• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 31 березня 2015 р. № 200

  Київ

  Про затвердження Порядку використання коштів,
  передбачених у державному бюджеті на забезпечення
  постраждалих учасників антитерористичної
  операції санаторно-курортним лікуванням


  Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням, що додається.

   

   

   

     Прем’єр-міністр України

                     А. ЯЦЕНЮК

   

   

  Інд. 26

   

   

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 31 березня 2015 р. № 200____

  ПОРЯДОК
  використання коштів, передбачених у державному бюджеті
  на забезпечення постраждалих учасників антитерористичної
  операції санаторно-курортним лікуванням


  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти) на забезпечення санаторно-курортним лікуванням осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної операції та яким встановлено статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — особи).

  Дія цього Порядку не поширюється на осіб, зазначених у Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2013 р., № 96, ст. 3552), та Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками до санаторно-курортних закладів військовослужбовців, ветеранів війни, ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ та деяких інших категорій осіб і членів їх сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 р. № 446 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1346).

  Організація забезпечення санаторно-курортним лікуванням

  2. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчі органи міських рад (далі — органи соціального захисту населення) забезпечують осіб безоплатними путівками до санаторно-курортних закладів відповідно до цього Порядку згідно з медичними рекомендаціями в порядку черговості в міру надходження путівок:

  1) учасників бойових дій — щороку строком на 18—21 день;

  2) інвалідів війни — позачергово щороку строком на 18—21 день;

  3) інвалідів із захворюваннями нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку) — відповідно до медичних рекомендацій, з них:

  I та II груп — до санаторіїв спінального профілю з лікуванням строком на 35 днів;

  III групи — до санаторіїв неврологічного профілю з лікуванням строком на 18—21 день.

  3. У разі коли особа має право на забезпечення путівкою за кількома законами, їй надається право вибору в забезпеченні путівкою за одним із них.

  4. Для одержання путівки особи повинні перебувати на обліку в органах соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, – за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.

  5. Для взяття на облік особа чи її законний представник подає заяву, медичну довідку лікувальної установи за формою № 070/о, копію посвідчення учасника бойових дій або інваліда війни та документ, що підтверджує безпосереднє залучення особи до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.

  Під час подання копій посвідчень, передбачених абзацом першим цього пункту, особи надають їх оригінали для огляду.

  6. Реєстрація заяв, облік учасників бойових дій та інвалідів війни здійснюються окремо за кожною категорією за формами, встановленими Мінсоцполітики, а також окремо від інших категорій осіб (залежно від профілю захворювання, за яким особи направляються на санаторно-курортне лікування, в порядку черговості подання заяв).

  7. Особа, яка перебуває на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням в органах соціального захисту населення, але в поточному році одержала безоплатну путівку, знімається з обліку.

  Повторне взяття на облік здійснюється на підставі копії (дубліката) довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування, що долучена до попередньої справи, якщо строк її дії не закінчився.

  8. Путівками без лікування забезпечуються громадяни, що супроводжують інвалідів I групи (за винятком інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога. Якщо інвалід I групи здатний обслуговувати себе самостійно, видається відповідна довідка лікувально-профілактичного закладу.

  Інваліда I групи не можуть супроводжувати інваліди I групи та особи, які не досягли 18-річного віку.

  9. Громадянам, які супроводжують інвалідів I та II груп до санаторіїв спінального профілю, путівки не видаються, а лише оплачується проїзд (двічі до санаторію і двічі в зворотному напрямку) у транспорті загального користування (залізничному та автомобільному) згідно з поданими проїзними квитками. У разі проїзду залізничним транспортом відшкодовується вартість квитка у плацкартному вагоні.

  10. У разі відмови особи від путівки складається акт відмови від путівки за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

  11. Компенсація за доплату, пов’язану з поліпшенням умов проживання в санаторії, та за продовження строку лікування не здійснюється.

  12. Виправлення, допущені під час заповнення путівки, засвідчуються підписом відповідальної особи та скріплюються печаткою органу соціального захисту населення, який видав путівку.

  13. Поділ путівки та передача її іншій особі забороняється.

  14. Інформація про потребу у путівках подається органами соціального захисту населення до структурних підрозділів обласних та Київської міської держадміністрацій з питань соціального захисту населення (далі — структурні підрозділи з питань соціального захисту населення) щороку не пізніше 1 червня та 15 листопада.

  15. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення подають до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба) щороку не пізніше 15 червня та 1 грудня узагальнену інформацію про потребу у путівках для підготовки на її основі та подання Мінсоцполітики показників, що використовуються в бюджетному процесі.

  16. Розподіл путівок до санаторно-курортних закладів здійснюється Службою за погодженням з Мінсоцполітики на підставі поданої структурними підрозділами з питань соціального захисту населення інформації про необхідну кількість путівок відповідного профілю.

  Закупівля путівок

  17. Закупівля послуг із санаторно-курортного лікування здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в межах видатків, передбачених на зазначену мету, на відповідний рік.

  Попередня оплата таких послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

  Заборгованість за бюджетними зобов’язаннями минулих років, зареєстрована в органах Казначейства, підлягає погашенню в поточному бюджетному періоді.

  18. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики, розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми — Служба.

  19. Бюджетні кошти спрямовуються Службою на:

  закупівлю путівок до санаторно-курортних закладів для осіб, зазначених у пункті 2 цього Порядку;

  закупівлю путівок без лікування для громадян, що супроводжують інвалідів I групи;

  оплату проїзду для громадян, що супроводжують інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку.

  20. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

  21. Органи соціального захисту населення подають щокварталу до 5 числа наступного місяця структурним підрозділам з питань соціального захисту населення звітність про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для подання її до 10 числа Службі. Служба узагальнює зазначену звітність та подає її до 15 числа Мінсоцполітики.

  22. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів, складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  _____________________