• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 1 квітня 2014 р. № 298-р

  Київ

  Про затвердження плану додаткових заходів
  з тимчасового розміщення громадян України, які
  переселяються з Автономної Республіки Крим
  та м. Севастополя в інші регіони України


  1. Затвердити план додаткових заходів з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України (додається).

  2. Першому віце-прем’єр-міністру України:

  забезпечити оперативну та ефективну роботу Міжвідомчого координаційного штабу з тимчасового розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України, його взаємодію з регіональними штабами;

  вносити зміни до складу Міжвідомчого координаційного штабу,  залучати у разі потреби до його роботи працівників органів виконавчої влади, інших державних органів, а також підприємств, установ та організацій;

  забезпечити контроль за виконанням затвердженого цим розпорядженням плану заходів.

             Прем’єр-міністр України                                                                А. ЯЦЕНЮК

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 1 квітня 2014 р. № 298-р

  ПЛАН
  додаткових заходів з тимчасового розміщення
  громадян України, які переселяються з Автономної
  Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України


  1. Забезпечити роботу регіональних штабів з розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України (далі — регіональні штаби), під керівництвом голів обласних та Київської міської держадміністрацій та визначити їх відповідальних осіб.

  Обласні та Київська міська держадміністрації, територіальні органи центральних органів виконавчої влади.

  До 7 квітня 2014 року.

  2. Забезпечити ведення реєстру громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України (далі — громадяни України, які переселяються), щоденне інформування Міжвідомчого координаційного штабу з питань розміщення громадян України, які переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя в інші регіони України (далі — Міжвідомчий штаб), про кількість громадян, розміщених у визначених регіональними штабами приміщеннях для тимчасового проживання.

  Регіональні штаби.

  Постійно.

  3. Забезпечити надання безоплатної правової допомоги громадянам України, які переселяються.

  Регіональні штаби.

  До 7 квітня 2014 року.

  4. Підготувати та подати Міжвідомчому штабу перелік об’єктів державної та комунальної власності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, в яких можливе розміщення громадян України, які переселяються, за формою, встановленою Міжвідомчим штабом.

  Регіональні штаби, регіональні відділення Фонду державного майна
  за участю органів місцевого самоврядування.

  До 10 квітня 2014 року.

  5. Забезпечити продовження навчання та здобуття освіти громадянами України, які переселяються.

  МОН, обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

  Постійно.

  6. Забезпечити надання необхідної медичної допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я громадянам України, які переселяються.

  МОЗ, обласні та Київська міська держадміністрації за участю органів місцевого самоврядування.

  Постійно.

  7. Забезпечити координацію дій обласних та Київської міської держадміністрацій з питань розміщення громадян України, які переселяються.

  Мінсоцполітики, Мінрегіон, МОН, МОЗ, Мінінфраструктури, Міноборони.

  Постійно.

  8. Забезпечити розв’язання проблем, пов’язаних із соціальним захистом  громадян України, які переселяються, передбачивши, зокрема, відновлення всіх соціальних виплат, надання допомоги у працевлаштуванні.

  Мінсоцполітики.

  Постійно.

  9. Забезпечити створення належних умов для тимчасового проживання громадян України, які переселяються.

  Обласні та Київська міська держадміністрації.

  Постійно.

  10. Вжити заходів до забезпечення банківського обслуговування рахунків громадян України — одержувачів державних цільових допомог, пенсій та зарплат, які переселяються до інших регіонів з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.

  Мінсоцполітики, Мінфін, Пенсійний фонд України разом з Національним банком (за згодою).

  До 7 квітня 2014 року.

  11. Забезпечити через засоби масової інформації, соціальні мережі, а також шляхом розповсюдження листівок, інших інформаційних матеріалів роз’яснення громадянам України, які переселяються, їх прав та обов’язків, механізму розв’язання соціально-побутових проблем таких громадян.

  Мінсоцполітики, Мін’юст, Мінінфраструктури, МВС, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  12. Забезпечити роботу цілодобової телефонної “гарячої лінії” для громадян України, які переселяються, залучивши до її роботи працівників заінтересованих центральних органів виконавчої влади для надання роз’яснень прав та обов’язків таких громадян, механізму розв’язання їх соціально-побутових проблем.

  Центральні органи виконавчої влади разом з державною установою “Урядовий контактний центр”.

  Постійно.

  13. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта щодо визначення джерел фінансування, необхідних для тимчасового поселення сімей громадян України, які переселяються, в санаторно-курортні і оздоровчі заклади, заклади та установи соціального захисту населення, а також порядку використання державних коштів з цією метою.

  Мінфін, Мінекономрозвитку, Мінрегіон, Мінсоцполітики, Міноборони, Мін’юст, інші центральні органи виконавчої влади.

  До 7 квітня 2014 року.

  ____________________