• In English

 • КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  від 11 липня 2013 р. № 547-р

  Київ

  Про затвердження плану заходів з реалізації
  Концепції боротьби з тероризмом

  1. На виконання статті 2 Указу Президента України від 25 квітня 2013 р. № 230 “Про Концепцію боротьби з тероризмом затвердити план заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом (далі — план заходів), що додається.

  2. Установити, що фінансування заходів, передбачених планом заходів, здійснюється за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених органам виконавчої влади, іншим державним органам у Державному бюджеті України на відповідний рік, а також за рахунок інших не заборонених законом джерел.

  3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, відповідальним за виконання плану заходів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній академії наук і Національній академії правових наук надсилати щороку до 5 грудня Службі безпеки інформацію про стан його виконання для узагальнення та подання до 15 лютого Президентові України та Кабінетові Міністрів України.

                    Прем’єр-міністр України                                                         М. АЗАРОВ

  Інд.70

     ЗАТВЕРДЖЕНО
  розпорядженням Кабінету Міністрів України
  від 11 липня 2013 р. № 547-р

  ПЛАН

  заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом

  1. Проводити аналіз тенденцій поширення тероризму в Україні та за її межами, причин і умов, що впливають на його поширення, забезпечувати постійний своєчасний обмін інформацією про реальні і потенційні терористичні загрози в Україні, у тому числі про фінансування тероризму, та за результатами вносити в установленому порядку до органів державної влади пропозиції для вжиття відповідних заходів боротьби з тероризмом.

  СБУ, МВС, Мін’юст, Міноборони, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Держфінмоніторинг, ДПтС, Управління державної охорони, Служба зовнішньої розвідки.

  Постійно.

  2. Забезпечувати проведення серед населення інформаційно-роз’яснювальної та профілактичної роботи, спрямованої на неприйнятність тероризму та відмову від ідей використання терористичних методів для досягнення мети.

  СБУ, МВС, Міноборони, ДСНС, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  3. Систематично інформувати громадськість про результати антитерористичної діяльності, розміщувати в засобах масової інформації матеріали з актуальних питань боротьби з тероризмом.

  СБУ, МВС, Міноборони, ДСНС, Держкомтелерадіо, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно.

  4. Cприяти підвищенню рівня поінформованості суспільства про небезпеку, масштаби та неприйнятність тероризму через державні аудіовізуальні засоби масової інформації.

  Держкомтелерадіо.

  Постійно.

  5. Провести аналіз законодавства у сфері боротьби з тероризмом, за результатами якого подати у разі потреби в установленому порядку пропозиції щодо його вдосконалення.

  СБУ, МВС, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  2013—2014 роки.

  6. Забезпечити:

  під час впровадження сучасних інформаційних систем і технологій, призначених для поліпшення стану інформаційного забезпечення боротьби з тероризмом, виконання заходів з криптографічного та технічного захисту інформації.

  Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ, МВС, МОН, Держкомтелерадіо, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  2013—2020 роки;

  проведення профілактичної роботи з особами, поведінка яких свідчить про їх наміри проводити терористичну діяльність.

  СБУ, МВС.

  Постійно.

  7. Розробити та затвердити:

  критерії віднесення об’єктів незалежно від форми власності до переліку об’єктів можливих терористичних посягань.

  СБУ, МВС, Міноборони, Мініфраструктури, Міненерговугілля, Мінпромполітики, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони.

  20142015 роки;

  методику ідентифікації об’єктів можливих терористичних посягань.

  СБУ, МВС, Міноборони, Мініфраструктури, Міненерговугілля, Мінпромполітики, Мінприроди, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони.

  2014—2015 роки.

  8. Визначити за затвердженими критеріями віднесення об’єктів незалежно від форми власності до переліку об’єктів можливих терористичних посягань та державною методикою ідентифікації об’єктів можливих терористичних посягань об’єкти можливих терористичних посягань.

  СБУ, МВС, Міноборони, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Мініфраструктури, ДПтС, Управління державної охорони, Держфінмоніторинг, Служба зовнішньої розвідки, МЗС, МОЗ, Фонд державного майна, Мінфін, Міненерговугілля, Мінінфраструктури, Укртрансінспекція, Укрморрічінспекція, Мінприроди, Мінагрополітики, Міндоходів (далі – суб’єкти боротьби з тероризмом), місцеві органи виконавчої влади.

  2015—2016 роки.

  9. Створити державний реєстр об’єктів можливих терористичних посягань.

  СБУ.

  2016 рік.

  10. Розробити та впровадити стандарти, правила, технічні умови антитерористичної захищеності об’єктів можливих терористичних посягань, зокрема особливі правила антитерористичної безпеки.

  СБУ, МВС, Міноборони, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінрегіон, Мінпромполітики, ДСНС, Держгірпромнагляд, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони, місцеві органи виконавчої влади.

  2014—2017 роки.

  11. Вжити заходів щодо:

  приведення у відповідність з вимогами стандартів, правил і технічних умов антитерористичної захищеності об’єктів можливих терористичних посягань систем та режимів об’єктів можливих терористичних посягань, у тому числі об’єктів підвищеної небезпеки і спеціальних транспортних засобів, задіяних у перевезенні радіоактивних та інших небезпечних речовин.

  СБУ, МВС, МОЗ, Мінінфраструктури, Міненерговугілля, МОН, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінприроди, Держатомрегулювання, ДПтС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, Управління державної охорони, місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно;

  удосконалення вимог поводження із зброєю, боєприпасами, вибуховими речовинами, які можуть бути використані у терористичних цілях.

  МВС, ДСНС, Міноборони, СБУ, МОЗ, Держекспортконтроль, Мінінфраструктури, Держатомрегулювання, Мінприроди.

  2014—2015 роки.

  12. Вжити заходів щодо забезпечення:

  захисту даних, що містяться та обробляються в автоматизованих системах керування технологічними процесами на об’єктах підвищеної небезпеки незалежно від форми власності, від несанкціонованих дій.

  Адміністрація Держспецзв’язку, СБУ, заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  2013—2014 роки;

  проведення скоординованої роботи суб’єктів боротьби з тероризмом з організаціями і громадськими об’єднаннями у сфері захисту населення та об’єктів підвищеної небезпеки від терористичних посягань.

  СБУ, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  Постійно;

  налагодження взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом з недержавними суб’єктами охоронної діяльності з питань запобігання та недопущення терористичних проявів, забезпечення безпеки об’єктів можливих терористичних посягань.

  СБУ, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  Постійно;

  готовності сил і засобів суб’єктів боротьби з тероризмом до припинення терористичних актів, у тому числі проведення на об’єктах можливих терористичних посягань командно-штабних, тактико-спеціальних навчань і тренувань з антитерористичної тематики із залученням сил і засобів суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом;

  своєчасної підготовки, організації і здійснення комплексних скоординованих заходів боротьби з тероризмом у разі вчинення або загрози вчинення терористичного акту;

  організації і проведення антитерористичних операцій.

  СБУ, МВС, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  Постійно.

  13. Розробити та запровадити механізм стимулювання фізичних і юридичних осіб до співпраці із суб’єктами боротьби з тероризмом.

  СБУ, МВС, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  20142015 роки.

  14. Проводити додаткові організаційні заходи із забезпечення:

  здійснення належного контролю за обліком вибухових речовин, у тому числі тих, що зберігаються та використовуються на промислових підприємствах.

  Міноборони, ДСНС, СБУ, МВС, Міненерговугілля, Мінпромполітики, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  Постійно;

  здійснення ефективного прикордонного контролю, контролю за видачею документів, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус з метою запобігання їх підробленню або незаконному використанню.

  Адміністрація Держприкордонслужби, ДМС, МЗС, МВС, СБУ.

  Постійно;

  посилення державного контролю за ввезенням на територію України товарів військового призначення та подвійного використання, які можуть бути використані у терористичних цілях.

  Держекспортконтроль, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, МВС, СБУ, Служба зовнішньої розвідки.

  Постійно;

  посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю суб’єктів боротьби з тероризмом.

  Заінтересовані центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування (за згодою), Генеральна прокуратура України (за згодою), Верховний Суд України (за згодою).

  Постійно.

  15. Забезпечити здійснення заходів з виявлення:

  терористичних організацій, викриття їх структури, механізму та обсягів злочинної діяльності з метою їх ліквідації;

  окремих осіб, груп і організацій, дії яких спрямовані на підготовку та вчинення терористичного акту, а також припинення їх протиправної діяльності;

  спроб використання міжнародними терористичними організаціями каналів нелегальної міграції для проникнення членів таких організацій в Україну або їх транзитного переміщення територією України та перекриття таких каналів.

  СБУ, МВС, Міноборони, ДМС, Адміністрація Держприкордонслужби, Служба зовнішньої розвідки, Міндоходів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Постійно;

  фінансових операцій, стосовно яких є вмотивована підозра, що вони пов’язані з фінансуванням тероризму, чи щодо яких застосовано міжнародні санкції.

  Держфінмоніторинг, СБУ, МВС, Міндоходів, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Генеральна прокуратура України (за згодою).

  Постійно.

  16. Вжити заходів до забезпечення відповідності національної системи протидії фінансуванню тероризму стандартам Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму (FATF), Європейського Союзу, Ради Європи, Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки та інших міжнародних організацій.

  Держфінмоніторинг, інші заінтересовані центральні органи виконавчої влади, Генеральна прокуратура України (за згодою).

  Постійно.

  17. Забезпечити здійснення досудового розслідування злочинів, пов’язаних з терористичною діяльністю, з урахуванням напрацьованих методичних рекомендацій.

  СБУ, МВС, Генеральна прокуратура України (за згодою).

  Постійно.

  18. Забезпечити соціальну реабілітацію постраждалих від терористичних актів, у тому числі надання психологічної допомоги та здійснення їх психологічної реабілітації.

  МОЗ, ДСНС.

  Постійно.

  19. Провести наукові дослідження, спрямовані на розроблення сучасних заходів біологічної безпеки

  Національна академія наук, МОЗ, Мінприроди.

  20132017 роки.

  20. Сприяти впровадженню результатів наукових досліджень у сфері боротьби з тероризмом.

  СБУ, Національна академія наук, заінтересовані центральні органи виконавчої влади.

  Постійно.

  21. Вжити заходів до оптимізації структури та штатної чисельності відповідних підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом.

  СБУ, МВС, Міноборони, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, ДПтС, Управління державної охорони.

  20132015 роки.

  22. Забезпечити навчання, підготовку та перепідготовку співробітників суб’єктів боротьби з тероризмом.

  СБУ, МВС, МОН, Міноборони, Міндоходів, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, ДПтС.

  Постійно.

  23. Забезпечити зміцнення матеріально-технічної бази суб’єктів боротьби з тероризмом, зокрема:

  оснащення підрозділів суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом, та Антитерористичного центру при СБУ сучасними системами і засобами зв’язку, озброєнням, спеціальними технічними засобами, обчислювальною технікою, автотранспортними засобами тощо.

  СБУ, МВС, Міноборони, ДСНС, Адміністрація Держприкордонслужби, ДПтС, Управління державної охорони.

  20132014 роки;

  встановлення сучасних систем безпеки, застосування засобів зовнішнього контролю (спостереження) та швидкого реагування на терористичні посягання.

  МВС, СБУ, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади.

  До 2016 року.

  24. Внести пропозиції щодо поліпшення правового і соціального захисту осіб, які беруть участь у боротьбі з тероризмом.

  СБУ, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  20132014 роки.

  25. Продовжити відповідно до компетенції співпрацю у сфері боротьби з тероризмом з ООН, іншими міжнародними організаціями, членом яких є Україна.

  МЗС, СБУ, МВС, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  2013—2020 роки.

  26. Забезпечити координацію, удосконалення та активізацію взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом з правоохоронними органами, спеціальними службами іноземних держав, антитерористичними структурами ООН, ОБСЄ, НАТО, ЄС, СНД, іншими міжнародними організаціями, що здійснюють боротьбу з тероризмом, на підставі міжнародних договорів.

  СБУ, МЗС, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  20132020 роки.

  27. Забезпечити укладення міжнародних договорів про співробітництво у боротьбі з тероризмом між суб’єктами боротьби з тероризмом та відповідними органами іноземних держав.

  Суб’єкти боротьби з тероризмом за участю СБУ і МЗС.

  Постійно.

  28. Взяти участь у спільних заходах (у тому числі семінарах, конференціях) з представниками компетентних органів іноземних держав з метою обміну досвідом щодо боротьби з тероризмом, стажування та навчання вітчизняних фахівців у рамках міжнародного співробітництва.

  СБУ, МВС, МЗС, інші суб’єкти боротьби з тероризмом.

  Постійно.

  _____________________