• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 29 квітня 2015 р. № 265

  Київ

  Про затвердження Державної програми
  щодо реалізації засад державної
  антикорупційної політики в Україні
  (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки


  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державну програму щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015—2017 роки (далі — Програма), що додається.

  2. Покласти персональну відповідальність за забезпечення виконання Програми на міністрів, керівників інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення передбачених Програмою заходів.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

  визначити з числа заступників міністрів, заступників керівників інших центральних та місцевих органів виконавчої влади посадових осіб, відповідальних за координацію здійснення передбачених Програмою заходів;

  забезпечити виконання Програми в межах видатків, передбачених у державному та місцевих бюджетах на відповідний рік, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законом;

  подавати щороку до 15 лютого, 15 квітня, 15 липня і 15 жовтня Національному агентству з питань запобігання корупції інформацію про стан виконання Програми.

  4. Національному агентству з питань запобігання корупції забезпечити:

  проведення моніторингу стану виконання Програми та координацію роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з її виконання;

  щоквартальне інформування Кабінету Міністрів України про стан виконання Програми;

  підготовку протягом двох місяців після затвердження та оприлюднення щорічної національної доповіді щодо реалізації засад державної антикорупційної політики пропозицій щодо внесення змін до Програми за результатами аналізу стану її виконання, а також висновків та рекомендацій парламентських слухань з питань ситуації щодо корупції.

  5. Міністерству юстиції у період до створення та початку діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції забезпечити отримання інформації, передбаченої абзацом четвертим пункту 3, а також здійснення заходів, передбачених абзацами другим — четвертим пункту 4 цієї постанови.

  6. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

   

   

   

     Прем’єр-міністр України

                         А. ЯЦЕНЮК

   

   

   

  Інд. 54

   

  Державна програма і перелік, що додаються: