• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 22 липня 2015 р. № 571

  Київ

  Деякі питання управління
  державними інвестиціями

  Відповідно до частини четвертої статті 32 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Утворити Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів у складі згідно з додатком.

  2. Затвердити такі, що додаються:

  Положення про Міжвідомчу комісію з питань державних інвестиційних проектів;

  Порядок відбору державних інвестиційних проектів.

  3. Установити, що для формування у 2015 році проекту Державного бюджету України на 2016 рік та прогнозу Державного бюджету України на 2017—2018 роки на розгляд Міжвідомчої комісії з питань державних інвестиційних проектів подаються:

  1) головними розпорядниками коштів державного бюджету:

  державні інвестиційні проекти, розраховані в цінах починаючи з 1 грудня 2014 р.;

  документи, визначені пунктом 18 Порядку, затвердженого цією постановою, протягом 30 робочих днів з дня набрання чинності цією постановою;

  2) Міністерством економічного розвитку і торгівлі — матеріали, визначені пунктом 21 Порядку, затвердженого цією постановою, у десятиденний строк після закінчення строку, зазначеного в абзаці четвертому цього пункту, за умови доведення Міністерством фінансів планового та прогнозних на наступні за плановим два бюджетні періоди загальних обсягів державних капітальних вкладень на розроблення та реалізацію державних інвестиційних проектів.

  4. Пункт 1 Порядку проведення державної експертизи інвестиційних проектів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 701 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 51, ст. 2033; 2012 р., №  57, ст. 2289), після слів “інвестиційних проектів” доповнити словами “, крім державних інвестиційних проектів”.

  5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  6. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування, крім пункту 27 Порядку, затвердженого цією постановою, який набирає чинності з 1 січня 2016 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

                  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 18   

  Склад Міжвідомчої комісії, положення, порядок, та перелік, що додаються: