• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  від 25 грудня 2013 р.  953

  Київ

  Деякі питання Національної
  акціонерної компанії “Украгролізинг”

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Збільшити статутний капітал державного публічного акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Украгролізинг” (далі — Компанія) на суму фактично перерахованих з державного бюджету у 2012 році 79 989 900 гривень шляхом проведення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості із збереженням у власності держави 100 відсотків таких акцій.

  2. Внести до Статуту Національної акціонерної компанії “Украгролізинг”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2001 р. № 354 (Офіційний вісник України, 2001 p., № 15, ст. 656; 2011 p., № 69, ст. 2636; 2012 р., № 69, ст. 2805), зміни, що додаються.

  3. Уповноважити голову наглядової ради Компанії в установленому законодавством порядку затвердити протокол про приватне розміщення акцій у бездокументарній формі існування, виступати у депозитарній установі розпорядником рахунка в цінних паперах держави щодо акцій Компанії та вчиняти правочини щодо забезпечення депозитарного обліку акцій Компанії та прав на акції Компанії на такому рахунку.

  4. Визначити правління Компанії уповноваженим органом стосовно затвердження результатів приватного розміщення акцій та звіту про результати приватного розміщення акцій.

                    Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  25 грудня 2013 р.   953

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Статуту Національної акціонерної
  компанії “Украгролізинг”

  1. У пункті 33 цифри “1 090 429 300” замінити цифрами “1 170 419 200”.

  2. У пункті 34 цифри “10 904 293” замінити цифрами “11 704 192”.

  3. У пункті 35 цифри “10 904 293” і “1 090 429 300” замінити відповідно цифрами “11 704 192” і “1 170 419 200”.

  4. У другому реченні пункту 56 цифри і слова “30-денний строк після проведення загальних зборів акціонерів, якими прийнято рішення про їх виплату” замінити словами “установленому законодавством порядку”.

  5. Пункт 57 викласти у такій редакції:

  “57. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Компанії встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.”.

  _____________________