• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 17 вересня 2014 р. № 847-р

  Київ

  Про імплементацію Угоди про асоціацію
  між Україною, з однієї сторони, та Європейським
  Союзом, Європейським Співтовариством
  з атомної енергії і їхніми державами-членами,
  з іншої сторони  1. Затвердити план заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014—2017 роки (далі — план заходів), що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям разом з іншими суб’єктами, відповідальними за виконання плану заходів:

  забезпечити виконання плану заходів у межах відповідних бюджетних призначень, а також за рахунок ресурсів міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством;

  розробити та подати до 1 листопада 2014 р. Кабінетові Міністрів України проекти планів імплементації актів законодавства ЄС, передбачених планом заходів;

  подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності його виконання та підготовки відповідних пропозицій.

  3. Міністрам, керівникам інших центральних і місцевих органів виконавчої влади визначити з числа своїх заступників та керівників структурних підрозділів апарату осіб, відповідальних за виконання завдань, визначених планом заходів, про що поінформувати Кабінет Міністрів України.

  Прем’єр-міністр України                                                                 А. ЯЦЕНЮК

  Інд. 52

  План заходів, що додається: