• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 20 травня 2015 р. № 310

  Київ

  Про внесення змін до Порядку надання
  дозволу на здійснення міжнародною фінансовою
  організацією емісії облігацій

  на території України

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Внести до Порядку надання дозволу на здійснення міжнародною фінансовою організацією емісії облігацій на території України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 327 “Деякі питання емісії облігацій міжнародних фінансових організацій” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 66, ст. 1828), зміни, що додаються.

  Прем’єр-міністр України                                                         А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 34

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 20 травня 2015 р. № 310

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку надання дозволу
  на здійснення міжнародною фінансовою організацією
  емісії облігацій


  на території України

  1. Підпункти 1—3 пункту 2 викласти в такій редакції:

  “1) заяву про надання дозволу;

  2) інформацію про міжнародну фінансову організацію, яка містить:

  повне і скорочене найменування міжнародної фінансової організації та її місцезнаходження, номер телефону та адреса електронної пошти;

  відомості про рівень рейтингової оцінки міжнародної фінансової організації, найменування рейтингового агентства, яке її проводило, дату визначення рейтингової оцінки та/або останнього її оновлення;

  3) інформацію про облігації (максимальна загальна вартість випуску облігацій та максимальний  строк обігу облігацій);”.

  2. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

  “Документи, зазначені у пункті 2 цього Порядку, викладаються державною мовою та засвідчуються підписом уповноваженої особи (посадової особи уповноваженого органу) міжнародної фінансової організації.”.

  3. Абзац другий пункту 5 виключити.

  _____________________