• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 17 липня 2015 р. № 520

  Київ

  Про затвердження Порядку роботи постійно діючої
  комісії з  конкурсного відбору керівників суб’єктів
  господарювання державного сектору економіки,


  функції з управління якими виконує Кабінет
  Міністрів України, та її складу

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити:

  Порядок роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, що додається;

  склад постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України, згідно з додатком.

  Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 25

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2015 р. № 520

  ПОРЯДОК
  роботи постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників
  суб’єктів господарювання державного сектору економіки,

  функції з
  управління якими виконує Кабінет Міністрів України

  1. Цей Порядок визначає основні засади діяльності постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки (далі — керівники суб’єктів господарювання), функції з управління якими виконує Кабінет Міністрів України (далі — комісія), та критерії відбору її членів.

  2. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та цим Порядком.

  3. Повноваження комісії визначаються Порядком проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., № 15, ст. 383).

  4. До складу комісії входять голова, заступник голови, члени та секретар комісії.

  У разі потреби до роботи комісії можуть залучатися за погодженням з їх керівниками представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  5. Критеріями відбору членів комісії є:

  володіння інформацією про стан справ суб’єктів господарювання державного сектору економіки, керівники яких призначаються на посаду за результатами конкурсного відбору;

  наявність належної кваліфікації для оцінки рівня відповідності претендентів на зайняття посад керівників суб’єктів господарювання.

  6. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

  Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання комісії визначаються її головою.

  7. Засідання комісії веде її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.

  Персональний склад комісії затверджує її голова. Члени комісії беруть участь в її засіданнях особисто.

  8. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не менш як двох третин її складу.

  9. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні її членів і оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар комісії.

  У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

  10. Рішення комісії може бути оскаржено до суду.

  11. Організаційне забезпечення діяльності комісії здійснюється відповідним структурним підрозділом Секретаріату Кабінету Міністрів України, який визначається головою комісії.

  _____________________

   

   

   

     Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2015 р. № 520

  СКЛАД
  постійно діючої комісії з конкурсного відбору керівників суб’єктів
  господарювання державного сектору економіки, функції з управління
  якими виконує Кабінет Міністрів України


  Міністр Кабінету Міністрів України, голова комісії

  Заступник Міністра Кабінету Міністрів України, заступник голови комісії

  Директор Департаменту з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, секретар комісії

  Заступник Міністра аграрної політики та продовольства

  Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

  Заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості

  Заступник Міністра інфраструктури

  Заступник Міністра охорони здоров’я

  Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

  Заступник Міністра фінансів — керівник апарату

  Заступник Міністра юстиції

  Голова Нацдержслужби

  Директор Департаменту з питань безпеки, оборони та діяльності органів юстиції Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Директор Департаменту кадрового забезпечення Секретаріату Кабінету Міністрів України

  Представник Американської торговельної палати в Україні (за згодою)

  Представник Європейської Бізнес Асоціації (за згодою)

  _____________________