• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 17 липня 2015 р. № 489

  Київ

  Про внесення змін до постанови

  Кабінету Міністрів України

  від 27 березня 2013 р. № 261

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 р. № 261 “Деякі питання організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 29, ст. 1009; 2014 р., № 70, ст. 1959; 2015 р., № 7, ст. 157) зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                                   А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 75

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 17 липня 2015 р. № 489

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
  від 27 березня 2013 р. № 261

  1. Вступну частину постанови викласти в такій редакції:

  “Відповідно до пункту 4 частини першої статті 20 та пункту 10 частини третьої статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” Кабінет Міністрів України постановляє:”.

  2. У Порядку організації оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженому зазначеною постановою:

  1) пункти 4 і 5 викласти в такій редакції:

  “4. Безоплатними санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок забезпечуються:

  постраждалі особи (особи, віднесені до категорії 1);

  потерпілі діти (діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) разом з одним із батьків або особою, яка їх замінює.

  Потерпілі діти забезпечуються санаторно-курортними путівками або путівками на відпочинок з урахуванням вимог Закону України “Про оздоровлення та відпочинок дітей”.

  5. Строк перебування в санаторно-курортному закладі за санаторно-курортною путівкою становить:

  для постраждалих осіб — 18 днів;

  для постраждалих осіб із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта і спинного мозку) — до 35 днів;

  для потерпілих дітей — від 21 дня до двох місяців.

  Строк перебування потерпілих дітей у закладі відпочинку за путівкою на відпочинок становить 14 днів.”;

  2) в абзаці другому підпункту 2 пункту 7 слова “у складі організованої групи чи” виключити;

  3) у першому реченні пункту 15 слова “розмір доплати у разі забезпечення пільговою путівкою, а також перелік додаткових послуг, які можуть бути надані постраждалим особам та потерпілим дітям за їх бажанням за рахунок власних коштів,” виключити;

  4) пункт 16 викласти в такій редакції:

  “16. Відповідальна особа місцевого органу за місцем проживання роз’яснює постраждалим особам та батькам потерпілих дітей або особам, які їх замінюють, порядок одержання путівки.”;

  5) друге речення пункту 18 виключити;

  6) абзац другий пункту 19 виключити;

  7) пункти 22 і 23 викласти в такій редакції:

  “22. За постраждалими особами та потерпілими дітьми, які перебували на обліку та не отримали путівки в поточному році, зберігається обліковий номер у черзі для забезпечення санаторно-курортною путівкою на наступний рік за умови поновлення медичних показань до санаторно-курортного лікування.

  23. У разі коли постраждала особа чи потерпіла дитина протягом року перебувала на обліку для забезпечення санаторно-курортною путівкою, але не отримувала її (крім випадку відмови від путівки), така особа чи дитина має право на отримання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування в установленому законодавством розмірі.

  Право на таку компенсацію настає з дня звернення із заявою про її виплату один раз на рік.

  Для виплати грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування постраждала особа чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає місцевому органові за місцем проживання заяву про виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування та документи, передбачені абзацами третім — шостим підпункту 1 або абзацами третім, п’ятим, сьомим і дев’ятим підпункту 2 пункту 7 цього Порядку.

  Виплата грошової компенсації здійснюється після подання постраждалою особою чи одним із батьків потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, до місцевого органу за місцем проживання документів про оплату повної вартості санаторно-курортної путівки, підтвердження проходження самостійного санаторно-курортного лікування тривалістю не менше ніж 18 днів за профілем захворювання, за яким постраждалій особі чи потерпілій дитині видано довідку для одержання путівки на санаторно-курортне лікування, або зворотного талона санаторно-курортної путівки.”.

  _____________________