноважень:

  1)   скликає та веде засідання наглядової ради;

  2)   забезпечує підготовку матеріалів з питань, що виносяться для розгляду на засідання наглядової ради;

  3)   організовує:

  здійснення контролю за виконанням рішень вищого органу та наглядової ради;

  проведення аналізу та обов’язкових щорічних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства і подання їх результатів на розгляд вищому органу;

  4)    погоджує фінансові та інвестиційні плани товариства перед поданням їх на затвердження вищому органу.

  80. Посадові особи товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України “Про акціонерні товариства” та цим Статутом.

  Правління

  81. Колегіальним виконавчим органом товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є правління.

  82. Правління діє на підставі законодавства, цього Статуту та положення про нього. Правління підзвітне вищому органу та наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені товариства у межах, встановлених законодавством, цим Статутом і положенням про нього. Діяльність правління регулюється принципами економічної доцільності та спрямована на одержання прибутку та збільшення вартості товариства.

  83. Членом правління може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Члени правління несуть персональну відповідальність за виконання рішень вищого органу, наглядової ради та правління.

  84. Очолює правління голова, який призначається та звільняється з посади вищим органом. Строк повноважень голови та членів правління становить три роки. Одна і та сама особа може бути головою або членом правління неодноразово.

  85. Відповідно до рішення правління член правління може призначатися відповідальним за конкретний напрям діяльності товариства.

  86. Порядок призначення голови та членів правління, в тому числі в разі дострокового припинення повноважень попереднього голови та членів правління, встановлюється законодавством та внутрішніми документами товариства.

  87. Повноваження голови правління та/або членів правління припиняються достроково:

  1)    у разі одностороннього складення з себе повноважень голови правління, члена правління;

  2)    у разі виникнення обставин, які відповідно до законодавства перешкоджають виконанню обов’язків голови правління та/або члена правління;

  3)    у разі прийняття вищим органом рішення про дострокове припинення повноважень голови правління та/або члена правління;

  4)    у разі затвердження вищим органом нового складу правління;

  5)    з підстав, передбачених контрактом;

  6)    в інших випадках, передбачених законодавством та цим Статутом.

  88. У випадку, передбаченому підпунктом 2 пункту 87 цього Статуту, голова правління або член правління зобов’язаний протягом 10 календарних днів у письмовій формі повідомити правлінню, наглядовій раді та вищому органу про настання таких обставин.

  89. У разі одностороннього складення з себе повноважень голова правління та/або член правління зобов’язаний письмово повідомити про це правлінню, наглядовій раді та вищому органу не пізніше ніж за два тижні до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження.

  90. У разі дострокового припинення повноважень голови правління та/або члена правління вищий орган призначає нового голову правління та/або члена правління на період до закінчення трирічного строку повноважень правління.

  91. Наглядова рада має право у випадках, встановлених законодавством, відсторонити голову правління від виконання повноважень. Наглядова рада зобовязана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення повідомити про це вищому органу товариства для прийняття відповідного рішення. До вирішення вищим органом питання про припинення повноважень голови правління наглядова рада подає вищому органу пропозицію щодо призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

  92. Контракт з головою правління укладає в установленому законодавством порядку уповноважена вищим органом особа. Контракти з членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

  93. Права та обов’язки голови та членів правління визначаються законодавством, цим Статутом та контрактом. Голова та члени правління у своїй діяльності повинні керуватися законодавством, цим Статутом, рішеннями вищого органу, рішеннями наглядової ради, внутрішніми документами товариства.

  94. Голова та члени правління у своїй діяльності зобов’язані не розголошувати комерційну та банківську таємницю, а також іншу конфіденційну інформацію. Голова та члени правління не повинні використовувати своє службове становище та інформацію про діяльність товариства у власних інтересах, а також допускати використання цієї інформації сторонніми особами у власних інтересах. У разі виникнення у члена правління заінтересованості під час виконання своїх повноважень та/або прийняття будь-яких рішень в межах повноважень такий член правління зобов’язаний негайно повідомити голові правління про такі обставини. У разі виникнення в голови правління заінтересованості під час виконання своїх повноважень та/або прийняття будь-яких рішень у межах повноважень голова правління зобов’язаний негайно повідомити наглядовій раді про такі обставини.

  95. Голова та члени правління мають право ознайомлюватися з нормативними, обліковими, звітними, договірними та іншими документами і матеріалами правління, вносити пропозиції до плану роботи правління, а також своєчасно отримувати матеріали для прийняття вмотивованих рішень, отримувати копії протоколів засідань та рішення правління.

  96. Голові та членам правління виплачується винагорода на умовах, передбачених контрактами, укладеними з ними.

  97. За підсумками року правління звітує перед вищим органом та наглядовою радою про свою діяльність та загальний стан товариства.

  98. Загальна компетенція правління визначається цим Статутом. Правління вирішує всі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до компетенції вищого органу та наглядової ради.

  99. До компетенції правління належить:

  1)      організація виконання рішень вищого органу та наглядової ради, забезпечення відповідності діяльності товариства вимогам законодавства;

  2)      вирішення питань організації господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності, операції з цінними паперами, участі у господарських товариствах, придбання пакетів акцій інших акціонерних товариств;

  3)      розроблення та надання наглядовій раді проектів основних напрямів та перспективних планів товариства, їх реалізації, у тому числі річних фінансових планів та інвестиційної програми товариства, підготовка для наглядової ради звітів про виконання затверджених вищим органом планів, програм, а також розроблення і затвердження поточних планів діяльності товариства;

  4)      надання на вимогу наглядової ради та/або вищого органу звітів про діяльність правління та членів правління;

  5)     визначення та затвердження організаційної структури товариства та його штатного розпису, встановлення чисельності працівників, прийняття та звільнення працівників апарату управління товариства, прийняття рішення про їх заохочення та накладення дисциплінарних стягнень;

  6)     затвердження положення про структурні підрозділи товариства;

  7)     організація та здійснення поточного контролю за діяльністю структурних підрозділів товариства, а також філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх діяльність;

  8)     надання вищому органу та наглядовій раді пропозицій, пов’язаних з випуском облігацій та інших цінних паперів товариства;

  9)     підготовка проектів документів щодо випуску та розміщення облігацій та інших цінних паперів товариства;

  10)      організація випуску і розміщення облігацій та інших цінних паперів товариства;

  11)      видача довіреностей від імені товариства та їх відкликання;

  12)      розпорядження майном і грошовими коштами товариства в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;

  13)      прийняття рішення про передачу в оренду майна товариства в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;

  14)      прийняття рішення про списання майна товариства та повністю амортизованого майна, що закріплене за товариством на праві господарського відання, в межах компетенції правління у порядку, встановленому законодавством, цим Статутом та відповідними положеннями товариства;

  15)      прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менш як 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

  16)      затвердження опису та зображення знака для товарів і послуг товариства;

  17)      затвердження внутрішніх розрахункових цін, зборів та платежів за роботи (послуги), що виконуються (надаються) товариством, які не належать до сфери природної монополії;

  18)      визначення облікової політики товариства, затвердження правил, що забезпечують відповідну організацію і достовірність бухгалтерського обліку в товаристві;

  19)      затвердження інформації щодо відомостей про діяльність товариства, що надаються вищому органу, кредиторам та оприлюднюються в засобах масової інформації;

  20)      визначення порядку провадження господарської діяльності товариства;

  21)      затвердження правил, положень, процедур та інших внутрішніх документів товариства, крім тих, затвердження яких віднесено цим Статутом до компетенції вищого органу, наглядової ради або ревізійної комісії;

  22)      призначення на посаду та звільнення з посади фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах з товариством згідно із законодавством;

  23)      визначення умов оплати праці працівників товариства та посадових осіб філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з урахуванням обмежень та у порядку, встановленому законодавством, крім працівників товариства — членів правління, членів наглядової ради та членів ревізійної комісії, і визначення порядку заохочення таких працівників;

  24)      встановлення порядку обліку афілійованих осіб товариства;

  25)      розгляд і погодження проекту колективного договору товариства, положення про галузеве недержавне пенсійне забезпечення тощо;

  26)      прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, затвердження положень про них, їх організаційну структуру та вирішення питань щодо управління їх роботою;

  27)      визначення умов оплати праці керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, а також прийняття рішень про притягнення зазначених осіб до матеріальної відповідальності;

  28)      погодження напрямів діяльності, обсягів, перспективних, фінансових планів та інвестиційних програм філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;

  29)      розгляд матеріалів за результатами ревізій та перевірок фінансово-господарської діяльності товариства (внутрішнього контролюючого органу товариства) та зовнішніх перевірок, які проводяться згідно із законодавством, звітів керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства з прийняттям відповідних рішень за їх результатами;

  30)      проведення аналізу і подання на розгляд вищого органу та наглядової ради річних фінансових звітів товариства, підготовка фінансових планів та інформації про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;

  31)      визначення представників товариства для участі в загальних зборах юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток у статутному капіталі) яких внесено до статутного капіталу товариства, а також господарських товариств, державні пакети акцій (частки) яких вносяться до статутного капіталу товариства;

  32)      визначення позиції товариства (представників товариства) під час розгляду таких питань порядку денного загальних зборів акціонерів чи учасників та/або засідань наглядової ради товариств, зазначених у підпункті 31 цього пункту:

  затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів (учасників);

  визначення кількісного складу, обрання та дострокове припинення повноважень членів наглядової ради;

  прийняття рішення стосовно формування складу їх органів;

  визначення кількості, номінальної вартості, граничних розмірів та категорії (типу) випущених акцій, прав, що надаються за цими акціями, дроблення та консолідація зазначених акцій;

  збільшення або зменшення статутного капіталу;

  вчинення значних правочинів;

  прийняття рішення про їх участь в інших господарських організаціях (про входження в діючу організацію чи утворення нової організації), у тому числі про придбання та відчуження їх частки у статутному капіталі інших суб’єктів господарювання;

  здійснення правочинів щодо відчуження майна або його застави;

  надання поруки за виконання зобов’язань юридичних осіб, що не входять в одну групу осіб з товариством;

  затвердження річних фінансових планів та звітів про їх виконання;

  вчинення правочинів з цінними паперами;

  прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів, корпоративні права яких менш як 100 відсотків голосуючих акцій, що належать товариству;

  встановлення імовірності визначення їх неплатоспроможними внаслідок прийняття ними на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

  прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

  інші питання, передбачені законодавством та цим Статутом;

  33)       призначення на посаду та звільнення з посади керівників філій, представництв, інших відокремлених підрозділів, встановлення їм розмірів винагороди та компенсації, прийняття рішення про заохочення, накладення дисциплінарних стягнень;

  34)     укладення та розірвання трудових договорів з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначення їх повноважень;

  35)     прийняття рішень з питань керівництва роботою юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, а також філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, здійснення контролю за виконанням покладених на них завдань;

  36)       погодження штатного розпису філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства;

  37)       призначення за погодженням з відповідним органом державної влади керівника режимно-секретного органу, на якого покладається організація та здійснення заходів щодо охорони державної таємниці;

  38)       підготовка проектів рішень про внесення змін до цього Статуту;

  39)       участь у підготовці проектів статутів юридичних осіб, засновником, співзасновником та/або учасником яких є товариство, та положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства;

  40)       підготовка пропозицій щодо розподілу та використання прибутку товариства, розміру виплати дивідендів та розміру капіталу (фондів), що створюється товариством відповідно до законодавства та цього Статуту;

  41)       здійснення інших повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом, внутрішніми документами товариства, рішеннями вищого органу та наглядової ради.

  Правління вирішує інші питання, пов’язані з поточною діяльністю товариства, внесені на його розгляд головою правління, наглядовою радою, що не належать до компетенції вищого органу та наглядової ради.

  100. Повноваження, передбачені підпунктами 2, 3, 6, 8, 16—21, 24—31 пункту 99 цього Статуту, належать до виключної компетенції правління і не можуть бути делеговані голові правління або члену правління, в тому числі шляхом попереднього схвалення дій голови та/або члена правління відповідним рішенням правління.

  101. Основною формою роботи правління є засідання, які можуть бути проведені за допомогою технічних засобів зв’язку (в тому числі за допомогою телефонної або відеоконференції). Допускається також прийняття рішень правлінням шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування) або іншим допустимим способом відповідно до законодавства.

  102. Засідання правління проводяться, як правило, за місцезнаходженням товариства.

  103. Засідання правління проводяться у міру потреби, але не рідше ніж один раз на два тижні. Засідання правління скликаються головою правління за власною ініціативою або на вимогу будь-якого члена правління.

  104. У кінці кожного календарного року, але не пізніше ніж 1 грудня поточного року, голова правління подає на затвердження правлінню план проведення засідань на наступний календарний рік. Затверджені дати проведення засідань правління є орієнтовними та не остаточними і можуть змінюватися правлінням у разі потреби. Внесення змін до плану проведення засідань не потребує окремого рішення правління.

  105. Повідомлення про проведення засідання правління (письмове повідомлення, електронний лист, телефакс тощо) надсилаються всім членам правління не пізніше ніж за три робочі дні до дати проведення засідання. У такому повідомленні зазначаються дата, час і місце проведення засідання правління, а також порядок денний. Члени правління мають право ініціювати внесення змін до запропонованого порядку денного шляхом надіслання голові правління (якщо засідання ініційоване членом правління — такому члену правління) відповідних пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення засідання.

  106. У разі виникнення потреби в оперативному прийнятті рішень правлінням засідання правління можуть проводитися без дотримання процедури, зазначеної у пункті 105 цього Статуту. У такому разі для цього необхідно отримати згоду всіх членів правління.

  107. Засідання правління вважається правоможним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини усього складу правління. Кожний член правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів правління, що присутні на засіданні. Передача права голосу членом правління іншій особі, у тому числі іншому члену правління, не допускається.

  108. У разі рівного розподілу голосів вирішальний голос має голова правління.

  109. Члени наглядової ради або члени ревізійної комісії можуть брати участь у засіданнях правління з правом дорадчого голосу. Питання, запропоноване до порядку денного засідання правління членом наглядової ради або членом ревізійної комісії, обов’язково вноситься до такого порядку денного.

  110. Представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, які підписали колективний договір від імені трудового колективу товариства, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

  111. Рішення правління приймаються колегіально на засіданнях правління та оформляються протоколом. Протокол та інші документи, затверджені правлінням товариства, підписують усі присутні члени правління.

  112. У протоколі засідання правління зазначається:

  номер протоколу;

  дата, час і місце проведення засідання;

  головуючий на засіданні (за відсутності голови правління);

  перелік осіб, присутніх на засіданні;

  порядок денний засідання;

  питання, винесені на голосування;

  результати голосування;

  прийняті рішення;

  протокол засідання може містити інформацію про основних доповідачів та висловлені на засіданні думки учасників.

  До протоколу засідання правління можуть додаватися матеріали, на підставі яких було прийнято відповідні рішення.

  113. У разі проведення засідання правління за допомогою технічних засобів зв’язку голова правління або член правління, який ініціював проведення засідання, визначає дату проведення засідання з використанням технічних засобів зв’язку. Усі члени правління повинні бути поінформовані про проведення засідання в порядку, передбаченому пунктами 105 і 106 цього Статуту. Строк інформування членів правління, передбачений у пункті 105 цього Статуту, може бути скорочений до двох робочих днів. Усі рішення, прийняті на засіданні правління, яке проводиться за допомогою технічних засобів зв’язку, фіксуються головою правління та відображаються у відповідному протоколі. Такий протокол підписується головою правління. До оформлення протоколу засідання правління, яке проводиться за допомогою технічних засобів зв’язку, застосовуються вимоги, передбачені пунктом 112 цього Статуту.

  Для забезпечення можливості проведення засідань правління за допомогою технічних засобів зв’язку члени правління письмово повідомляють голові правління свою електронну адресу, номер телефону та іншу контактну інформацію, необхідну для проведення такого засідання.

  114. Допускається прийняття правлінням рішень з будь-яких питань, що належать до його компетенції, шляхом проведення заочного голосування (письмового опитування). Рішення про проведення засідання правління шляхом заочного голосування (письмового опитування) приймається головою правління, про що у письмовому вигляді не пізніше ніж за три робочі дні до дати засідання повідомляються всі члени правління.

  У разі проведення засідання правління шляхом заочного голосування (письмового опитування) голова правління безпосередньо або за допомогою електронного чи факсимільного зв’язку:

  забезпечує ознайомлення членів правління з матеріалами до питань порядку денного засідання правління та з проектами рішень засідання;

  надсилає членам правління бюлетені для голосування з питань порядку денного, які містять питання порядку денного, проекти рішень з питань порядку денного та варіанти голосування (“за”, “проти”, “утримався”) з кожного питання порядку денного.

  Члени правління зобов’язані в установлений головою правління строк подати підписані ними бюлетені з результатами голосування з кожного питання порядку денного засідання правління безпосередньо голові правління або надіслати на адресу товариства на ім’я голови правління.

  Протокол засідання правління у разі проведення заочного голосування підписується головою правління. Бюлетені з результатами голосування, підписані членами правління, що взяли участь у заочному голосуванні з питань порядку денного, додаються до протоколу і є його невід’ємною частиною.

  Протокол засідання правління у разі проведення заочного голосування повинен бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку прийняття письмових повідомлень.

  115. Правління очолює голова правління.

  116. На час тимчасової відсутності голови правління (відрядження, відпустка тощо) голова правління наказом призначає одного з членів правління виконуючим обов’язки голови правління.

  117. Питання, що належать до компетенції правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голови правління.

  118. Будь-які договори, довіреності, інші правочини та документи, а також банківські та фінансові документи від імені товариства повинні бути підписані щонайменше двома особами: членами правління та/або іншими уповноваженими на це особами. Такі договори, довіреності, правочини та документи від імені товариства вважаються належним чином укладеними (вчиненими) та мають юридичну силу для товариства виключно у разі, коли вони скріплені двома підписами.

  119. З урахуванням обмежень, встановлених пунктом 100 цього Статуту, правління може прийняти рішення про попереднє схвалення правочинів та дій, які можуть вчинятися головою правління протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та дій, а також їх граничної сукупної вартості.

  120. Голова правління має право без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління та вчиняти юридичні дії від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами товариства.

  121. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання правління та забезпечує ведення протоколів засідання правління.

  122. Голова правління відповідно до рішень правління:

  1)    організовує виконання рішень правління товариства;

  2)    має право першого підпису фінансових документів;

  3)    представляє інтереси товариства в Україні та за її межами;

  4)    укладає та розриває трудові договори з керівниками філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства, визначає їх повноваження;

  5)    представляє товариство у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, міжнародними організаціями;

  6)    укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені товариства в межах повноважень, передбачених законодавством, цим Статутом і внутрішніми документами товариства у спосіб, встановлений законодавством і цим Статутом;

  7)    має право першого підпису на довіреностях від імені товариства;

  8)    відкриває та закриває в установах банків рахунки товариства;

  9)    організовує ведення бухгалтерського, податкового, статистичного, оперативного та управлінського обліку і складення звітності, фінансового плану товариства та звіту про його виконання;

  10)      встановлює порядок підписання договорів (контрактів) та вчинення інших правочинів від імені товариства;

  11)      підписує від імені товариства розпорядчі документи (накази) у межах своїх повноважень;

  12)      забезпечує організацію роботи з розроблення та подання наглядовій раді товариства проектів річної фінансової звітності, фінансового плану та звіту про його виконання;

  13)      бере участь у підготовці, підписує і забезпечує виконання колективного договору товариства;

  14)      забезпечує виконання зобов’язань товариства перед державним і місцевим бюджетами та контрагентами у господарській діяльності;

  15)      організовує отримання ліцензій та інших дозвільних документів для забезпечення діяльності товариства;

  16)     забезпечує охорону державної таємниці, роботу з технічного захисту інформації та спеціальних видів зв’язку в структурних підрозділах товариства, філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах товариства;

  17)     організовує захист службової інформації товариства;

  18)     організовує збереження мобілізаційного резерву в товаристві;

  19)     вирішує питання добору, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів;

  20)     надає уповноваженому представнику товариства завдання на голосування на загальних зборах акціонерів (учасників) і на засіданнях наглядової ради господарських товариств, пакети акцій (частки) яких у статутному капіталі належать товариству;

  21)     забезпечує в установленому законодавством порядку здійснення заходів з мобілізаційної підготовки та цивільного захисту відповідно до встановлених завдань;

  22)     організовує заходи щодо захисту об’єктів, працівників товариства та пасажирів залізничного транспорту від терористичних актів і контролює проведення такої роботи;

  23)     організовує та контролює здійснення в товаристві заходів щодо забезпечення безпеки руху, екологічної, техногенної, пожежної безпеки та інших заходів з питань цивільного захисту, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, а також із забезпечення охорони праці та промислової політики;

  24)     представляє інтереси товариства в судах та здійснює відповідні повноваження, передбачені законодавством;

  25)     здійснює відповідно до рішень правління інші функції, необхідні для досягнення мети діяльності товариства та забезпечення його поточної діяльності;

  26)     організовує та забезпечує здійснення заходів із запобігання можливим терористичним актам та актам незаконного втручання, охорони об’єктів інфраструктури залізничного транспорту.

  Ревізійна комісія

  123. Ревізійна комісія проводить перевірку (контроль) фінансово-господарської діяльності товариства. Ревізійна комісія діє на підставі положення про неї.

  124. Члени ревізійної комісії призначаються вищим органом.

  125. Ревізійна комісія складається з п’яти осіб. Строк повноважень ревізійної комісії товариства становить три роки.

  126. Член ревізійної комісії товариства не може бути членом наглядової ради, правління, корпоративним секретарем, членом інших органів товариства. Одна і та сама особа може обиратися до складу ревізійної комісії неодноразово.

  127. У разі дострокового припинення повноважень члена ревізійної комісії вищий орган призначає нового члена ревізійної комісії на період до закінчення її повноважень.

  128. Права та обов’язки членів ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії. Такий  договір від імені товариства підписує голова правління чи інша уповноважена вищим органом особа. Виконання повноважень члена ревізійної комісії державними службовцями чи іншими представниками держави здійснюється у порядку, визначеному законодавством.

  129. Члени ревізійної комісії виконують свої функції без отримання матеріальної винагороди.

  130. Ревізійна комісія інформує про результати проведених нею перевірок вищий орган та наглядову раду.

  131. До компетенції ревізійної комісії товариства належить:

  1)     проведення перевірки (ревізії) фінансово-господарської діяльності товариства за підсумками року, а також в будь-який час за власною ініціативою, за рішенням вищого органу або наглядової ради;

  2)     проведення перевірки та аналізу фінансового стану товариства, його платоспроможності, функціонування системи внутрішнього контролю та системи управління фінансами і операційними ризиками, ліквідності активів, співвідношення власних та залучених коштів;

  3)     підтвердження достовірності даних у річній звітності та інших фінансових документах товариства, проведення перевірки порядку ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності;

  4)      проведення перевірки:

  здійснення розрахункових операцій з контрагентами, бюджетом, з оплати праці, соціального страхування, нарахування та виплати дивідендів;

  ефективності використання активів Товариства, виявлення причин непродуктивних витрат;

  усунення недоліків, раніше виявлених ревізійною комісією товариства;

  відповідності рішень органів товариства з питань виробничо-фінансової діяльності цьому Статуту та рішенням вищого органу;

  5)      підготовка для наглядової ради та правління товариства рекомендацій з формування бюджетів товариства та їх коригування;

  6)      інші питання, що згідно із законодавством та положенням про ревізійну комісію віднесені до компетенції ревізійної комісії.

  132. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, у якому міститься інформація про:

  підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

  факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

  133. Висновки ревізійної комісії товариства щодо достовірності та повноти даних річної фінансової звітності товариства подаються наглядовій раді та правлінню товариства до дати попереднього затвердження річного звіту.

  134. Засідання ревізійної комісії скликаються за ініціативою голови ревізійної комісії та на вимогу наглядової ради чи правління.

  135. Ініціатор скликання засідання ревізійної комісії зобов’язаний надати кожному члену ревізійної комісії не менш як за 10 днів до дати його проведення:

  перелік питань, які виносяться на розгляд ревізійної комісії;

  документи та матеріали з кожного питання порядку денного;

  проект рішення.

  136. Засідання ревізійної комісії вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як половина її складу.

  137. Рішення ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови ревізійної комісії.

  138. Рішення ревізійної комісії оформляється протоколом не пізніше ніж протягом п’яти днів після проведення засідання.

  139. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та положенням про ревізійну комісію.

  Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість

  140. Заінтересованими у вчиненні товариством правочину вважаються такі особи: посадова особа органів товариства; член її сім’ї — чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їх чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім’ї, становить 25 і більше відсотків; якщо зазначена особа (особи — разом або окремо) відповідає принаймні одній з наведених нижче ознак:

  1)    є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

  2)    отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

  3)    внаслідок такого правочину придбаває майно;

  4)    бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

  Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

  141. Правління зобов’язане протягом п’яти робочих днів з дня надходження відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, подати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

  1)    предмет правочину;

  2)    вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

  3)    загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

  4)    особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

  142. У разі отримання від правління інформації про можливість вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, наглядова рада зобов’язана протягом п’яти робочих днів прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

  143. У разі коли правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести зазначене питання на розгляд вищого органу.

  144. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п’яти робочих днів з дня надходження інформації від правління, зазначене питання виноситься на розгляд вищого органу.

  Трудовий колектив товариства

  145. Трудовий колектив товариства становлять усі фізичні особи, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, цивільно-правового договору) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з товариством.

  146. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (міжгалузевими) угодами.

  147. Трудовий колектив товариства:

  1)    розглядає і схвалює проект колективного договору;

  2)    затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;

  3)    заслуховує звіти про виконання колективного договору його сторонами;

  4)    бере участь у визначенні плану заходів щодо матеріального і морального стимулювання працівників до високопродуктивної праці, заохочення винахідництва і раціоналізаторської діяльності;

  5)    вирішує разом з органами товариства інші питання соціального розвитку товариства.

  148. Загальні збори (конференція) трудового колективу товариства проводяться не рідше ніж один раз на рік. Рішення загальних зборів трудового колективу (конференції) приймається простою більшістю голосів присутніх на них членів трудового колективу шляхом відкритого голосування.

  149. Захист і представництво інтересів трудового колективу товариства здійснює профспілковий орган, який уповноважений представляти його інтереси.

  Науково-технічна рада товариства

  150. Для розгляду основних питань науково-технічної діяльності товариства, визначення пріоритетів та забезпечення науково-технічного розвитку галузі у товаристві може бути утворена науково-технічна рада, очолювана головою правління товариства.

  151. Склад науково-технічної ради та положення про неї затверджуються правлінням товариства.

  Облік та звітність товариства

  152. Товариство складає фінансову звітність згідно із законодавством. Показники окремих балансів і відповідних форм фінансової звітності філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства включаються до балансу товариства і відповідних форм фінансової звітності.

  153. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності та звіту про виконання фінансового плану на поточний рік.

  154. Перший фінансовий рік товариства починається з дати його державної реєстрації і закінчується 31 грудня року державної реєстрації товариства. Наступний фінансовий рік відповідає календарному року.

  155. Товариство веде бухгалтерський, податковий, статистичний, оперативний та управлінський облік результатів своєї господарської діяльності, а також веде діловодство, документообіг та проводить інформаційно-аналітичну роботу в порядку, передбаченому законодавством, нормативними документами товариства.

  156. Товариство складає статистичну звітність та подає її в установленому порядку та обсязі органам державної статистики.

  157. Товариство забезпечує подання консолідованої фінансової звітності Мінінфраструктури у визначені ним строки та іншим органам відповідно до законодавства.

  158. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, своєчасне надання відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонеру, кредиторам і в засоби масової інформації, несе голова правління відповідно до закону.

  159. Керівники філій, представництв, інших відокремлених підрозділів товариства несуть відповідальність, передбачену законом, за забезпечення належної організації бухгалтерського обліку, збереження бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку, фінансової, податкової та статистичної звітності протягом встановленого законодавством строку, за порушення фінансової, розрахунково-платіжної і касової дисципліни, за повноту та достовірність складеного фінансового плану, окремого балансу, оперативної, фінансової, статистичної і податкової звітності, а також за своєчасність її подання відповідним органам товариства, за своєчасну сплату податків і зборів до бюджетів відповідно до законодавства, цього Статуту та положень про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи товариства.

  Аудит товариства

  160. Річна фінансова звітність товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.

  Посадові особи товариства зобов’язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

  161. Для проведення щорічної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства відповідно до законодавства товариство залучає аудитора на умовах конкурсного відбору.

  162. Аудитор перевіряє фінансово-господарську діяльність товариства відповідно до законодавства та на умовах договору.

  163. Розмір оплати послуг аудитора затверджується (визначається) наглядовою радою згідно із законодавством.

  164. За результатами перевірки фінансово-господарської діяльності товариства аудитор складає висновок, який надсилається вищому органу, наглядовій раді та голові правління.

  Порядок внесення змін до цього Статуту

  165. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції вищого органу.

  166. У разі прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту проводиться їх державна реєстрація відповідно до законодавства.

  Припинення товариства

  167. Товариство припиняється в результаті передачі всього його майна, прав та обов’язків іншим господарським товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

  168. Злиття, приєднання, поділ, перетворення або ліквідація товариства здійснюються за рішенням вищого органу, а у випадках, встановлених законодавством, — за рішенням суду.

  169. Припинення товариства здійснюється комісією з припинення, а ліквідація — ліквідаційною комісією, утвореними в установленому законодавством порядку.

  _____________________