• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 12 серпня 2015 р. № 590

  Київ

  Про внесення змін до Порядку протезування та
  ортезування виробами підвищеної функціональності
  за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні,
  окремих категорій громадян, які брали участь в
  антитерористичній операції та/або забезпеченні її
  проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з
  попередженням, виявленням і припиненням
  терористичної діяльності) і втратили функціональні
  можливості кінцівки або кінцівок  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 518 (Офіційний вісник України, 2014 p., № 82, ст. 2330; 2015 р., № 12, ст. 314, № 55, ст. 1794), зміни, що додаються.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                   А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 73

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 серпня 2015 р. № 590

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку протезування та ортезування
  виробами підвищеної функціональності за технологіями
  виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій
  громадян, які брали участь в антитерористичній операції
  та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів,
  пов’язаних з попередженням, виявленням і припиненням
  терористичної діяльності) і втратили функціональні
  можливості кінцівки або кінцівок  1. Пункт 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

  “Протезування учасника антитерористичної операції здійснюється закордонним надавачем спеціалізованої допомоги у разі відсутності в Україні спеціалістів, які мають відповідну кваліфікаційну підготовку і позитивний практичний досвід виготовлення конструкцій (технологій) заявлених виробів.”.

  У зв’язку з цим абзаци шостий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим — сімнадцятим.

  2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

  “4. Рішення щодо доцільності протезування (ортезування) учасника антитерористичної операції, який втратив функціональні можливості кінцівки або кінцівок, за кордоном, вибору закордонного надавача спеціалізованої допомоги, розміру грошової допомоги на оплату витрат, зазначених у пункті 1 цього Порядку, а також (у разі необхідності) збільшення встановленого розміру грошової допомоги  (але не більше ніж у два рази) приймається Комісією з урахуванням обсягу бюджетних призначень, передбачених на зазначені цілі, та висновку експертної групи, оформляється протягом двох робочих днів з дати проведення засідання протоколом, який у день складення надсилається Службі.”.

  _____________________

   

  Файли що додаються:

  Про внесення змін до Порядку протезування та ортезування виробами підвищеної функціональності за технологіями виготовлення, які відсутні в Україні, окремих категорій громадян, які брали участь в антитерористичній операції та/або забезпеченні її проведення (здійсненні заходів, пов'язаних з попередженням, виявленням і припиненням терористичної діяльності) і втратили функціональні можливості кінцівки або кінцівок