• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 11 вересня 2013 р. № 701-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів щодо реалізації
  Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
  ромської національної меншини на період до 2020 року

  1. Затвердити план заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання затвердженого цим розпорядженням плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям, Національній академії наук забезпечити його своєчасне виконання та подання щороку до 1 лютого Міністерству культури інформації про стан виконання плану заходів для її узагальнення та подання до 1 березня Кабінетові Міністрів України.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд. 70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 11 вересня 2013 р. № 701-р

  ПЛАН ЗАХОДІВ
  щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство
  ромської національної меншини на період до 2020 року

  Загальні питання

  1. Провести інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на протидію упередженому ставленню до осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Держкомтелерадіо, Мін’юст, Мінкультури, МОН, МВС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

  2014—2020 роки.

  2. Організувати проведення для осіб, які належать до ромської національної меншини, інформаційно-просвітницьких заходів з метою підвищення рівня обізнаності про права людини.

  Мін’юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою), громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою).

  2014—2020 роки.

  3. Забезпечити проведення спільних зустрічей представників Укрдержреєстру та ДМС з представниками громадських об’єднань ромів для вивчення питання оформлення особам, які належать до ромської національної меншини, свідоцтв про народження та паспортів громадянина України.

  Укрдержреєстр, ДМС, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  I квартал 2014 року.

  4. Сприяти в отриманні особами, які належать до ромської національної меншини і на законних підставах перебувають на території України, документів, що посвідчують особу і підтверджують громадянство, свідоцтв про народження та про державну реєстрацію актів цивільного стану.

  ДМС, Укрдержреєстр.

  2013—2020 роки.

  5. Започаткувати ведення обліку ромів, які отримали документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство.

  ДМС.

  2014 і 2015 роки.

  6. Видати і поширити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, інформаційних матеріалів щодо порядку отримання документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, свідоцтв про народження та про державну реєстрацію актів цивільного стану.

  Міжнародний фонд “Відродження” (за згодою), громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2014 і 2015 роки.

  7. Забезпечити у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення правоохоронними органами та соціальними службами профілактичної роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності, безпритульності дітей, недопущення їх втягування у злочинну та іншу протиправну діяльність, запобігання насильству в сім’ї, наркоманії, тютюнопалінню та алкоголізму.

  МВС, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  8. Залучити експертний і технічний потенціал міжнародних організацій до виконання завдань щодо інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Мінкультури, МЗС, МОН, Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мінекономрозвитку, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  9. Підготувати та залучити осіб, які належать до ромської національної меншини, до проведення чергового Всеукраїнського перепису населення.

  Держстат.

  2014 рік.

  10. Забезпечити співробітництво між органами виконавчої влади і громадськими об’єднаннями ромів з питань життєдіяльності ромської національної меншини.

  Мінкультури, Мінсоцполітики, МОЗ, МОН, МВС, Мін’юст, Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2013—2020 роки.

  11. Залучити громадські об’єднання ромів до громадської оцінки ефективності здійснення заходів щодо реалізації Стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року.

  Мінкультури, Мінсоцполітики, МОН, МОЗ, МВС, Мін’юст, Укрдержреєстр, ДМС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2014—2020 роки.

  Соціальний захист і зайнятість

  12. Забезпечити виявлення та охоплення соціальними послугами ромських сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах.

  Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  13. Провести моніторинг призначення та використання державної соціальної допомоги, зокрема при народженні дитини.

  Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  14. Сприяти залученню благодійних, громадських і релігійних організацій до надання соціальної допомоги особам, які належать до ромської національної меншини.

  Мінкультури, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання та релігійні організації (за згодою).

  2013—2020 роки.

  15. Провести у місцях компактного проживання ромської національної меншини заходи з інформування про соціальні послуги, що надаються Державною службою зайнятості.

  Державна служба зайнятості, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2013—2020 роки.

  16. Забезпечити за письмовим зверненням осіб, які належать до ромської національної меншини, проведення у місцях їх компактного проживання профорієнтаційної роботи, спрямованої на мотивацію до праці, здобуття актуальних на ринку праці професій та спеціальностей, а також заходів з інформування щодо започаткування власної підприємницької діяльності.

  Державна служба зайнятості.

  2013—2020 роки.

  17. Сприяти за зверненням громадських обєднань ромів:

  залученню осіб, які належать до ромської національної меншини, до участі у ярмарках вакансій;

  працевлаштуванню випускників, які належать до ромської національної меншини і завершили навчання у вищих навчальних закладах, у місцях компактного проживання ромів;

  випускникам загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, які належать до ромської національної меншини, у працевлаштуванні, в тому числі на громадські та інші роботи тимчасового характеру.

  Державна служба зайнятості, громадські об’єднання ромів

  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  Підвищення освітнього рівня

  18. Забезпечити проведення педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів, представниками органів управління освітою місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями серед осіб, які належать до ромської національної меншини, роз’яснювальної роботи щодо важливості здобуття освіти, особливо дітьми та молоддю.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2013—2020 роки.

  19. Забезпечити проведення постійно діючих семінарів-практикумів для педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які належать до ромської національної меншини.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  20. Опрацювати питання щодо підготовки та видання навчальних посібників для загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються особи, які належать до ромської національної меншини.

  Закарпатська облдержадміністрація.

  2014—2015 роки.

  21. Вивчити питання щодо забезпечення учнів ромської національності безоплатним транспортом у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, розташованих на відстані більш як три кілометри від найближчого загальноосвітнього навчального закладу.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014 рік.

  22. Провести роботу щодо збільшення кількості дітей ромської національності віком від трьох до шести років, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН.

  2013—2020 роки.

  23. Забезпечити ведення обліку дітей шкільного віку ромської національності з метою максимального їх залучення до навчального процесу.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН, громадські об’єднання ромів

  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  24. Налагодити контроль за відвідуванням учнями ромської національності загальноосвітніх навчальних закладів та вжити заходів до батьків або осіб, що їх замінюють, з метою забезпечення систематичного відвідування дітьми занять.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  25. Провести роботу із збільшення кількості учнів ромської національності, які завершують навчання у загальноосвітніх навчальних закладах.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  26. Сприяти залученню учнів ромської національності до позаурочної, позашкільної роботи, участі у тематичних конкурсах, спортивних змаганнях, гуртках тощо.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, МОН громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  27. Забезпечити удосконалення профілів шкільного трудового навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, у яких навчаються учні ромської національності, з урахуванням традиційних ромських ремесел.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2015 рік.

  28. Забезпечити надання шкільними психологами психологічної допомоги учням ромської національності з метою їх успішної адаптації до навчального процесу.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  29. Вивчити потребу у підготовці вчителів ромської мови.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна академія педагогічних наук (за згодою).

  2014 і 2015 роки.

  30. Забезпечити підвищення кваліфікації та стажування педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються учні ромської національності.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  31. Організувати профорієнтаційну роботу із стимулювання осіб, які належать до ромської національної меншини, до отримання професійно-технічної та вищої освіти.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  Охорона здоров’я

  32. Забезпечити інформування працівників державних закладів охорони здоров’я про особливості національної ментальності осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2014 рік.

  33. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, роз’яснювальну роботу щодо здорового способу життя, необхідності проходження профілактичного обстеження, важливості своєчасного та повноцінного лікування.

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою).

  2013—2020 роки.

  34. Забезпечити розміщення у закладах охорони здоров’я та поширення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, пам’яток, листівок, стендів тощо з питань пропаганди здорового способу життя.

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів та міжнародні організації (за згодою).

  2014—2020 роки.

  35. Забезпечити поширення серед осіб, які належать до ромської національної меншини, інформації про місця розташування закладів охорони здоров’я, порядок звернення до них та користування їх послугами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2013—2020 роки.

  36. Сприяти спрощенню доступу осіб, які належать до ромської національної меншини, до медичного обстеження, надання стаціонарного лікування та екстреної медичної допомоги в державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  37. Забезпечити згідно з календарем щеплень проведення імунізації осіб, які належать до ромської національної меншини.

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  38. Провести у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, обов’язкові профілактичні огляди на туберкульоз.

  Держслужба соцзахворювань,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  39. Забезпечити проведення державного санітарно-епідеміологічного нагляду, а також санітарно-епідеміологічних обстежень місць компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, із залученням представників громадських об’єднань ромів.

  Держсанепідслужба.

  2013—2020 роки.

  40. Забезпечити доступність первинної медичної допомоги шляхом формування мережі амбулаторій відповідно до нормативів, затверджених МОЗ.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  Поліпшення житлово-побутових умов

  41. Сприяти у вирішенні відповідно до законодавства питань забезпечення осіб, які належать до ромської національної меншини, житлом, покращення житлово-побутових умов, соціальної інфраструктури, відповідних комунікацій та благоустрою територій у місцях їх компактного проживання.

  Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, міжнародні організації та фонди (за згодою).

  2013—2020 роки.

  42. Забезпечення у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини, поширення інформації про програми пільгового кредитування придбання та будівництва житла.

  Мінрегіон, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  43. Сприяти у виділенні відповідно до законодавства для осіб, які належать до ромської національної меншини, земельних ділянок для індивідуального житлового (кооперативного) будівництва та ведення особистого селянського господарства.

  Держземагентство,
  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  44. Сприяти відповідно до законодавства участі осіб, які належать до ромської національної меншини і перебувають на квартирному обліку, у програмі забезпечення соціальним житлом.

  Мінрегіон, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  Задоволення культурних та інформаційних потреб

  45. Сприяти утворенню та діяльності центрів ромської культури у місцях компактного проживання осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  46. Забезпечити надання підтримки ромським художнім колективам.

  Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2020 роки.

  47. Забезпечити залучення ромських художніх колективів до участі у всеукраїнських та регіональних культурно-мистецьких заходах за участю національних меншин.

  Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  48. Сприяти у наданні на пільгових умовах приміщень у будівлях і спорудах, що перебувають у державній та комунальній власності, для проведення громадськими об’єднаннями ромів та ромськими творчими колективами культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на забезпечення прав і задоволення етнонаціональних потреб осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  49. Сприяти у проведенні:

  культурно-мистецьких заходів, спрямованих на збереження етнічної самобутності ромської національної меншини;

  інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення захисту та інтеграції в українське суспільство осіб, які належать до ромської національної меншини.

  Мінкультури, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).

  2014—2020 роки.

  50. Сприяти утворенню і діяльності студії позашкільної освіти та дозвілля музично обдарованих дітей ромської національності за такими напрямами, як хореографія, музичне та вокальне мистецтво при Закарпатському обласному палаці дитячої та юнацької творчості.

  Закарпатська облдержадміністрація.

  2013—2020 роки.

  51. Сприяти участі ромських аматорських колективів у міжнародних культурно-мистецьких заходах.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  52. Провести наукові дослідження у галузі історії, культури, мови та соціально-культурної інтеграції ромської національної меншини.

  Національна академія наук
  (за згодою), Український центр культурних досліджень
  (за згодою).

  2014—2020 роки.

  53. Сприяти виданню “Ромського правознавчого вісника”, наукового часопису “Роменвад” (“Ромознавство”), збірок казок і прислів’їв ромською мовою.

  Одеська облдержадміністрація, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2014 і 2015 роки.

  54. Запровадити тематичну сторінку з ромської проблематики в газеті “Одеські вісті”.

   

  Одеська облдержадміністрація, громадські об’єднання ромів
  (за згодою).

  2014 рік.

  55. Забезпечити підготовку та трансляцію в ефірі Одеської обласної державної телерадіокомпанії 15-хвилинної програми з ромської тематики в рамках телевізійної передачі “Інтер Одеса”.

  Держкомтелерадіо, Одеська обласна державна телерадіокомпанія, Одеська облдержадміністрація, громадські об’єднання ромів (за згодою).

  2014—2020 роки.

  56. Сприяти у висвітленні державними аудіовізуальними засобами масової інформації питань життєдіяльності ромської національної меншини, заходів щодо забезпечення її захисту та інтеграції в українське суспільство.

  Держкомтелерадіо.

  2014—2020 роки.

  ____________________