• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 25 березня 2015 р. № 419-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо реалізації
  Концепції управління ризиками виникнення
  надзвичайних ситуацій техногенного та
  природного характеру на 2015—2020 роки


  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2015—2020 роки, що додається.

  2. Міністерствам, іншим заінтересованим центральним органам виконавчої влади подавати двічі на рік (до 20 червня і до 20 грудня) Державній службі з надзвичайних ситуацій інформацію про стан виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів для її узагальнення та подання до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Кабінетові Міністрів України.

   

   

  Прем’єр-міністр України

   

   

  А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 25 березня 2015 р. № 419-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо реалізації Концепції управління ризиками
  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного
  та природного характеру на 2015—2020 роки


  1. Провести науково-практичний семінар з питань впровадження в Україні системи управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі — ризик) у рамках проведення XIV Міжнародного виставкового форуму “Технології захисту/ПожТех — 2015”.

  ДСНС, Національна академія наук, Український союз промисловців та підприємців (за згодою).

  Вересень 2015 року.

  2. Забезпечити інформаційне висвітлення та роз’яснення методів і технологій управління у сфері техногенної та природної безпеки на основі ризик-орієнтованого підходу у відомчих засобах масової інформації.

  ДСНС, Національна академія наук, Український союз промисловців та підприємців (за згодою).

  Протягом 2015 року.

  3. Провести аналіз наявних нормативно-правових актів у сфері техногенної та природної безпеки і розробити пропозиції щодо внесення до них змін з урахуванням положень Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

  ДСНС, ДРС, Національна академія наук.

  Березень 2016 року.

  4. Розробити і прийняти національні стандарти у сфері управління ризиками, які відповідають міжнародним стандартам у зазначеній сфері.

  МВС, ДСНС, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук.

  2015—2016 роки.

  5. Розробити положення про організацію управління ризиками.

  МВС, ДСНС, Національна академія наук, Український союз промисловців та підприємців (за згодою), Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2015—2017 роки.

  6. Розробити галузеві нормативні документи щодо застосування ризик-орієнтованих підходів під час провадження діяльності з питань регулювання безпеки у галузі виробництва.

  МВС, ДСНС, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук.

  2015—2017 роки.

  7. Розробити методики проведення оцінки ризиків та карти ризиків за окремими видами надзвичайних ситуацій.

  МВС, ДСНС, Національна академія наук.

  2015—2018 роки.

  8. Розробити рекомендації щодо застосування методів, стандартів і програм визначення ризиків.

  МВС, ДСНС, Національна академія наук, Український союз промисловців та підприємців (за згодою), Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2015—2017 роки.

  9. Визначити прийнятні рівні ризику, діапазони високого, середнього і низького рівня ризиків у галузях виробництва та алгоритми їх зменшення до рівнів, що використовуються в економічно розвинутих державах та зазначені у Концепції управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

  ДСНС, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук.

  2015—2017 роки.

  10. Провести аналіз стану техногенної та природної безпеки в Україні та на основі його результатів здійснити районування територій з урахуванням наявності потенційно небезпечних об’єктів і небезпечних геологічних, гідрогеологічних та метеорологічних явищ і процесів, а також ризиків, пов’язаних з такими явищами і процесами.

  ДСНС, Мінприроди, Національна академія наук.

  2017—2018 роки.

  11. Розробити комплекс економічних механізмів державного регулювання у сфері управління ризиками, у тому числі таких, що передбачатимуть впровадження системи обов’язкового страхування від ризиків.

  МВС, ДСНС, Мінекономрозвитку, заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Національна академія наук, Український союз промисловців та підприємців (за згодою), Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2016—2020 роки.

  12. Організувати разом з підприємцями проведення семінарів, засідань за круглим столом з питань застосування у своїй діяльності методів та технологій управління ризиками.

  ДСНС, Український союз промисловців та підприємців (за згодою).

  2015—2016 роки.

  13. Розробити навчальний курс “Управління ризиками у сфері техногенної та природної безпеки” та забезпечити підготовку фахівців у сфері управління ризиками з числа керівного складу і працівників центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту, територіальних навчально-методичних установах у сфері цивільного захисту.

  ДСНС, МОН, Національна академія наук.

  2015—2016 роки.

  _____________________