• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 квітня 2015 р. № 266

  Київ

  Про затвердження переліку галузей знань
  і спеціальностей, за якими здійснюється
  підготовка здобувачів вищої освіти

  Відповідно до пункту 7 частини першої статті 13 Закону України “Про вищу освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що додається.

  2. Установити, що здобувачі вищої освіти, які вступили до вищих навчальних закладів до набрання чинності цією постановою, продовжують навчання відповідно до обраних напрямів підготовки та спеціальностей.

  3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

  4. Ця постанова набирає чинності з 1 вересня 2015 року.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 28

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 2015 р. № 266

  ПЕРЕЛІК
  галузей знань і спеціальностей, за якими
  здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

  Шифр галузі

  Галузь знань

  Код спеціальності

  Найменування спеціальності

  01

  Освіта

  011

  Науки про освіту

   

  012

  Дошкільна освіта

   

  013

  Початкова освіта

   

  014

  Середня освіта (за предметними спеціалізаціями)

   

  015

  Професійна освіта (за спеціалізаціями)

   

  016

  Спеціальна освіта

   

  017

  Фізична культура і спорт

  02

  Культура і мистецтво

  021

  Аудіовізуальне мистецтво та виробництво

   

  022

  Дизайн

   

  023

  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

   

  024

  Хореографія

   

  025

  Музичне мистецтво

   

  026

  Сценічне мистецтво

   

  027

  Музеєзнавство, пам’яткознавство

   

  028

  Менеджмент соціокультурної діяльності

   

  029

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  03

  Гуманітарні науки

  031

  Релігієзнавство

   

  032

  Історія та археологія

   

  033

  Філософія

   

  034

  Культурологія

   

  035

  Філологія

  04

  Богослов’я

  041

  Богослов’я

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  051

  Економіка

   

  052

  Політологія

   

  053

  Психологія

   

  054

  Соціологія

   

  055

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

   

  056

  Міжнародні економічні відносини

  06

  Журналістика

  061

  Журналістика

  07

  Управління та адміністрування

  071

  Облік і оподаткування

   

  072

  Фінанси, банківська справа та страхування

   

  073

  Менеджмент

   

  074

  Публічне управління та адміністрування

   

  075

  Маркетинг

   

  076

  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

  08

  Право

  081

  Право

   

  082

  Міжнародне право

  09

  Біологія

  091

  Біологія

  10

  Природничі науки

  101

  Екологія

   

  102

  Хімія

   

  103

  Науки про Землю*

   

  104

  Фізика та астрономія

   

  105

  Прикладна фізика та наноматеріали

  11

  Математика та статистика

  111

  Математика

   

  112

  Статистика

   

  113

  Прикладна математика

  12

  Інформаційні технології

  121

  Інженерія програмного забезпечення

   

  122

  Комп’ютерні науки та інформаційні технології

   

  123

  Комп’ютерна інженерія

   

  124

  Системний аналіз

   

  125

  Кібербезпека

  13

  Механічна інженерія

  131

  Прикладна механіка

   

  132

  Матеріалознавство

   

   

  133

  Галузеве машинобудування

   

   

  134

  Авіаційна та ракетно-космічна техніка

   

   

  135

  Суднобудування

   

   

  136

  Металургія

  14

  Електрична інженерія

  141

  Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

   

  142

  Енергетичне машинобудування

   

  143

  Атомна енергетика

   

  144

  Теплоенергетика

   

  145

  Гідроенергетика

  15

  Автоматизація та приладобудування

  151

  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

   

  152

  Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

   

  153

  Мікро- та наносистемна техніка

  16

  Хімічна та біоінженерія

  161

  Хімічні технології та інженерія

   

  162

  Біотехнології та біоінженерія

   

  163

  Біомедична інженерія

  17

  Електроніка та телекомунікації

  171

  Електроніка

   

  172

  Телекомунікації та радіотехніка

   

  173

  Авіоніка

  18

  Виробництво та технології

  181

  Харчові технології

   

  182

  Технології легкої промисловості

   

  183

  Технології захисту навколишнього середовища

   

  184

  Гірництво

   

  185

  Нафтогазова інженерія та технології

   

  186

  Видавництво та поліграфія

  19

  Архітектура та будівництво

  191

  Архітектура та містобудування

   

  192

  Будівництво та цивільна інженерія

   

  193

  Геодезія та землеустрій

  20

  Аграрні науки та продовольство

  201

  Агрономія

   

  202

  Захист і карантин рослин

   

   

  203

  Садівництво та виноградарство

   

   

  204

  Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

   

   

  205

  Лісове господарство

   

   

  206

  Садово-паркове господарство

   

   

  207

  Водні біоресурси та аквакультура

   

   

  208

  Агроінженерія

  21

  Ветеринарна медицина

  211

  Ветеринарна медицина

   

  212

  Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

  22

  Охорона здоров’я

  221

  Стоматологія

   

  222

  Медицина

   

  223

  Медсестринство

   

  224

  Технології медичної діагностики та лікування

   

  225

  Медична та психологічна реабілітація

   

  226

  Фармація

   

  227

  Фізична реабілітація

  23

  Соціальна робота

  231

  Соціальна робота

   

   

  232

  Соціальне забезпечення

  24

  Сфера обслуговування

  241

  Готельно-ресторанна справа

   

  242

  Туризм

  25

  Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

  251

  Державна безпека

   

  252

  Безпека державного кордону

   

  253

  Військове управління (за видами збройних сил)

   

  254

  Забезпечення військ (сил)

   

   

  255

  Озброєння та військова техніка

  26

  Цивільна безпека

  261

  Пожежна безпека

   

  262

  Правоохоронна діяльність

   

  263

  Цивільна безпека

  27

  Транспорт

  271

  Річковий та морський транспорт

   

  272

  Авіаційний транспорт

   

  273

  Залізничний транспорт

   

  274

  Автомобільний транспорт

   

  275

  Транспортні технології (за видами)

  ______________
  * Спеціальність, що передбачає вивчення складу і будови Землі включно із гідросферою і атмосферою, у тому числі геологія, геофізика, мінералогія, геохімія, вулканологія, сейсмологія, геоморфологія, фізична географія та інші науки про Землю, метеорологія та інші атмосферні науки (включаючи кліматичні дослідження), гідрологія, океанологія, палеоекологія.

  _____________________

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 2015 р. № 266

  ПЕРЕЛІК
  постанов Кабінету Міністрів України,
  що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 “Про перелік напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3333).

  2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 46, ст. 1877).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. № 1193 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 76, ст. 2817).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 червня 2008 р. № 565 “Про доповнення переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 47, ст. 1528).

  5. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 660 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1863).

  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 758 “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. № 839” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 65, ст. 2195).

  7. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 р. № 990 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2485).

  8. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2009 р. № 994 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 77, ст. 2605).

  9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. № 107 “Про внесення зміни до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 9, ст. 449).

  10. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2010 р. № 264 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 17, ст. 790).

  11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2010 р. № 365 “Про внесення змін до переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, і переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 39, ст. 1305).

  12. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787 “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2406).

  13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 2011 р. № 267 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 844).

  14. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. № 516 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1528).

  15. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 576 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1690).

  16. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 227 “Про внесення зміни до переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 22, ст. 847).

  17. Постанова Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 р. № 922 “Про внесення змін до переліків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2006 р. № 1719 та від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 77, ст. 3112).

  18. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2014 р. № 631 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2730).

  _____________________