• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 4 вересня 2013 р. № 686-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з
  реалізації Національної стратегії
  розвитку освіти в Україні
  на період до 2021 року


  1. Затвердити план заходів з реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, що додається.

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від

  4 вересня 2013 р. № 686-р

  ПЛАН
  заходів з реалізації Національної стратегії
  розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

  1. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про вищу освіту” (нова редакція).

  МОН.

  2013 рік.

  2. Розробити та затвердити на основі компетентнісного підходу концепцію національної стандартної класифікації освіти.

  МОН.

  2014—2015 роки.

  3. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України законопроект щодо внесення змін до Закону України “Про дошкільну освіту”.

  МОН.

  2013 рік.

  4. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України “Про післядипломну освіту”.

  МОН.

  2013 рік.

  5. Опрацювати проект Закону України “Про професійну освіту”.

  МОН.

  2014—2015 рік.

  6. Внести зміни до Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу.

  МОЗ, МОН.

  2015 рік.

  7. Розробити нормативні вимоги щодо проектування та будівництва приміщень дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.

  Мінрегіон, МОЗ, МОН.

  2014—2015 роки.

  8. Розробити та впровадити державні стандарти професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій.

  МОН, Мінсоцполітики,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  2013—2021 роки.

  9. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти”.

  МОН, Мінсоцполітики, Мінфін, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  2014 рік.

  10. Привести освітньо-кваліфікаційні характеристики та навчальні програми у відповідність із професійно-кваліфікаційними вимогами.

  МОН, Мінкультури,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  Постійно.

  11. Вирішити  питання щодо повернення в установленому порядку дошкільних навчальних закладів, що використовуються не за призначенням, до комунальної форми власності.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2014 роки.

  12. Розширити мережу дошкільних навчальних закладів шляхом їх будівництва та створення навчально-виховних комплексів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2014 роки.

  13. Забезпечити соціально-педагогічний патронат дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2014 роки.

  14. Провести модернізацію матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками та інвентарем.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  15. Забезпечити проведення капітального ремонту будівель, зокрема їх дахів, систем комунікацій, обладнання державних і комунальних дошкільних навчальних закладів та котелень навчальних закладів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2015 роки.

  16. Розробити і видати комплекти навчально-методичної літератури відповідно до Базового компонента дошкільної освіти і програм розвитку дітей дошкільного віку.

  МОН.

  Щороку.

  17. Розробити модель визначення рівня психофізіологічної готовності дітей п’яти-, шестирічного віку до школи.

  МОН.

  2015 рік.

  18. Розробити та видати програми з різних видів нозологій розвитку  для  дітей з особливими освітніми потребами.

  МОН.

  2013—2014 роки.

  19. Забезпечити дошкільні навчальні заклади дидактичними та навчально-наочними посібниками для дітей старшого дошкільного віку.

  МОН.

  2013—2021 роки.

  20. Створити електронну бібліотеку для навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2015 рік.

  21. Оптимізувати мережу загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку регіону і потреб громадян.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  22. Розробити та затвердити навчальні програми індивідуального та групового дистанційного навчання для загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі з навчанням мовами національних меншин.

  МОН.

  2014—2021 роки.

  23. Забезпечити впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти.

  МОН.

  2013—2016 роки.

  24. Забезпечити впровадження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

  МОН.

  2013—2020 роки.

  25. Поетапно забезпечити підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, спеціальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів, які переходять на навчання за державними стандартами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378) і від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400).

  МОН.

  2013—2021 роки.

  26. Затвердити Концепцію профільного навчання у старшій школі.

  МОН.

  2013 рік.

  27. Забезпечити виконання навчальних програм з поглибленого вивчення окремих предметів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

  МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2016—2018 роки.

  28. Забезпечувати ефективне проведення роботи з професійної орієнтації молоді, підвищити престижність робітничих професій, соціального статусу робітника у суспільстві шляхом трансляції відповідних теле- і радіопередач, розміщення в друкованих засобах масової інформації агітаційних матеріалів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  Постійно.

  29. Розробити та затвердити Положення про порядок організації навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, що належать до сфери управління ДПтС.

  МОН.

  2014 рік.

  30. Розробити та затвердити навчальні плани та програми старшої профільної школи відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400)

  МОН.

  2014—2016 роки.

  31. Забезпечити виконання навчальних програм для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, розроблених з використанням технологій, спрямованих на збереження здоров’я.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  32. Запровадити вивчення інформатики у загальноосвітніх навчальних закладах з 2 класу.

  МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013 рік.

  33. Забезпечити виконання навчальних програм з фізичної культури для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, що розроблені із застосуванням принципу варіативності змісту освіти.

  МОН, Мінмолодьспорт, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  34. Оптимізувати мережу спеціальних шкіл (шкіл-інтернатів) IIII ступеня.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2017 роки.

  35. Оптимізувати мережу навчально-реабілітаційних центрів для дітей з особливими освітніми потребами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2017 роки.

  36. Розширити мережу загальноосвітніх навчальних закладів із спеціальними та інклюзивними класами для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  37. Розробити програми та методичні рекомендації з різних видів нозологій для навчання дітей з особливими освітніми потребами в  загальноосвітніх навчальних закладах із спеціальними та інклюзивними класами.

  МОН.

  2013—2014 роки.

  38. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами підручниками і навчально-методичними посібниками відповідно до різних видів нозологій.

  МОН.

  До 2021 року.

  39. Дотримуватися державних будівельних норм у частині доступності навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2020 роки.

  40. Створити філії позашкільних навчальних закладів у сільській місцевості.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  41. Вживати заходів до збільшення кількості гуртків у загальноосвітніх навчальних закладах.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  42. Провести моніторинг стану розвитку позашкільної освіти.

  МОН.

  До 2017 року.

  43. Забезпечувати підключення позашкільних навчальних закладів до Інтернету.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  44. Запровадити курси підготовки керівних та педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2021 роки.

  45. Забезпечувати позашкільні навчальні заклади програмно-методичною літературою.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  46. Сприяти участі талановитих і обдарованих дітей у міжнародних та всеукраїнських організаційно-масових заходах.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  47. Залучати до позашкільної освіти дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  48. Внести зміни до Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 р. № 1117 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 70, ст. 2656).

  МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2016 рік.

  49. Здійснювати заходи щодо удосконалення мережі професійно-технічних навчальних закладів шляхом їх приєднання до більш потужних навчальних закладів, зміни типу з урахуванням демографічних, економічних, соціальних особливостей розвитку регіону і потреб громадян.

  МОН, Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  Постійно.

  50. Здійснювати заходи щодо створення на базі професійно-технічних навчальних закладів навчально-практичних центрів із впровадження інноваційних виробничих технологій.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2013—2014 роки.

  51. Розробити та затвердити положення про стажування на виробництві майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів.

  МОН, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  I квартал 2014 року.

  52. Здійснювати заходи щодо удосконалення навчальних планів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів.

  МОН.

  Постійно.

  53. Вирішувати питання щодо перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів з метою задоволення потреб національної економіки та ринку праці.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  Постійно.

  54. Забезпечувати професійно-технічні навчальні заклади підручниками, навчальними посібниками, навчально-методичними і довідковими матеріалами, що розроблені відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти, насамперед з пріоритетних професій машинобудування, металообробки, приладобудування, видобувної промисловості, транспорту і зв’язку, агропромислового комплексу.

  МОН, Мінагрополітики.

  Постійно.

  55. Вжити заходів до приведення мережі вищих навчальних закладів і системи управління вищою освітою у відповідність із потребами національної економіки та ринку праці.

  МОН, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2020 рік.

  56. Провести моніторинг стану відповідності дослідницьких університетів критеріям, за якими надається (підтверджується) статус дослідницького університету, та упорядкувати їх мережу.

  МОН.

  2014 рік.

  57. Утворити робочу групу із створення національної системи визначення показників якості освіти.

  МОН, центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  2015 рік.

  58. Узгодити перелік напрямів та спеціальностей з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій” і Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД).

  МОН, Мінсоцполітики, Мінкультури,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні
  (за згодою).

  Після прийняття Закону України “Про вищу освіту” у новій редакції.

  59. Здійснити перегляд посад педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів.

  МОН, Мінсоцполітики.

  2013—2015 роки.

  60. Розробити кваліфікаційні характеристики педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

  МОН, Мінсоцполітики.

  Друге півріччя 2013 року.

  61. Розробити вимоги до кваліфікацій вищої освіти, узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій.

  МОН, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2014 рік.

  62. Розробити та впровадити державні стандарти вищої освіти з урахуванням рекомендацій Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу.

  МОН, Мінсоцполітики, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2013—2019 роки.

  63. Розробити науково-методичні документи щодо психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки для здобуття вищої педагогічної освіти особами, які мають вищу освіту за іншим профілем.

  МОН.

  2016 рік.

  64. Підготувати методичні рекомендації щодо розроблення навчальних програм вищої освіти на основі компетентнісного підходу.

  МОН.

  2014 рік.

  65. Впровадити в інститутах післядипломної педагогічної освіти навчальні курси з питань освіти дітей з аутизмом.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014 рік.

  66. Розробити програму навчального курсу “Асистент вчителя” та запровадити її на курсах підвищення кваліфікації для педагогічних працівників в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

  МОН.

  2014 рік.

  67. Розробити типові штатні нормативи для інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних (міських) методичних кабінетів і центрів.

  МОН.

  2013—2014 роки.

  68. Забезпечувати підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 462 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378) і від 23 листопада 2011 р. № 1392 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 11, ст. 400).

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Постійно.

  69. Розробити критерії та кількісні показники оцінювання діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти та їх науково-методичне обґрунтування.

  МОН.

  2014—2017 роки.

  70. Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  71. Виконати Президентську програму для найталановитіших дітей “Інтелектуальне майбутнє України”.

  МОН.

  2013—2014 роки.

  72. Розробити та запровадити навчальні плани і програми факультативних курсів, курсів за вибором та програм гурткової роботи з психологічної проблематики для навчальних закладів різного типу.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014 рік.

  73. Укладати договори про співпрацю відповідного підрозділу органу внутрішніх справ та навчального закладу з метою проведення серед учнів навчальних закладів заходів загальної та індивідуальної профілактики правопорушень.

  МОН.

  Постійно.

  74. Забезпечити взаємодію між працівниками психологічної служби системи освіти та працівниками інших органів і служб у справах дітей.

  МОН, Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2015 рік.

  75. Розробити методику проведення практичними психологами і соціальними педагогами роботи з профілактики насильницьких, агресивних форм поведінки, суїцидальних настроїв, конфліктності серед учнівської та студентської молоді.

  МОН.

  2017 рік.

  76. Забезпечити підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська, Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2018 роки.

  77. Розробити програми навчання педагогічних працівників використанню інформаційно-комунікаційних технологій.

  МОН.

  2013—2015 роки.

  78. Створювати електронні освітні ресурси з кожного навчального предмета, передбаченого інваріантною частиною навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

  МОН.

  2013—2017 роки.

  79. Створювати електронні освітні ресурси для професійно-технічних навчальних закладів.

  МОН.

  Постійно.

  80. Впровадити дистанційне навчання у навчальних закладах.

  МОН.

  2013—2015 роки.

  81. Проводити курси та тренінги для підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань ефективного використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

  МОН.

  2013—2015 роки.

  82. Створити на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти освітні портали для оволодіння з використанням дистанційної форми навчання навичками інформаційно-комунікаційних технологій в системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  МОН.

  2013—2015 роки.

  83. Розробити та проводити з використанням дистанційної форми навчання курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

  МОН.

  2013—2015 роки.

  84. Забезпечити кваліфікованими логопедами, тифлопедагогами, сурдопедагогами, корекційними психопедагогами, спеціальними та практичними психологами, ортопедагогами, вчителями інклюзивного навчання спеціальних шкіл (шкіл-нтернатів) IIII ступеня, навчально-реабілітаційних центрів і психолого-медико-педагогічних консультацій.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  85. Розробити та впровадити інноваційні курси, підручники, посібники для підготовки практичних психологів у вищих навчальних закладах.

  МОН.

  2016 рік.

  86. Розробити пропозиції щодо удосконалення підготовки майстрів виробничого навчання і викладачів практичного навчання професійно-технічних навчальних закладів за спеціальністю “Професійна освіта” (за профілем).

  МОН, Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінфін,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2014 рік.

  87. Під час акредитації вищих навчальних закладів III—IV рівня акредитації забезпечити проведення оцінки результативності їх наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності.

  МОН, Мінагрополітики.

  Постійно.

  88. Розробити і впровадити критерії якості освіти та створення відкритої системи моніторингу тенденцій розвитку всіх рівнів національної освіти.

  МОН, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2016—2019 роки.

  89. Запровадити ефективну систему розроблення комплексних міжвузівських наукових проектів шляхом об’єднання зусиль провідних наукових установ та матеріальних ресурсів вищих навчальних закладів з метою отримання вагомих наукових результатів, спрямованих на розв’язання важливих наукових, освітніх та економічних проблем.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  2014—2015 роки.

  90. Розробити і впровадити перспективні плани інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів.

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  91. Розробити сучасні інформаційно-комунікаційні технології збору та опрацювання статистичної інформації в системі освіти (дошкільна, загальна середня, позашкільна, професійно-технічна, вища, післядипломна, аспірантура, докторантура).

  МОН, Мінекономрозвитку.

  2015—2018 роки.

  92. Запровадити програмно-технологічні засоби для прогнозування соціально-економічних показників розвитку системи освіти.

  МОН.

  2014—2018 роки.

  93. Провести моніторинг виконання завдань та заходів Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 629 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1846).

  МОН.

  2013—2017 роки.

  94. Забезпечити оснащення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики загальноосвітніх навчальних закладів.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2015 роки.

  95. Провести моніторинг виконання завдань та заходів Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 561 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 41, ст. 1675).

  МОН.

  2013—2015 роки.

  96. Забезпечити виконання завдань та заходів Державної цільової програми розвитку професійно-технічної освіти на 2011—2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 495 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1463).

  МОН, Мінфін,
  Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою).

  2013—2015 роки.

  97. Забезпечити придбання шкільних та спеціальних шкільних автобусів в рамках виконання Державної цільової соціальної програми “Шкільний автобус”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 31 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 3, ст. 80).

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2015 роки.

  98. Провести моніторинг виконання завдань та заходів Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 494 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 35, ст. 1462).

  МОН.

  2013—2015 роки.

  99. Забезпечити виконання вищими навчальними закладами наукових та науково-технічних робіт з урахуванням методичних і методологічних підходів.

  МОН.

  2014—2021 роки.

  100. Розробити навчальні програми, методичні рекомендації, навчальні посібники з української мови як іноземної, історії, культури, традицій державного устрою України, основ законодавства України для біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту.

  МОН, МЗС.

  2013—2015 роки.

  101. Сприяти організації освітніх і наукових обмінів, стажування та навчання за кордоном учнів (вихованців), студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників.

  МОН, МЗС, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  Постійно.

  102. Вживати заходів до реалізації проекту Твінінг “Модернізація законодавчих стандартів і принципів освіти та навчання у відповідності до політики Європейського Союзу щодо навчання впродовж життя”.

  МОН, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  2013—2014 роки.

  103. Здійснювати комплекс заходів щодо інтеграційних процесів, розвитку партнерства і співробітництва між Україною та Європейським Союзом у галузі освіти.

  МОН, МЗС.

  Постійно.

  104. Забезпечувати участь учнів (вихованців), студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників у міжнародних проектах з питань освіти.

  МОН, МЗС.

  Постійно.

  105. Створити інформаційну базу даних іноземних громадян, що здобувають освіту в навчальних закладах України.

  МОН, МЗС.

  2014—2021 роки.

  106. Удосконалити нормативно-правову базу з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання учнів з особливими освітніми потребами.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2014—2021 роки.

  107. Оновлювати технологічне обладнання Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, зокрема їх поліграфічно-виробничої бази.

  МОН.

  Постійно.

  108. Удосконалювати процедуру проведення незалежного оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів вищих навчальних закладів.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  109. Удосконалювати зміст тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  110. Вживати заходів до поповнення банку тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  Постійно.

  111. Розробити програмне забезпечення для функціонування банку тестових завдань для зовнішнього незалежного оцінювання.

  МОН, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2015 рік.

  112. Створити комп’ютеризовану інформаційно-ресурсну систему зовнішнього незалежного оцінювання, забезпечити підключення до неї вищих, професійно-технічних, середніх загальноосвітніх навчальних закладів II―III ступеня.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади.

  2015—2021 роки.

  113. Забезпечити впровадження критеріїв оцінювання діяльності навчальних закладів під час проведення зовнішнього та внутрішнього моніторингу якості освіти.

  МОН, Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні за згодою.

  До 2015 року.

  114. Здійснювати контроль та проводити моніторинг якості ресурсного забезпечення, освітніх процесів і результатів діяльності регіональних (профільних) освітніх систем.

  МОН.

  Щороку.

  115. Проводити моніторинг:

  1) якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;

  МОН.

  2014—2021 роки;

  2) стану позашкільної освіти та позакласної роботи, що проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах;

  МОН.

  2013—2016 роки;

  3) стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах;

  МОН.

  2013—2015 роки;

  4) результативності навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

  МОН.

  2015—2019 роки;

  5) рівня конкурентоспроможності випускників професійно-технічних закладів;

  МОН.

  2015—2018 роки;

  6) стану профільного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах;

  МОН.

  2015—2020 роки;

  7) стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах;

  МОН.

  2013—2021 роки;

  8) стану дошкільної освіти;

  МОН.

  2015—2021 роки;

  9) стану інклюзивної освіти.

  МОН.

  2015—2021 роки.

  116. Забезпечити участь учнів загальноосвітніх навчальних закладів у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.

  МОН, Мінфін, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2013—2021 роки.

  117. Забезпечити розроблення форм статистичної звітності з урахуванням вимог сучасної системи освіти та міжнародного досвіду.

  МОН.

  2014 рік.

  118. Розробити інформаційні та статистичні збірники і оприлюднити їх на офіційному веб-сайті МОН.

  МОН.

  2014—2018 роки.

  119. Розробити та впровадити автоматизовану інформаційну систему проведення моніторингу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів “Рейтинг”.

  МОН.

  До 2015 року.

  ___________________